"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca.

 

W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej i Boskiej Trójcy.

 

Ofiarowuję was na chwałę Ojca. On ma w was Swe upodobanie. W każdej chwili życia uczę was wypełniać Jego Boską wolę z miłością, uległością i dziecięcym oddaniem. Dzięki temu Ojciec Niebieski jest otoczony chwałą na tej ziemi tak jak w Niebie, a Jego Imię święci się i doznaje uwielbienia.

 

Składam was w ofierze na chwałę Syna. On wylewa na was rzekę Swego Boskiego Miłosierdzia, aby zmyć z waszych dusz wszelki cień zła i grzechu. On odzwierciedla w was Swój Obraz Jedynego Syna Ojca i napełnia was Swym Boskim Blaskiem, żeby was uczynić Światłością objawienia skierowanego do wszystkich ludzi.

Prowadzę was łagodnie i zdecydowanie po drodze wiary i czystości, nadziei i umartwienia, miłości i coraz większej świętości.

 

Składam was w ofierze na chwałę Duchowi Świętemu. On udziela się wam z niewyczerpaną obfitością, aby was wprowadzić w samo serce Swego planu Miłości do Ojca i Syna, aby was uczynić gorliwymi świadkami Jego Boskiej Miłości.

Wypraszam dla was Jego Siedem Świętych Darów. Dają wam one siłę i stałość, odwagę i męstwo, gorliwość i wytrwałość w wypełnianiu powierzonej wam misji.

 

W świątyni stworzonego świata Bóg jest negowany, atakowany i bluźni Mu się. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca natomiast Przenajświętsza i Boska Trójca otrzymuje dziś – z ust Moich małych dzieci – Swe uwielbienie i doskonałą chwałę.

 

W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca formuję was dla największego blasku Kościoła, nowego Izraela Bożego.

W czasie wielkiej próby jesteście dla Kościoła pomocą żarliwie przez niego oczekiwaną, której udziela mu Moje Niepokalane Serce na krwawe chwile wielkiego ucisku.

 

Prowadzę was do dawania heroicznego świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii. Czynię was odważnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, by oświetlić waszym światłem głęboką ciemność obecnych czasów wielkiego odstępstwa.

 

Za waszym pośrednictwem Kościół będzie coraz bardziej jaśniał. Odnajdzie ufność i siłę do wypełnienia zadania drugiej ewangelizacji, do której silnie pobudza go Duch Święty.

 

W Świątyni Mego Niepokalanego Serca daję całej ludzkości schronienie, przyzywane i oczekiwane w czasach wielkiej próby, która właśnie nadeszła. W tych latach zobaczycie wiele Moich dzieci zagłodzonych i zrozpaczonych, podeptanych i zranionych, szukających ochrony i ocalenia w Świątyni Mego Niepokalanego Serca. (...)

 

Pragnę, by wszyscy jak najszybciej poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Proszę o to poświęcenie w tych dniach wielkiej próby. (...)

 

Wzniosę Moją siedzibę w sercach wszystkich Moich małych dzieci, w których się chronię, aby znaleźć pociechę waszej czułej dziecięcej miłości i doznać wielkiego wynagrodzenia. Proszę was o nie i bardzo go potrzebuję dla skrócenia wielkich cierpień waszych dni.

 


 

Przykładowy akt poświęcenia i powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

 

Pragnę, by wszyscy jak najszybciej poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu.  W Świątyni Mego Niepokalanego Serca daję całej ludzkości schronienie... (Wieczernik; DK 487)


12 czerwca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)