"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Obrzydliwością w Oczach Bożych jest to,

co w oczach ludzi uchodzi za wielkie. (zob. Łk16,15)

 

To co jest dobrem jest dobrem, to co jest złem jest złem.

Nie ma stanu pośredniego.

 

To, co Bóg nazywa dobrem

nie jest tym, co człowiek nazywa dobrem.

 

Bóg pragnie, by człowiek szerzył dobro, 

człowiek woli zwalczać zło.

 

   Boże dobro to posłuszeństwo, ubóstwo, wyrzeczenie, poświęcenie;

ludzkie dobro to samowola, posiadanie, przyjemność, zysk.

 

Boże dobro, to ofiarność, przebaczenie, bezinteresowność, pokora

ludzkie dobro to osobista korzyść, odwet, ambicja, satysfakcja, pycha…

 

Boże dobro to miłość ofiarna dawana nieprzyjaciołom jako lekarstwo,

ludzkie dobro, to miłość, która należy się najwyżej jako nagroda.

 

 

Boże dobro, to wyrzeczenie się wartości świata, dążenie do miłości, jedności i prawdy;

ludzkie dobro to zmysłowość, tryumf, zaszczyty, imponowanie, samozadowolenie.

 

 

 

Bóg nakazuje: mów tak,tak i  nie,nie – wszystko inne od złego pochodzi. (Mt 5,37)

A wszystko inne, to brak czystej Prawdy

 

Dziś świat zbuntował się przeciwko Prawdzie,

kompromisy ze złem stały się „wartością”,

 

 Kto bezkrytycznie przyjmuje „wartości” świata,

nie może mieć szacunku dla Prawdy.

 

Zbacza z drogi Prawdy,

kto przyjmuje zdanie większości.

 

       Myli Prawdę z błędem, kto szuka Prawdy na tyle,

na ile potakuje to miłości własnej.

 

Chcąc widzieć siebie lepszym domniemamy,

że jesteśmy tacy, jak tego pragniemy.

 

Od tego kim i jacy jesteśmy w oczach własnych i świata ważniejsze jest to,

Kim i jacy  jesteśmy w Oczach Bożych

 

Praca nad budową dobrego mniemania o sobie

jest tajemnicą nieprawości.

 

Praca nad stratą wszelkich mniemań - by żyć czystą Prawdą

jest tajemnicą świętości

 

Tylko odważne dostrzeganie swojej przykrej rzeczywistości,

umożliwia świadome jej kształtowanie.

 

Życie bez Prawdy jest życiem  w złudzeniach;

 złudzenia szkodzą i odbierają  wartość naszemu życiu.

 

 Miłość do Prawdy wyzwala spod wartościowania świata,

daje moc, by dostrzec siebie w swojej rzeczywistości.

 

Rzeczywistość przeżywać w pełni świadomie, 

znaczy osiągnąć taki pokój i wolność, jakich nikt i nic nie może już nas pozbawić.

 

Wystarczy  wejść na drogę Prawdy i nie wchodzić w kompromisy ze złem,

by być uznanym za  wichrzyciela i mąciciela powszechnego spokoju.

 

 A jednak tylko Życie w Prawdzie, w pełni świadome,

nadając mu najgłębszą wartość i sens – przynosi  czystą radość i pokój.

 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Niepokoje, lęki, strach – to dziedzictwo ludzi szukających własnej chwały,

o złym nastawieniu, złej woli.

 

 Nic bardziej nie niszczy umiejętności rozeznania dobra i zła,

jak ludzka pycha i żądze.

 

Początkiem mądrości jest 

uznanie własnej głupoty

 

Ludzką sprawą jest uznanie swojej winy i skrucha;

Bożą sprawą jest przebaczenie i pocieszenie.

  

 Ludzką sprawą jest uniżanie się przed Majestatem Boga obecnego w Eucharystii;

Bożą sprawą jest podnoszenie swoich dzieci.

 

 Ludzką sprawą jest mieć dobrą wolę, która zawsze spełnia Wolę Bożą;

 Bożą sprawą jest kształtować Swoje stworzenie,

by uczynić je szczęśliwymi Swoimi dziećmi.

 

Ludzką sprawą jest oddanie i poświęcenie Bogu całego siebie;

Bożą sprawą jest zapewnienie swojemu dziecku poczucia opieki, celu i sensu życia  

 

Ludzką sprawą jest pragnienie Nieba;

Bożą sprawą jest zabranie tam swojego umiłowanego dziecka.

 

 

 

 Przebudzenie i wezwanie


08 listopada 2020
Wieczerniki w Ramach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego - Odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)