"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

"Mówi Jezus bardzo bolesnym głosem:

(...) Innym razem powiedziałem: „Chcielibyście, żebym się ukazywał i ujawniał... Ale, nawet gdybym się ukazał, gdzież jest w sercach ta resztka wiary i szacunku, która by sprawiła, że upadną z twarzą do ziemi, aby Mnie poprosić o przebaczenie i litość?" 

 

   Także dziś prosicie Mnie o znak mocy, który, pochodząc z Mocy Świętego - Świętego świętych - musiałby polegać na ukaraniu nieubłaganym, strasznym niezliczonej ilości osób, gdyż - powtarzam to, co powtarzałem tysiące razy - wielcy winowajcy istnieją, bo jest cała masa bardziej lub mniej winnych takich samych grzechów, jakie popełniają wielcy. (...) Ja nie mogę dać tego znaku, tego znaku mojej Mocy. To niemożliwe, abym to uczynił. Nie dlatego, iż Bóg stracił zdolność uczynienia znaku. Nic nie jest niemożliwe dla Mnie, Boga. Ale to godzina mocy Ciemności. I ludzie sami tego chcieli. Już jest ustanowione Królestwo Zła. Cokolwiek bym zrobił, zostałoby to zniweczone przez wolę człowieka. Wszelkie Dobro ległoby w gruzach z powodu Zła. Bezsilnie towarzyszę temu biegowi całej ludzkości ku duchowej śmierci. Żaden dar z mojej strony, żadne dobrodziejstwo, żadne wezwanie, żadna kara nie ma możności zatrzymać tego samorzutnego zatapiania się w szatanie ludzkości, zbawionej przeze Mnie. Ludzkość jak rozwścieczony byk powala na ziemię wszystko: rozum, moralność, wiarę i biegnie, aby zderzyć się z tym, co ją zabije. Profanatorska ręka człowieka unosi się do nowej zbrodni, która nie zasługuje na przebaczenie. I Ojciec nie chce przebaczyć. Pozwala wam zginąć, jak tego chcieliście. Jedyna rzecz, którą mogę uczynić i czynię - a czynię przez litość dla świętych, którzy są rzadcy jak kwiaty na pustyni i proszą jeszcze, modlą się nie z przyzwyczajenia ani z obłudy -to powstrzymywanie gniewu mojego Ojca. On, znużony zbrodnią rasy ludzkiej, dla której nadaremnie wylała się moja Krew, chce za wszelką cenę dać wam poznać swą Sprawiedliwość.

 

   Ponieważ jesteście winni, sprawiedliwość oznaczałaby straszne kary, ale moje Miłosierdzie nie chce ich dołączać do tych, które sami sobie zadajecie.(...) Ocalenie świata było moim marzeniem, uratowanie dusz — moją radością. Świat jest stracony dla Boga, ale dusze mogą się jeszcze uratować: ci, którzy mają jeszcze duszę - chorą, ale żyjącą. Ciebie proszę o miłość dla nich. To Jezus, żebrzący o miłość w swej chwalebnej szacie Zmartwychwstałego, prosi cię o tę jałmużnę dla dusz, aby Jego Królestwo miało jeszcze poddanych. Idź w pokoju”. (Koniec czasów,M.Valtorta)

 

 

„ - Ty, Któryś „wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy " (Ps 31,8), miej litość nade mną, miej litość nad nami wszystkimi.

- Córko, kiedy skończy się ten czas Łaski, skończy się też Moje Miłosierdzie. Twoja era będzie musiała wtedy stanąć twarzą w Twarz z Moją Sprawiedliwością”. (...)  (Prawdziwe Życie w Bogu, 21.01.1991)

 

 

„Jesteście zepsuci w myślach, w upodobaniach, w dziełach, w zmysłach; zepsuci aż do głębi - bardziej niż ciała pochowane od czterdziestu dni w grobie. Macie popsute nawet to, co Ja stworzyłem jako nie psujące się: ducha któregoście zabili. On cały roi się od robaków brudnych myśli i brudnych dzieł”.

 

 

„Zmysłowość może pociągać jedynie tych, którzy nie karmią się nadprzyrodzonością i którzy brzydzą się ofiarą... Człowiek cielesny jest bez wartości biorąc pod uwagę prawdziwą godność człowieka, gdyż ma zbyt wiele pragnień wspólnych ze zwierzęciem”.

 

„Dziewięćdziesiąt procent ludzi jest zatrutych. Nie żyją by kochać, ale by zaspakajać swe zmysły. Nie żyją dla Nieba, ale dla błota, jak zwierzęta bez duszy i rozumu . Deprawują rozum i zabijają duszę”.

 

„Widzisz, córko, wkrótce objawię tak samo Moją Sprawiedliwość. Mój Plan ma określony czas. Również czas Moich miłosiernych wezwań jest ograniczony. Kiedy skończy się czas Miłosierdzia, ukażę wszystkim, dobrym i złym, że Moja surowość jest równie wielka jak Moje Miłosierdzie, że Mój gniew jest tak samo mocny jak łaskawość. Wszystkie rzeczy, przepowiedziane przeze Mnie, szybko się teraz wydarzą. Nic nie może być z nich odjęte." (PŻwB, 19.02.1993)

 

 

Mówi Najświętsza Maryja Panna:

 

„ (...) Jest to czas cierpienia. To opisane w Apokalipsie czasy w których szatan ustanowił na świecie swe królestwo nienawiści i śmierci. (...) Ludzkość kroczy drogą buntu przeciw Bogu i uporczywego zepsucia. Dlatego zbiera dziś złe owoce. Są to owoce nienawiści i przemocy, zepsucia i bezbożności, nieczystości i bałwochwalstwa. Wasze ciało zostało wyniesione do rangi bożka i poszukuje się przyjemności jako wartości najwyższej.(...)” (DK, 15.08.1993)

 

 

PILNE PRZESŁANIA Z NIEBA - ŚWIAT JEST STRACONY DLA BOGA, ALE DUSZE MOŻNA JESZCZE OCALIĆ

14 października 2019
Pełnienie woli Bożej nie prowadzi do życia nudnego, prowadzi do światła, do radości i pokoju.