"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

(...)

Znajduję się pod Krzyżem, przeszyta mieczem boleści. Widziałam Mojego Syna, jak wchodził na Kalwarię, przygnieciony ciężarem Krzyża. Jego głowa – zraniona koroną cierniową. Jego Ciało stało się całe jedną raną z powodu ubiczowania. Twarz – zniekształcona krwią i bólem. Oczy – zalane łzami, Serce – przygniecione ciężarem niewdzięczności i braku miłości.

 

Usłyszałam uderzenia wbijania gwoździ, przeszywających Jego ręce i stopy, silny odgłos Krzyża wstawianego do ziemi. Z powodu tego wstrząsu Jezus zadrżał z bólu. W ostatnich godzinach krwawej agonii ukrzyżowanego Ciała słyszałam Jego jęki. Stoję teraz pod Krzyżem i przygniata Mnie ciężar bluźnierstw i krzyków nienawiści oraz nieludzkiej złośliwości tych, którzy asystują przy Jego egzekucji.

 

Zbieram do matczynego kielicha Mego Niepokalanego Serca każdą kroplę Jego cierpienia, Jego wielkie pragnienie, przebaczenie nawróconemu łotrowi, modlitwę za tych, którzy Go krzyżują, Jego odczucie opuszczenia nawet przez Ojca, Jego gest synowskiego zdania się na Wolę Ojca.

 

Na kilka chwil przed zakończeniem ziemskiego życia Jego Boskie Serce udziela Swego ostatniego daru: Oto Matka twoja.

 

Tak stałam się Matką całej ludzkości, odkupionej przez Mego Syna. Jestem prawdziwą Matką was wszystkich. Nowy grobowiec – przyjmujący Go zaraz po śmierci – przemienia się w kolebkę, w której wszyscy rodzicie się do Życia [duchowego]. Przyjmijcie z miłością ten nadzwyczajny dar, (...) gdyż przy kolebce, w której ponownie się narodziliście, obecna jest Matka, dana wam przez Jezusa.

 

Przyjmijcie Mnie w waszym życiu, abym mogła pomóc wam przemierzyć tę samą drogę, którą szedł przed wami Jezus.

 

Otwórzcie Mi drzwi waszych (...) domów, abym mogła je upiększyć i przyozdobić świętością i czystością.

 

Żyjcie ze Mną każdego dnia, abym mogła pomóc wam nieść wasz krzyż i iść za Jezusem aż na Kalwarię.

 

Pozwólcie Mi się formować, jeśli chcecie, aby wasze (...) życie zostało otoczone zapachem wszelkich cnót. (...)

 

Zrozumcie całą wartość daru udzielonego wam przez Jezusa, wypowiadającego słowa, których nigdy nie powinniście zapomnieć: «oto matka twoja».

 

Żyjcie też zawsze we wdzięczności wobec Jezusa, który udzielił wam tego ostatniego daru.

 

Ostatni Dar Jezusa dla ludzkości. Zrozumcie całą wartość tego Daru. Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 378)

16 stycznia 2021
Orędzia  z Medziugorje

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)