O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Wszyscy twierdzą, że cenią szczerość, ale wystarczy coś szczerze powiedzieć, a obrażają się.

Nie oczekuję niczego dla siebie, żadnej wdzięczności, żadnej satysfakcji, żadnej korzyści. 

Wystarcza mi radość czynienia woli Bożej i bycie użytecznym dla Jego chwały. 

br. stanislaw

Moje obecne wyznanie wiary...

- w przygotowaniu

23 listopada 2019
                                                                                                                                                 listopad 2003       Do tej pory uważałem się za człowieka wierzącego. Starałem się żyć po chrześcijańsku zgodnie z  przykazaniami, nikomu nie wchodziłem w drogę, a wręcz przeciwnie - bliźnim życzyłem dobra,
23 listopada 2019
 "Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich. Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże i

Świętość jest twoim celem,

a doskonałość w miłości

ostatecznym szczytem do zdobycia.

Nie zatrzymuj się na środkach prowadzących

do uświęcenia.

Niech środki nie zamienią się w cel,

a cel w środek. (..)

 

Nie zastępuj Chrystusa mówieniem o Nim,

bo zaczniesz uwielbiać własne słowa,

nie zastępuj prawdy skupianiem się

na sposobie jej wyrażania,

bo twoje jej formułowanie samo zamieni się w "prawdę".

 

Słowa z Nieba; św. Charbel

*

 

„Ponieważ zaś w naszych czasach powstają nowe zagadnienia i panoszą się nagminnie bardzo niebezpieczne błędy, które usiłują zniszczyć zupełnie religię, porządek moralny i samo społeczeństwo ludzkie, obecny Sobór święty zachęca gorąco świeckich, by każdy w miarę swoich uzdolnień i wykształcenia, zgodnie z myślą Kościoła wypełniał z większą pilnością swoje zadanie w zakresie wyjaśniania, obrony i odpowiedniego dostosowania zasad chrześcijańskich do problemów obecnej doby”.

 

Sobór Watykański II,  Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, 6

...Pycha jest waszym największym wrogiem i największą winą szatana.

 Gdy ktoś potępia drugiego, upomina drugiego i wytyka palcem drugiego, wysuwając przeciwko niemu oskarżenia w Moje Imię, to padł ofiarą grzechu szatana. To grzech pychy doprowadzi ludzkość do upadku i pogrąży wiele dusz w ogniu piekielnym. Nie padajcie ofiarami tej klątwy złego ducha i milczcie, jeśli nie zgadzacie się z innymi, którzy głośno krzyczą przeciwko Mnie kłamstwami wylewającymi się z ich ust, nawet jeśli wiecie, że nie mówią Prawdy. Musicie opuścić oczy i po prostu głosić Moje Słowo.

 
Brońcie Mnie tylko przez oznajmianie światu tego, co wiecie o Moim planie ratowania dusz. I nawet wtedy, gdy te dusze, które uważają, że ich wiedza o Mnie daje im prawo do upominania innych, żądają od was odpowiedzi, nigdy nie wolno wam bronić Mnie poprzez wdawanie się w dyskusję.

 

*

 

Ty sam jesteś niczym. Jesteś biedną istotą (...). Pracujesz, bo Ja tego chcę, dla celu, jaki zamierzyłem. Jesteś biednym stworzeniem, o którego wartości stanowi jedynie twoja miłość. Nie masz innych zasług. Miłość i pragnienie bycia dla innych: wynik miłości do twego Boga. To przyczyna twego istnienia i ujawnienie Mojej życzliwości...   (MV2,3)

„Gdy trwając „zagłębiony” w Bogu zdarzy mi się spojrzeć na świat, widzę biednych ludzi nie znających innego życia, jak na śmietniku, z upodobaniem tarzających się we własnych i czyichś obrzydliwościach. Nie chcę patrzeć i słuchać tego o czym mówią, jestem zadowolony, gdy nie wiem co dzieje się na świecie, jedynie idąc pod prąd mam czystą wodę, pragnę tylko bardziej zagłębiać się w miłości i świętości Boga”.

 

W tym świecie urządzonym według ludzkiego pomysłu – bez Boga, przeciw Bogu albo w usiłowaniu uzyskaniu od Boga czegoś dla własnych celów za trochę "modlitwy" -  wszyscy ci, którzy zdecydują się na samego Boga i nie wchodzą już w kompromisy ze światem, będą musieli iść „pod wiatr”, „pod prąd” tego świata. Jako że dla ludzi tego świata stają się znakiem zaprzeczenia, nieuchronnie napotykać będą niezrozumienie, wrogość, potępienie, odrzucenie nawet od tych, których najbardziej kochają, od tych, którzy myślą, że tak postępując najlepiej Bogu służą. Błogosławieństwa ewangeliczne pochodzą z innego świata, z królestwa ducha, królestwa miłości i łaski. Dlatego prawdziwi czciciele Boga doznają prześladowań i cierpień, a odnajdują w nich drogę do prawdy, radość i szczęście. Niezrozumiałe? Paradoks? Dla tych, którzy myślą jak ten świat, bo należą do tego świata.

 

„Świat nie kocha tego, kto nie jest taki jak on. Sama jego obecność jest wyrzutem”. 

Spójrz jak ja przyjąłem niesprawiedliwość ludzką. Czyż Prawda Boża nie jest w tobie większa niż sąd ludzki? 

Czyż sąd Boga twojego nie jest dla ciebie ważniejszy, a miłość Moja większa? (SP65)

Przyjdź Duchu Święty

Ty jesteś światłem serca człowieczego

Darem i Dawcą Światłości i Prawdy

pomagaj mi wzrastać w łasce i mądrości,

by nie unosiły mnie błędy

zachowaj moją duszę od wszelkiego złego nastawienia

panuj nade mną w świętości!

Mówiono bowiem:"odszedł od zmysłów" Mk3,20

 

Jeżeli ludzie uważali Mnie za szaleńca – Mnie, Syna Bożego – to za kogo będą Was mieli? Każdy, kto by prawdziwie zaczął żyć nauką Ewangelii, zostałby uznany za szaleńca,ponieważ kto idzie za mną, nie idzie głosem tego świata, lecz pod prąd.

Jeżeli sprzedalibyście wszystko co macie, i prawdziwie zaczęli głosić moje słowo, wówczas albo pójdą za Wami, albo zaczną się Wam przeciwstawiać, bo nie żyjecie jak inni.
Ja nie chcę, żeby mój uczeń żył jak poganin. Jak ma o Mnie świadczyć, jeżeli jego życie podobne jest do tego, który odrzuca moją chwałę? Ten, kto uważa, że we Mnie wierzy, a jego życie nie różni się od zasad tego świata, ten nie idzie za mną. Ten, kto idzie za Mną, podąża ścieżką, która jest inna, i od razu zaczyna być wystawiany na opinie ludzi. Tam, gdzie się pojawiałem, szły za Mną tłumy, jednakże moi najbliżsi bali się o Mnie i próbowali zatrzymać głoszenie mojej Ewangelii.
Tak będzie i z Tobą, często bliscy blokują Cię w mojej drodze. Bo jakże Ty, który jesteś im dobrze znany, masz godność uznawać się za mojego prawdziwego ucznia i iść za mną?
Mnie naśladuj. Ja pokazałem nieraz w mojej Ewangelii, jak znosić prześladowania. Staraj się znosić w pokorze głosy Twoich bliskich i nie rezygnuj ze swojej posługi w momencie usłyszenia ciężkich od nich dla Ciebie słów. Idź za Mną i we Mnie szukaj pokoju, a zobaczysz, że jeżeli przejdziesz ze Mną przez przemianę Twojego serca, wówczas przemienię i Twoich bliskich i nastanie pokój.
Jeżeli w chwili emocji jeszcze bardziej powiększysz konflikt, wówczas pamiętaj, że nie jest to moja droga. Ja prowadzę łagodnie i w pokoju. Prawda powoli przebija się przez kłamstwo, aż w końcu moja chwała oświetli wszystkich, którzy są koło Ciebie. Ruszaj zatem w drogę, drogę głoszenia mojego słowa, bo nie żyjesz na świecie, żeby wygodnie przeżyć swoje życie. Ja zszedłem na świat, aby nauczać i zaświadczać o prawdzie. Także i Ty tak czyń, głoś moje słowo, a wielkie rzeczy mój Ojciec uczyni dla Ciebie. Kto zostawia wiarę dla samego siebie, ten sam będzie osądzony.
Jeżeli pójdziesz za Mną i zaczniesz zmieniać serca innych, wówczas chwała tych serc będzie przy Tobie w dniu sądu ostatecznego. Głoś moje słowo, a jeszcze bardziej przekonasz się, że Ja żyję prawdziwie.
Jestem Słowem
 
 
(…) "Widzę niedowierzanie ze strony przełożonych i różne powątpiewania i nieufne z tego powodu do mnie się odnoszenie. Mój Jezu, widzę, że i łaski tak wielkie mogą być cierpieniem, a jednak tak jest; nie tylko mogą być z tego powodu cierpienia, ale i muszą być, jako cecha działania Bożego, Rozumiem dobrze, że gdyby Bóg sam nie umacniał duszy w tych różnych doświadczeniach, dusza nie dałaby rady sama z siebie, a więc tarczą jej jest sam Bóg. Kiedy w dalszym ciągu rozważałam w czasie nieszporów tę mieszaninę niejako cierpienia i łaski, wtem usłyszałam głos Matki Najświętszej:
- wiedz córko Moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak siedem mieczów boleści przeszyło mi serce. Nic nie czyń na swoją obronę, znoś wszystko z pokorą, Bóg Sam cię bronić będzie.
(Dzienniczek 786)
 
 

 

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, 

 

obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

 

Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy (z Ps119)

10 sierpnia 2020
ZŁOTA ZASADA POSTĘPOWANIA Wszystko, co byście chcieli żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. (Mt7,12) Drodzy Mateuszu i Sławku! Z okazji 18 urodzin chcemy złożyć wam szczere życzenia. Nie

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność