"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

GDY PAN MÓWI DO SERCA:

 

[372.] Myśl o tym, czym będzie twoje życie po śmierci, o oddaniu całej twojej istoty Ojcu, o radości bez końca skąpanej w blaskach miłości, jaką Ojciec pragnie cię obdarować, o Życiu w pełnym tego słowa znaczeniu.   

 

[394.] Gdyby konający mogli ujrzeć strumień szczęścia, w jakim pragnę ich zanurzyć, nie tylko nie baliby się śmierci, lecz gorąco pragnęliby się ze Mną połączyć! W tych dniach wiele myślałeś o twoim życiu po śmierci, lecz to wcale nie przeszkodziło ci gorliwie wypełnić swoje ziemskie obowiązki. Zauważyłeś też, że myśl o śmierci nadała twoim doczesnym czynnościom prawdziwy wymiar, jaki będą miały w wieczności. To samo dotyczy drobnych cierpień, niepowodzeń i przeciwności, które spotykają nas tu, na ziemi. (...)[381.] Życie na ziemi jest po to, by wzrastać w miłości. Śmierć jest po to, by miłość zdobyta na ziemi mogła rozkwitnąć w wieczności.

 

[391.] Z nadziei Nieba czerp radość pośród cierpienia i optymizm wśród przeciwności dnia codziennego. Głoś radość duszom zniechęconym. (...) Niech w waszych sercach wzrasta wiara w moją obecność i moc. Wtedy poznacie moją czułość i doświadczycie mojego niewyczerpanego miłosierdzia.

 

 [371.] Rozmyślaj o naszym spotkaniu w światłości. Po to zostałeś stworzony, po to pracowałeś, po to cierpiałeś. Przyjdzie dzień, w którym zabiorę cię do Siebie. Myśl o tej chwili i ofiaruj Mi często godzinę własnej śmierci, jednocząc ją z moją śmiercią.

 

[387.] Śmierć byłaby dla ludzi o wiele łagodniejsza, gdyby wiedzieli, że tych, którzy żyli bardziej dla bliźnich niż dla siebie samych, w tym podniosłym momencie obdarzam szczególnymi łaskami. Czyż nie na tym właśnie polega miłość? Czyż nie przez małe ofiary dla innych człowiek najlepiej przygotowuje się do umierania z miłością w sercu? Znam godzinę twojej śmierci i sposób, w jaki ona nastąpi. Powtarzaj sobie często, że to Ja ci ją wybrałem z miłością i że zrobiłem wszystko, by twoje życie na ziemi przyniosło jak najwięcej dobrych duchowych owoców. W chwili opuszczenia ciała będziesz szczęśliwy, że możesz ostatecznie złączyć się ze Mną.

 

[388.] W chwili twojego odejścia, wraz z darem Mojej obecności otrzymasz wszelkie potrzebne ci wówczas łaski, których sobie teraz nie wyobrażasz. Łaski te będą proporcjonalne do miary twojej miłości.

 

[364.] Przyjdę jak złodziej" (Ap 3, 3). Powiedziałem te słowa nie po to, aby was przerazić, lecz z miłości, abyście zawsze byli gotowi i żyli tak, jakbyście chcieli, żebym zastał was w chwili narodzin do życia wiecznego. Gdyby ludzie częściej patrzyli na swoje życie przez wsteczne lusterko perspektywy śmierci, umieliby nadawać mu właściwy sens. Dlatego na śmierć nie trzeba patrzeć z przerażeniem, lecz z ufnością, zrozumiawszy, że życie na ziemi jest czasem zdobywania zasług na życie wieczne.

 

[365.] Żyj na ziemi jakbyś tylko na chwilę zstąpił na nią z nieba. Należysz do wieczności i śmierć nosisz w sobie w zawieszeniu. Zastanów się, co ludzie mówiliby o tobie, gdybyś umarł dzisiaj.

 

[369.] Ofiaruj Mi często konających, aby mogli żyć Moim życiem.

 

[173.] Świat zbawi się nie wzniosłymi uczuciami, lecz zjednoczeniem ze Mną całym, to jest także z moją zbawczą Ofiarą. Najowocniejsze w służbie Kościoła i świata są ostatnie lata życia i starość z orszakiem niedołężności coraz bardziej ograniczających człowieka. Akceptuj ten stan i ucz innych, którzy cię otaczają, że są w posiadaniu skarbu o zdumiewającej duchowej mocy.  

 

[373.] Oczekuj śmierci z ufnością i korzystaj z ostatnich lat życia, by się do niej przygotować z miłością. Codziennie módl się za tysiące ludzi, którzy tego dnia konają. Każda ofiarowana mi śmierć nabiera wartości współodkupieńczej! (…) Ofiaruj w imieniu tych, którzy nie myślą o ofiarowaniu. Kładź ich dusze na ołtarzu podczas Mszy Świętej (…), a stanie się ona dla tych dusz naprawdę skuteczna.  

 

[376.] Czyń wszystko z myślą o tej chwili. Perspektywa śmierci pomoże ci zachować spokój w każdych okolicznościach, a jednocześnie nie pozbawi cię dynamizmu działania.

 

[377.] Zgodziłem się ponieść śmierć z miłości do ciebie. Nie ma ze strony człowieka większego dowodu miłości, niż przyjęcie śmierci w zjednoczeniu ze Mną.

 

[379.] Często jednocz swoją śmierć z Moją śmiercią i ofiaruj ją Ojcu przez ręce Maryi, w Duchu Świętym.

W imię własnej śmierci zjednoczonej z Moją śmiercią możesz prosić o natychmiastową pomoc potrzebną ci do lepszego życia w duchu Bożej miłości. Tą modlitwą możesz wszystko wyprosić. Korzystaj z tego.

 

[380.] Niech twoje serce będzie coraz bardziej otwarte na Moje miłosierdzie, pokornie ufne w Moją boską czułość, która otacza cię z każdej strony i w niewidzialny sposób czyni owocnymi wszystkie twoje najzwyklejsze działania, nadając im wartość duchową, która przekracza granice doczesności.

   

[383.] Swoją śmiercią ożywiłem świat. Ofiara Mojej śmierci nie przestaje ożywiać ludzi. Potrzebuję jednak, byście włączali swoją śmierć w moją śmierć, abym mógł zwyciężać w duszach, szanując jednocześnie wolność, wahania, zahamowania i opory tych, które nie chcą usłyszeć Mojego Głosu albo które Mój Głos słyszą, lecz nie chcą wpuścić Mnie do swojego serca.

 

[384.] W miarę jak z miłością pozwalacie Mi działać w swoim życiu na ziemi, w niebie będziecie kosztowali radości nieskończonych i zostaniecie zanurzeni w światłości i chwale Ojca!  (...)

 

[385.] Twoja śmierć (...). To przejście nie jest długie dla tego, kto oddaje życie z miłością i kto włącza się w Moją światłość. Zaufaj Mi. Jak byłem przy tobie w każdej chwili twojego życia na ziemi, tak będę też przy tobie w chwili przejścia do życia wiecznego. Także moja Matka, która okazała ci tyle dobroci, będzie obecna przy tobie z macierzyńską czułością.

 

[386.] Czy dostatecznie często pamiętasz w modlitwie o duszach czyścowych, które nie mogą już o własnych siłach zapalać się światłem miłości? Potrzeba im, aby ktoś na ziemi wysłużył im dobro, które mogliby sami przed śmiercią osiągnąć, gdyby dokonywali wyborów Bożej miłości. Czyń to dla nich.

Dlatego właśnie przedłużam twoje życie na ziemi. Gdyby ludzie starsi byli bardziej świadomi mocy zasługującej drobnych ofiar dla ich braci na ziemi i w czyśćcu, o wiele bardziej docenialiby wartość swoich ostatnich lat, kiedy mogą ze spokojem serca wypraszać bliźnim wiele łask a jednocześnie sobie samym zaskarbiać przyszłą nadobfitość światła i radości wiekuistych.

 

[389.] Człowiek umiera tak jak żył. Jeśli żyjesz miłością, twoja śmierć zastanie cię w miłości i twoje ostatnie tchnienie będzie oddaniem Bogu ducha miłości.

 

[390.] Będę czekał na ciebie u celu drogi, bo przecież towarzyszyłem ci przez całą drogę. Staraj się jak najlepiej wykorzystać czas, jaki dzieli nas jeszcze od wielkiego Spotkania. W każdej godzinie jednocz się z moją modlitwą, Ofiarą i miłością. Często oddychaj Duchem Świętym. Niech On stanie się twoim oddechem ożywiającym bicie twojego serca. Przez Niego spływa na ciebie miłość Boża.

 

[396.] Śmierć będzie bardziej przyjściem niż odejściem, bardziej spotkaniem niż rozstaniem. Spotkasz Mnie w świetle mojego Piękna, w ogniu mojej Czułości, w żarliwości mojego Dziękczynienia. Ujrzysz Mnie takim, jaki jestem i zatoniesz we Mnie, zajmując przygotowane dla ciebie mieszkanie w łonie Trójcy Świętej. Przywitasz się wówczas z Najświętszą Maryją Panną. Zobaczysz, jak ściśle zjednoczona jest z Panem i jak ściśle Pan zjednoczony jest z Nią. Będziesz Jej bezgranicznie wdzięczny za Jej macierzyńską troskę, z jaką cię prowadziła do nieba. Połączysz się ze wszystkimi twoimi przyjaciółmi w niebie, od Anioła Stróża począwszy po znajomych, którzy wyprzedzili cię w drodze do krainy miłości, światła i radości bez końca. Spotkasz wszystkich twoich synów i córki w Duchu Świętym i z wdzięcznością uradujesz się wszystkim, co wysłużyli ci twoi bracia i siostry żyjący już w moim Ciele chwalebnym, od najmniejszych i niepełnosprawnych po największych i najznakomitszych.

 

 [397.] Kiedy wybije godzina naszego Spotkania, zrozumiesz, jak cenna jest w moim Sercu śmierć moich sług, kiedy przyjmują ją w zjednoczeniu ze Mną. Śmierć tak przyjęta jest wielkim narzędziem ożywiającym zbuntowaną ludzkość i wielkim dziełem uświęcania świata.

 

[162.] Cierpiący w zjednoczeniu ze Mną są największymi misjonarzami na świecie.

 

[163.] Gdybyś widział świat od wewnątrz, tak jak Ja go widzę, zdałbyś sobie sprawę, dlaczego tak bardzo potrzebuję ludzi dobrej woli, w których mogę cierpieć i umierać, żeby ludzie mieli życie Boże w obfitości.

 

[164.] W obliczu egoizmu, rozwiązłości i pychy, które zamykają duszę na działanie mojej łaski, przepowiadanie i świadectwo życia nie wystarczą. Potrzeba krzyża.

 

[165.] Aby mieć siłę do złożenia ofiary, kiedy w ciągu dnia zdarza się ku temu okazja, nie patrz na to, czego cię ta ofiara pozbawia, lecz patrz na Mnie i proś o dar męstwa, którego jestem gotów ci udzielić przez Ducha Świętego. Odczuwanie mojej obecności i pokoju nie jest konieczne, dlatego czasem dopuszczam duchowe próby i bolesną oschłość, które są warunkiem oczyszczenia i zdobycia zasługi. Zmysłowe odczucie mojej obecności, dobroci i miłości są cenną zachętą i nie należy nimi pogardzać. Dlatego masz prawo ich pragnąć i Mnie o nie prosić. Nie uważaj się za kogoś silniejszego niż jesteś. Jak długo wytrzymałbyś bez tej zachęty?

 

[368.] Nie ma odpuszczenia grzechów bez przelania krwi. Moja Krew może skutecznie wypełniać cenną misję zadośćuczynienia, w miarę jak ludzie godzą się wlewać z miłością krople swoich ofiar do kielicha z Krwią mojej zbawczej męki.

 

[363.] Wielu przed tobą głosiło trwogi śmierci. Ty bądź głosicielem radości śmierci.

 

Pan Jezus o... radości śmierci i sensie cierpienia.

02 listopada 2019
Czy Ziemia zostanie wymazana? - O drodze do Prawdy