"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Przekazane poprzez Enoch (Kolumbia) 

 

Pokój i dobro, moi bracia w Jezusie Chrystusie. Znów porozumiewam się z wami, Boże stado, przynosząc wam Pokój Dobrego Boga. Bracia w Chrystusie, proście o moje pokorne wstawiennictwo, kiedy będziecie się czuli atakowani przez nieprzyjaciela waszej duszy; ponieważ z łaski i miłosierdzia Boga również znajduję się duchowo w tym świecie, pomiędzy wami. Zwracajcie się do mnie, bracia moi, gdy będziecie się czuć chorzy na ciele lub na duszy; moje pokorne wstawiennictwo jest wysłuchiwane przez Dobrego Boga, który nigdy nie pozostawia bez wysłuchania próśb i błagań, które zanoszę do Niego dla dobra wszystkich moich czcicieli.

 

Kiedy będziecie się czuć chorzy na ciele lub na duszy, mówcie:

„Ojcze Przedwieczny, przez wstawiennictwo twego umiłowanego sługi, o. Pio z Pietrelciny, błagam Cię pokornie, abyś udzielił mi łaski uwolnienia mnie od wszelkiego ducha ciemności, który niepokoi moją duszę i odbiera mi pokój; od wszelkiego ducha choroby, który nęka moje ciało, a zwłaszcza tej choroby: … O, Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię o to poprzez zasługi świętych stygmatów Męki Twego Syna, które w ciągu życia święcie nosił Twój sługa, o. Pio z Pietrelciny. Niech wszystko będzie na Twoją Chwałę. Amen.”

 

Odmówić: Wierzę, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Ta modlitwa, którą wam podarowuję, bracia moi umiłowani, będzie wam wielką pomocą duchową w tym czasie ucisku, który już przeżywacie; odmawiajcie ją z wiarą, i w Bożej łasce, kiedy będziecie się czuć chorzy na ciele lub na duszy; obiecuję wam, że nie będziecie rozczarowani.

 

Bracia w Chrystusie, wszystkim nam, duszom świętych, które wam towarzyszą w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, udzielono łaski uzdrawiania, uwalniania i czynienia cudów w Ludzie Bożym, jeśli pozwoli nam na to wasza wolna wola. Nie lękajcie się, jesteśmy [tu], aby wam służyć i was chronić; to dla nas zaszczyt móc to robić. Jestem [tylko] jedną z tak wielu dusz świętych, która będzie z wami; wzywajcie mego towarzyszenia w każdej chwili, zwłaszcza gdy będziecie odmawiać Różaniec Święty; pamiętajcie, że kiedy byłem na tym świecie nie wypuszczałem z ręki Różańca, modląc się zawsze o zbawienie grzeszników, o [/za] powołania kapłańskie, o szerzenie Różańca, o pokój, za Kościół, za chorych i o nawrócenie całego świata. Zakładałem wieczerniki modlitewne, szerząc Różaniec Święty po świecie; dlatego proszę was, bracia moi, żebyście pamiętali o mnie, aby dzięki mojemu pokornemu wstawiennictwu wiele dusz zmieniło się w oddanych czcicieli Różańca Świętego.

 

Nie zapominajcie, że modlitwa Różańca Świętego jest najpotężniejszą bronią, jaką podarowało wam Niebo, aby pokonać Złego i jego zastępy zła. Noście ze sobą wasz różaniec i módlcie się na nim; nie wypuszczajcie go z ręki, gdyż jest potężną Zbroją, wraz z którą [lub: dzięki której] będziecie mieli ochronę i wstawiennictwo Matki Bożej i moje pokorne wstawiennictwo, jeśli będziecie o mnie pamiętać.

 

Pozostańcie, bracia, w Pokoju Dobrego Boga. Wasz brat w Chrystusie, o. Pio z Pietrelciny. Dajcie całej ludzkości poznać te orędzia zbawienia, moi ukochani bracia.

Orędzie św. o. Pio z Pietrelciny, 21.07.2021

25 lipca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)