"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

We śnie szedłem brzegiem morza z Panem 

oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mojego życia. 

 

Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady -

mój, a zaraz za nim Pana.

Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mojego życia.

 

Więc rzekłem:

- Panie, obiecałeś, że zawsze będziesz ze mną, czemu zatem zostawiałeś mnie samego wtedy, kiedy było mi tak ciężko?

 

Odrzekł Pan:

-Dostrzeż dziecko Moje jak bardzo cię kocham i nigdy nie opuszczam. W te dni, kiedy widziałeś tylko jeden ślad,

Ja niosłem ciebie na Moich ramionach. 

A teraz, żeby nie było ci już więcej tak ciężko,

ty pójdź Moim śladem - żyj Moją świętą Wolą.

 

 Przejrzenie - dzięki śladom stóp na piasku

04 stycznia 2021
Pełnienie woli Bożej nie prowadzi do życia nudnego, prowadzi do światła, do radości i pokoju.