O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

PONANIE SIEBIE

 

 

SFERA   DUCHOWA

 

Dusza i jej najpiękniejsza część - duch

22 października 2019
   Czy nie jest najwyższą mądrością umiejętność rozróżniania tego, co bezwartościowe, od tego, co bezcenne?  To, co szybko niszczeje, co tylko chwilowe, przemijające jest bezwartościowe. To, co niezniszczalne, wieczne ma wartość bezcenną. Zatem

POWRÓT: TRZY SFERY

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.   1Kor. 3,16-17

 

Stanięcie w świadomości tajemniczej Obecności  Wszechmocnego Boga w sobie, odczucie tej Obecności w sobie sprawia, że stajemy się niejako przerażeni sobą,  zawstydzeni własnym stanem, własną nieczystością i niegodnością. 

Pobudza to w nas prawdziwą skruchę, rozpala pragnienie oczyszczenia nawet z wszelkich niedoskonałości i niejako przymusza do dążenia do wewnętrznej przemiany, by podobać się Bogu, by sprostać Jego oczekiwaniom względem nas... 

 

cdn.

... Wymagam natomiast wiernego przestrzegania przykazań, które dałem Mojemu Kościołowi, byście byli stworzeniami rozumnymi i nie przypominali zwierząt przez nieposłuszeństwo i złe skłonności; byście mogli zachować ten SKARB, KTÓRYM JEST WASZA DUSZA, OFIAROWANA WAM PRZEZE MNIE W PEŁNI BOSKIEJ PIĘKNOŚCI, W JAKĄ JĄ PRZYOBLEKŁEM.

 

(Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci - s. E.Ravasio)

 

 

 

 

 
Dusza żywi się wiarą, pokojem, prawdą i żyje potem w wieczności ozdobiona dobrem, które uczyniła. Zło rani ją i zabija, a także pozbawia pokoju, którego Bóg udziela.
 
 

Najważniejsze jest, by odejść od zgiełku świata i własnych emocji i by otworzyć duszę na rozumienie Mojego działania w tobie i w świecie.

To otworzyć możliwość Życia prawdziwego, na które nie będzie miał wpływu świat i twoja cielesność.

To będzie początek tego Życia, Które jest celem twej wędrówki ziemskiej. (Sp247)

 

 

 

 Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Tob 12,10

 

Sumienie dąży do dobra,

wystarczy go posłuchać.

Sokrates

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność