"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Fragmenty Orędzi z Nieba dotyczących szczepień i noszenia maseczek 

oraz potwierdzające je linki  (na końcu) 

 

 

Prawdy nie może poznać ten, kto Mnie nie szuka.

 

Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie zbawiony.

(2021Luty#3)

 

Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia... 

(26.10.87 PŻwB)

 

Wy, którzyście pojęli Prawdę, wiecie, że jedno jest konieczne: żyć mo­im Słowem, wierzyć w moje Słowo, postępować według mo­jego Słowa...

(KCz 18.08.43)

 

Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość modli się do Ducha Świętego. Mądrość tych słów i ich prostota mają Boże pochodzenie i każdy, co je czyta lub słucha, wiele łask otrzyma, a w chwili próby otrzyma łaskę Moją i Moje prowadzenie.

(2021Luty#2)

 

Barbarzyństwo dzisiejszych ludzi polega na tym, że niczego nie chcą zgłębić, a po wszystkim się prześliznąć - co gorsza w poczuciu zadowolenia z siebie i posiadania pełnego rozeznania.

(Słowo pouczenia 182)

 

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. 

(Syr4,28)

 

Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.  (por. J8, 32)

 

 

 

Dusze, które poddały się zaszczepieniu są w wielkim niebezpieczeństwie

i nie tylko chodzi o ich ciała. Dusza ich stała się otwarta na działanie zła

i to jest największe niebezpieczeństwo. Gdyż wtedy jest osłabiona wola...

 

(fragment Orędzia; link do strony:  https://anna-od-jezusa.pl.tl/2020-Wrzesie%26%23324%3B-%231.htm)

 


 

Fragmenty Orędzi do Anny od Jezusa

 

*

 

(...) Teraz wiele dusz kieruje się lękiem; lękiem o zdrowie, o życie, o byt. I wielu wierzy, że dzięki szczepieniom skończy się pandemia i wróci dawne życie. Złudne są ich oczekiwania, gdyż szczepienia będą ponawiane, i będą nowe wirusy i nowe choroby, przedtem nieznane. Ci, co się zaszczepią kierując się lękiem będą rozczarowani, gdyż nie skończy się pandemia, a oni zdrowia nie zyskają. Złość i frustracja sprawi, że będą waszymi wrogami... 

2021Styczeń#1

*

 

(...) Nagonka i propaganda, by masowo się szczepić, jest nagonką zła. Wiecie czym jest szczepionka i tu wątpliwości nie ma. Prawdą jest, że dusze, które się powierzą Maryi, będą uratowane. Prawdą jest, że ci, co będą zmuszeni, przez wiarę i modlitwę swoją i bliskich będą uchronieni od jej zgubnego działania. Lecz pamiętajcie, tu nie ma miejsca na lekkomyślny wybór, gdyż wtedy możecie doświadczyć konsekwencji zła, które działa w szczepionce. Tak, wiele osób, co przyjęło szczepionkę, będzie pod wpływem zła.

Dlatego módlcie się za tych, co przyjęli szczepionkę, i ufajcie mimo wszystko, gdy doświadczycie od nich zła.

Łaską Moją są te słowa, i pragnę was, Moje drogie dzieci, jeszcze przez jakiś czas pouczać przez ten Dziennik, byście mogły czerpać siłę z tych słów, byście mogły trwać w Moich przykazaniach i Mojej nauce, byście byli świadkami życia według Mojej Ewangelii.

Ja jestem z wami, i wszystkie dusze, które w Mojej wierności wytrwają, przejdą przez ucisk i nie będzie im straszny czas panowania zła. Ja jestem Królem i to Ja mam władzę. Pamiętajcie, krótki jest czas, krótki jest czas panowania Moabu. (...)

Teraz jest czas oczyszczenia i ucisk będzie wciąż wzrastał. Jednak ducha nie gaście, wiary waszej strzeżcie niczym skarbu i módlcie się nieustannie, by ratować dusze waszych braci i sióstr...

2021Kwiecień#4

 

 *

Mój Jezu, jak mam teraz obcować z tymi, którzy się zaszczepili?

 

Jezus: Dusze, które poddały się zaszczepieniu są w wielkim niebezpieczeństwie i nie tylko chodzi o ich ciała. Dusza ich stała się otwarta na działanie zła i to jest największe niebezpieczeństwo. Gdyż wtedy jest osłabiona wola i łatwiej będzie takiej duszy słuchać szatana niż rozpoznać wolę Boga. Zaś ciała tych osób będą powoli niszczone przez toksyny, a także przez czynne substancje, które powodują trwałe zmiany w organizmie. Zmiany te mogą być widoczne już po kilku miesiącach, gdyż zachowanie tych osób może ulec zmianie, a także w wyglądzie można zaobserwować zmiany. Dopiero po kilkunastu miesiącach, osoby te zaczną chorować na różne choroby, nawet jak były zdrowe.

Jednak nikt nie będzie przypisywał tego szczepionkom. Tak, jak teraz mało mówi się o skutkach ubocznych i wielu przypadkach śmierci, nawet ludzi młodych.

Kto będzie szczepić swe dzieci wydaje je na śmierć, nie tylko ciała ale i duszy.

Teraz już jest przygotowana nowa szczepionka i nowa fala wirusa nadchodzi. Kto wie czym jest szczepionka, nigdy się nie zaszczepi, choć może go to wiele kosztować.

 

Jak obcować z duszami zaszczepionymi?

 

Przede wszystkim ich nie oceniać, lecz współczuć, że swe życie i zdrowie tak pochopnie narazili. Módlcie się o ochronę przed złem każdego dnia, bo zło emanuje przez dusze zaszczepione. Módlcie się o ich ratunek, by ich dusze zostały uratowane.

Ja sam jestem wam obroną, i choć przyjdzie wam żyć niczym w stadzie wilków, moc Moja was ochroni. Ufajcie i do Mojej Matki Maryi zawsze się zwracajcie, by was broniła.

Nie trwóżcie się, bo to, czego obiecałem, wypełnię i przeprowadzę każdą duszę, niby przez Morze Czerwone swój lud przeprowadziłem. To i teraz nie odstąpię od żadnej wiernej duszy i dam jej wszystko, o co poprosi, by życie we Mnie miała.

 

Jak ważne jest teraz zaufanie?

 

Ufajcie, cokolwiek się stanie, bo Ja was przeprowadzę przez wszystkie zdarzenia.

Trwajcie na modlitwie, bo czas jest krótki i warto walczyć ze swymi słabościami, warto dawać opór złu, i warto walczyć o dusze przez modlitwę, post i ofiary.

Wierność waszą po stokroć wynagrodzę i będę wlewał w wasze serca pokój i radość.

Pamiętajcie, Ja jestem waszym Królem. Trwajcie w pokorze i cichości serca, trwajcie w wierności i czekajcie Mego rychłego przyjścia.

2021Czerwiec

 

*

(...) Ja, Bóg, Jezus Chrystus, jestem najbliżej cierpiącej duszy i wraz z nią cierpię. Zło tego świata jest konsekwencją grzechów i Sprawiedliwość Moja dotknie wielu.

Zło szczepionek stało się jawne, lecz machina manipulacji wciąż działa i wielu się spieszy, by być zaszczepionym, nie chcą wiedzieć o zagrożeniach. Szukają argumentów, by się usprawiedliwić i potwierdzić, że nie jest błędem poddanie się szczepieniom. Lecz ta propaganda obróci się przeciwko tym, co ją rozpowszechniają, co zło dobrem nazywają, grzech przyjemnością, głupotę odpowiedzialnością.

Tak, ludzkość bardzo boi się choroby i śmierci, że we wszystko chce uwierzyć, nawet w największe kłamstwo. Dzieci Moje, gdzie jest prawda?

Prawda jest w nauce Mojej. Nie słuchajcie ducha kłamstwa. Prawda jest w Moich przykazaniach i one nadają właściwy kierunek waszej drodze. Niech wasze ,,tak” dla Mnie będzie wierne.

 2021Kwiecień#3

 

*

Bóg Ojciec: Moje drogie dzieci. Prawdą jest, że ręka Moja karząca jest powstrzymywana przez Maryję. Prawdą jest, że naród Polski stał się bardziej letni i wielu Mnie opuściło.

Próbę, którą przechodzi Kościół, dałem też Memu ludowi, by go oczyścić i przesiać.

Tak, teraz widać kto kocha Boga, jak Mu ufa i jak wybiera.

 

Nadchodzi wielki ucisk, Moje drogie dzieci, lecz Ja, Bóg, zachowam Moje wierne dzieci i dam im wszystko, czego będą potrzebować z Mojego Skarbca w Niebie. Każda dusza, która wytrwa w czasie ucisku mimo zła, które będzie się szerzyć, będzie zbawiona i zamieszka w Moim domu w Niebie. Nie troszczcie się o wiele, co będziecie jedli, co będziecie pili, lecz wszystkie troski Mi powierzcie, bo Moja troska jest o was największa.

Miłość Moja przeprowadzi każdą duszę przez koleje jej życia i Ja sam znajdę ratunek dla każdej duszy.

 

Wszystko, co do was mówię przez ten dziennik spisywany przez Annę od Jezusa, jest prawdą i wiedzcie, że choć zbliża się czas trwogi, wojny i przelewu krwi, Ja, Ojciec Niebieski, zachowam swój naród wybrany. Bądźcie Mi tylko wierni i nie ulegajcie złu. Serca wasze niech będą zapalone w modlitwie, wierne i zawsze gotowe Mi służyć.

Ja poślę wam swoje Anioły i one będą was strzec i waszych domostw. Jednak niech każdy mąż się zbroi, by mógł stanąć w obronie swojej rodziny. Bądźcie gotowi, by walczyć orężem modlitwy, by błagać i wypraszać pokój i obronę dla Polskiego narodu.

 

Wiedzcie też, Moje drogie dzieci, że dusze, które się zaszczepią, poniosą konsekwencje zła. Zło, które działa w szczepionkach, może działać stopniowo i stopniowo niszczyć organizm. Wiedzcie, że wielu już straciło swe życie przez szczepionki, a także u wielu zdrowie zostało nadwyrężone. Przyjdzie czas, że żniwo przyniosą szczepionki, dlatego trwajcie w dobrym postanowieniu i nie przyjmujcie tych szczepionek. Lepiej rezygnować z przywilejów niż dać się zaprzedać szatanowi.

 

Tylko te dusze, które nie będą miały innego wyjścia i przyjmą tę szczepionkę będą chronione przez modlitwę i wiarę najbliższych. Zaś każda dusza, co uczyni to lekkomyślnie niech wie, że poniesie konsekwencje zła.

Ja jestem Bogiem Sprawiedliwym, i choć dopuszczam na was kary, wiedzcie, że Moje Miłosierdzie nadal jest dla was otwarte i będzie aż do czasu, gdy przyjdzie Mój Syn jako Sędzia Sprawiedliwy. Jednak i tutaj ten czas pragnę przedłużyć, byście do Mnie powrócili.

Taka jest miłość Boga, który przebacza i pragnie powrotu swych dzieci. Taka jest miłość Boga, która działa w waszych sercach. Taka jest miłość Boga, która pragnie wam zawsze okazać swe Miłosierdzie.

2021Maj#6

*

 

Co stanie się z tymi, którzy teraz się zaszczepili i nie chcą widzieć w tym nic złego, a nawet cieszą się, że już są zaszczepieni.

 

Jezus: Dusze te są niczym ćmy, które lecą do światła i giną. Najpierw przypalają sobie skrzydełka, ale i to je nie powstrzymuje. Wciąż lgną, mimo bólu, do światła, by zginąć.

Ten je uratuje, kto zgasi zgubne źródło światła.

Zło już dawno myśli, że zwyciężyło, jednak dopóki jest modlitwa i cierpienie dusz ofiarnych, dopóty trwa bitwa. Walka duchowa każdej duszy jest też walką całego społeczeństwa i walka ta będzie wygrana. Teraz tylko od was zależy, Moje drogie dzieci, ile dusz zostanie uratowanych. Nie chodzi tu tylko o życie ludzkie tu na ziemi, lecz przede wszystkim o życie wieczne tych dusz.

 

Zagłada ludzkości była już dawno zaplanowana i teraz siły zła realizują swój plan. Szczepienia są częścią tego planu i wiele dusz straci życie po zaszczepieniu się tymi szczepionkami, i bardzo wielu będzie chorowało. Teraz, Moje drogie dzieci, żadne media nie podają prawdziwych informacji na temat szczepionek, i nikt was nie poinformuje, ile osób zmarło po podaniu szczepionki i ile osób choruje. Wiedzcie, że szczepienia te będą wiele razy powtarzane, by wyniszczyć całe narody. Zaś pozostałe osoby mają być według ich planu poddane czipowaniu, by doprowadzić do całkowitej kontroli.

 

Zagłada ta to plan masonerii, i plan ten prowadzi do wyniszczenia ludzkości, by elity, które służą szatanowi, mogły się bogacić i prowadzić wygodne życie. Masa ludzka, jak mówią o Moim stworzeniu, jest im jedynie potrzebna jako tania siła robocza, by im służyć w całkowitym poddaniu. Plan ten, zniewolenia ludzi bez wojny, oparty jedynie na strachu i manipulacji, wydaje się być niewiarygodny, lecz teraz realizuje się na waszych oczach...

2021Marzec#3

*

 

(...) Teraz jednak wiele dusz jest zaślepionych i na ślepo, bezmyślnie przyjmuje szczepionki.

 

Jezus: To prawda, Aniu, i prawdą jest, że ich zbawienie jest zagrożone. Szczepionka ta nie tylko zatruwa organizm i niszczy zdrowie, lecz wpływa na duszę, gdyż zło niszczy ją wtedy od wewnątrz. Prawdą jest, że szczepionka ta niesie ze sobą przekleństwo, a tam, gdzie przekleństwo, tam wpływ złego ducha.

Biedne są dusze, które ślepo przyjmują szczepionki i myślą, że to wielkie dobro.

Kłamstwo szatana jest niczym sieć pajęcza mizernie utkana. Tak, pająk wabi swoje ofiary stopniowo i nie od razu zabija swe ofiary. Niektóre gatunki pająków pozostawiają je żywe, nawet gdy są spętane pajęczą siecią. Przyjdzie czas, gdy będzie je spożywać.

Szatan jest przebiegły i jad jego mowy słychać ze wszystkich odbiorników telewizyjnych. Wspaniałe narzędzie, które teraz wykorzystuje i manipuluje całym światem.

Któż chce to wiedzieć?

Naród zawładnięty strachem, nie chce widzieć podstępu. Duch lęku sprawia, że dusza nie myśli już racjonalnie i nie jest w stanie przyjmować prawdy od Ducha Świętego. Przeciwnie, kłamstwo przyjmuje jako prawdę, zaś prawdę jako kłamstwo. Manipulacja i zaślepienie, życie w kłamstwie i zgoda na zło, to sieć pajęcza szatana.

 

I gdzie prowadzi ta droga? To droga śmierci. Lecz Ja, Bóg, pragnę ratować swoje dzieci i proszę, byście Moje drogie, wierne dzieci, podjęły modlitwę za swoich braci. Przyjdźcie im na ratunek przez modlitwę, bo to jedyna droga ratunku dla nich.

Modlitwa do Maryi o obronę i ratunek dla was i waszych dzieci, była wam już podana. Odmawiajcie tą modlitwę i odmawiajcie za swych braci i siostry różaniec. Broń na te czasy, broń, co zwycięża szatana.

Pamiętajcie, by odnawiać Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. I powierzcie w tym Akcie tych, za których się modlicie.

Wzywam was, Moje drogie dzieci, do Krucjaty Modlitwy. Niech wasze serca będą współczujące i oddane modlitwie. Niech ten Post, czas pustyni, czas słuchania Boga, będzie zwycięską walką z waszym wrogiem.

Maryja, wasza Matka, jest wam dana na te czasy. I każdy, kto Jej się zawierzy i zawierzy dusze, za które się modli, będzie zbawiony, i niech wie, że ratuje te dusze od śmierci wiecznej. Wielka to zasługa w oczach Boga, gdy dusza niczym Rycerz walczy z wrogiem.

Wyście Armią Boga, zbrojną w modlitwę, broń niewidzialną, lecz najgroźniejszą dla wroga.

Zwycięstwo należy do Mnie i zwycięstwo należy do Mej Matki, Maryi. Niech wasze ręce będą zawsze wzniesione. Do Mnie zanoście z pełnym zaufaniem wszystkie modlitwy.

2021 Luty#5

*

Kto wytrwa dziś w wierności?

 

Czas próby to czas, gdy oddzielam ziarno od plew, i widać teraz, kto jest wierny, a kto odchodzi od Moich przykazań i praw Bożych.

 

- To prawda, Jezu. Lecz teraz wiele osób jest zagubionych, gdyż przyszedł czas podziału. Nie tylko poglądy dzielą Polski Naród, teraz jest czas szczepień, i tu są podziały.

 

Jezus: Szczepienia są częścią oczyszczenia Narodu Polskiego. Lękiem się kierują dusze słabe i te, co wiary nie mają. Duch lęku nie tylko wpływa na ludzki umysł, ale sięga do serca. Tak, jeśli dusza ma nieoczyszczone serce może doświadczać wielkiego lęku. Duch lęku zaślepia i sprawia, że myśli są przytępione, zamyka też możliwość przytomnego myślenia i doprowadza duszę do złych decyzji.

 

Tak, we wspólnotach zakonnych jest podział, i także w rodzinach jest podział. Często jest tak, że jeden z współmałżonków chce się szczepić i nie przyjmuje żadnych argumentów, by się nie szczepić. Cóż robić ma drugi współmałżonek, by ratować jego duszę?

Wielką ma moc modlitwa współmałżonka i w tej modlitwie niech pokłada nadzieję mąż, czy żona. Nawet gdy tak się stanie, gdy mąż przyjmie szczepionkę lub żona, Ja mogę sprawić, że dusza współmałżonka nie zostanie potępiona. Walka ta toczy się w sferze ducha i nie jest widoczna dla oka ludzkiego. Miłość braterska może wiele uczynić. Módlcie się bracia i siostry za swoich współbraci w zakonach. Módlcie się drodzy rodzice za swoje dzieci, dziadkowie za wnuki, a dzieci i wnuki wasze zostaną uchronione od wpływu szatana. Skutki zgubnej szczepionki mogą być znacznie zmniejszone lub zniwelowane.

 

Tak, pokazuję wam drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji, gdy wiele osób może być zmuszone do przyjęcia zgubnej szczepionki. Wiara rodziców uchroni ich dzieci, a wiara dzieci uchroni rodziców. Więź miłości wzajemnej i wzajemne oddanie w modlitwie może wiele zmienić.

 

- To znaczy, Jezu, że osoby, które będą zmuszone do szczepienia np. z powodu utrzymania pracy, będą chronione.

 

Jezus: Tak, Aniu. Ja jestem Królem Polski i pragnę ratować Mój Naród.

Czyż nie jest powiedziane, że nawet gdybyście wypili coś zatrutego nic wam się nie stanie? Trucizna jest niewątpliwie w szczepionkach i jej prawdziwy skład nie jest ujawniany, tak jak nie mówi się wiele, że są tu używane komórki dzieci abortowanych.

Teraz widzicie, Moje dzieci, jak wszystko jest zakłamane. Nikt nie mówi prawdy, co zajmuje się szczepionkami, gdyż korzyści zaślepiają serce i sumienie tych, co na nich zarabiają.

Wczoraj był Dzień Chorych przez Papieża Jana Pawła II ustanowiony. Jakże bardzo Mój Naród jest chory i pozbawiony prawdy.

Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie zbawiony.

2021Luty#3

 

*

Miłość Moja pragnie prowadzić każdą duszę i teraz, gdy ucisk wzrasta, wiele dusz musi podjąć trudne decyzje.

Teraz, gdy szczepienia są ciągłym tematem w mediach, dusze wierne stoją przed trudnym wyborem. Wielki nacisk społeczny może spowodować, że przyjmą szkodliwe dla siebie szczepienia. I myślą, że mogą stracić pracę, co zrobią z dziećmi, które muszą iść do szkoły. Trudne to sprawy, gdyż niektórzy będą zmuszeni do zaszczepienia.

Co wtedy może was uratować, Moje drogie dzieci?

Maryja jest wam ratunkiem, Maryja wam wyprosi potrzebne łaski, Maryja was wyprowadzi i ochroni. Totus Tuus, oddanie Maryi, ukryje was pod jej płaszczem.

 

Zło w szczepionce, które niszczy organizm, i zło duchowe, które jest w szczepionce, sprawia, że dusza idzie na zatracenie. Jak się przed tym można obronić?

 

,,Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.

Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała,

pod Twą Obronę się uciekamy.

Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy

i swoje rodziny, i nasze dzieci.

Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej.

 

- Dziękuję, Jezu, za tą modlitwę. Spraw, Panie nasz Miłosierny, by każda dusza mgła się bronić. Wskaż każdej duszy drogę wyjścia i chroń te wszystkie dusze, w szczególny sposób te, które będą zmuszone się zaszczepić.

 

Jezus: Zaufanie Bogu jest miarą miłości każdej duszy. I wiele dusz martwi się, co teraz zrobi, co z nimi się stanie i z ich rodzinami. Byt, to ważna sprawa, i życie w biedzie jest złem. Lecz czasem z pracy trzeba będzie zrezygnować, czasem trzeba będzie skromnie żyć i z przyjemności rezygnować.

 

Dusze wierne pragną wszystko czynić dla Boga, dusze poszukujące się wahają i mogą ulec naciskowi, dusze letnie są zbyt słabe, by się sprzeciwić. Zaś grzesznicy ulegną lękowi i uwierzą w kłamstwo; kłamstwo, które się szerzy przez media.

 

Moje drogie dzieci, nie ulegajcie lękowi ani naciskom społecznym, ufajcie Bogu, ufajcie Mej Matce, Maryi. Czas ucisku jest wielkim trudem, jednak patrzcie z nadzieją na przyszłość. Wpatrujcie się w Moje Oblicze pełne pokoju, bierzcie jak najczęściej udział w Eucharystii, przyjmujcie Komunię Świętą w godny sposób, na klęcząco i do ust, trwajcie w stanie łaski uświęcającej i nie odkładajcie Spowiedzi Świętej.

Życie wasze blisko Boga i blisko Najświętszej Maryi jest darem radości i pokoju Bożego.

Miłość Moja nigdy was nie opuści, a wierność wasza zostanie wynagrodzona po stokroć.

Ufajcie, Ja Jestem waszym Bogiem, Krew i Woda Mojego Miłosierdzia Źródłem Łaski, a Maryja, Matka Moja, ratunkiem na te czasy.

2021Styczeń#4

 

*

 

Ci, co nie mają Ducha Bożego, ulegną lękowi i z lęku przyjmą szczepienia. Wielu się nagnie pod presją opinii innych. Lecz ci, co pozostaną Mi wierni, nie ulegną lękowi, i Ja sam będę ich chronił.

Zaufanie jest miarą miłości do Mnie, a tam, gdzie jest ufność nie ma lęku. Zło staje się coraz silniejsze, dlatego czuwajcie, byście nie posnęli, by wasze dusze nie umarły.

Szatan chce teraz zwieść wiele dusz i wiele doprowadzić do śmierci, nie tej, co ciało zabija, ale tej, co kradnie dusze. Czuwajcie więc nad czystością waszych serc, czuwajcie na modlitwie i trwajcie przy Mym Sercu i Sercu Maryi.

2020Grudzień#1

*

 

Pan Jezus o maseczkach w kościele (2021Kwiecień#1):

 

Ja, Moje drogie dzieci, jestem zawsze z wami, Jam Emanuel. Miłość Moja jest ponad wszelkie zło i przyjdzie czas i teraz już jest, gdy brat jest przeciwko bratu, matka przeciwko córce, a syn przeciwko ojcu. To czas, gdy i wierzący będą was prześladować, lecz wiedzcie, że oni Mojego Ducha nie mają, i w Kościele możecie być prześladowani.

 

Tak i ty, Aniu, doświadczyłaś, co znaczy być prześladowanym z powodu nie noszenia maseczki w kościele. Tak, Moje drogie dzieci, nie jest Moją wolą, byście zasłaniały twarze przed Obliczem Moim. Ja stworzyłem was do wolności, wolności Dzieci Bożych, a maski są dla zniewolonych. Obrzęd ten jest praktykowany przez masonów i oznacza człowieka, który jest niewolnikiem. Kogóż taka maska może uchronić, jeśli żyje w lęku i Mi już nie ufa.

 

Pokój w sercu odczuwa każda dusza, co Mi ufa, ona nie żyje w lęku.

Czyż do Mnie nie należy życie i zdrowie każdego człowieka?

Ja mam moc dać życie i uzdrowić każdego człowieka i do Mnie należy władza nad śmiercią. Nie lękajcie się, jeśli będą was dręczyć i prześladować w Kościele z powodu nie noszenia maski. Szukajcie innego miejsca, by móc godnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

 

Czyż bardziej boicie się ludzi, czy Boga waszego obrazić?

Ja nie zasłaniam przed wami swego Oblicza i wiedzcie, że nie ukażę swego Oblicza tym, co z powodu lęku twarz zasłaniają.

 

Któż jak Bóg! Ja jestem Panem tego świata. Wpatrujcie się w Moje Oblicze, a Duch Święty was osłoni i przeprowadzi przez wszelkie zło. Bo nie przeminie oblicze tego świata, a przez Mój Krzyż ujrzycie zorze poranka, Zbawianie tego świata.

 

Więcej: https://odrodzedoprawdy.pl/maski+w+kosciele+-+zakladac+czy+nie+zakladac

 

*

 

Inne podobne przesłania:

 

Fragment Orędzia Jezusa z dn. 28.07.2021; (Enoch z Kolumbii)

(...) Tym wszystkim, którzy z braku wiedzy, wiary, czy z lęku się zaszczepili [przeciw COVID-19], a są owieczkami Mego Stada, mówię wam: Nie lękajcie się, gdyż jest dla was nadzieja: jeśli odmówicie z wiarą koronkę do Mej Przenajdroższej Krwi i Ran, razem z litanią do Mej Krwi, jako nowennę, (tutaj link)  i poprosicie Mnie, aby Moja Krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele, to uwolnię was przez Moje Miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was Moją Krwią.

Umiłowane dzieci, potęga Mojej Chwalebnej Krwi i Ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi, zarazie czy pandemii; odmawiajcie modlitwę do Mojej Krwi rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i bliskich; zapewniam was, że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą, to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie mogła zrobić wam krzywdy.

Link: https://odrodzedoprawdy.pl/Szczepienia+-+Oredzie+Jezusa%21

 

*

Fragment Orędzia  Maryi z dn. 16.03.2021 (Trevignano Romano, Włochy):

 

(…) Dzieci, przychodzę jeszcze, by sprawić, byście mieli się na baczności i by wam pomóc, żebyście [wystrzegali się] popełniania błędów, unikając tego, co nie pochodzi od Boga. A mimo to patrzycie wokół zdezorientowani, nie zdając sobie sprawy z liczby zabitych, którzy już są i jeszcze będą na Ziemi, a wszystko to z powodu waszego uporu w słuchaniu jedynie ludzkich decyzji. Wiele razy mówiłam Moim dzieciom, by uważały na szczepionki, a pomimo to nie słuchacie... 

 

*

Fragment Orędzia św. Michała Archanioła z 21.12. 2020 r. (Luz de Maria, Argentyna)

 

Izolacja trwa dalej, zło potrzebuje, by ten wirus nie słabł, aby ludzkość weszła w  rozpacz i by w ten sposób przejąć kontrolę nad wszystkim, co istnieje. Człowiek przyjmuje z wytęsknieniem to, co mu oferują z lęku przed zarażeniem, nie rozumując, że gdy wirus będzie dalej wzrastać [wzmacniać się], to, co wam oferują, będzie niczym w walce z nim. (...)

Pod pretekstem obecnej choroby ciało ludzkie zostanie zniekształcone, i to nie jest Wolą Boga. Światowi antychryści posyłają inną chorobę, po to, aby ludzie oddali się w ich ręce i dobrowolnie pozwolili się opieczętować pieczęcią Złego. Ludzkość, nie mając pewności, że nią manipulują, to przeczuwa. To Duch Święty w każdym [człowieku] daje mu rozeznanie, aby intuicyjnie przeczuł to, co zmierza wam na spotkanie. Dlatego musicie się modlić [będąc] w stanie łaski, inaczej wpadniecie w szpony tego, który nadchodzi: Antychrysta, któremu służą obecni antychryści...

*


 

Cóż nam na ten temat mówi współczesna nauka?

 

Naukowcy i specjaliści głoszą nawet całkowicie sprzeczne poglądy powołując się przy tym na naukę. Któż jednak wydaje się bardziej wiarygodny: ci, którzy zajmują wysokie stanowiska i czerpią z tego dla siebie  korzyści, czy ci, którzy ukazują i głoszą argumenty odmienne od "jedynie słusznych" i to pomimo tego, że są wyśmiewani, straszeni, zagłuszani i prześladowani? Przykładowe linki:

 

i inne jego wystąpienia na jego kanale.
 
 
 
 

(www.bitchute.com/video/50kEYqeY68wN/fbclid=IwAR19j8SXu3TC8_G1lrMuZaNoknJLNdEHsMNO9-Ll18_z8D-X-cNVYvtv0O8)

 
Dr. Piotr Witczak punktuje politykę wobec pandemii, nie uwzględniającą najnowszych  badań:
 
 
 
Ekspert o skutkach szczepienia podczas trwania pandemii:
 
 

Na potwierdzenie:

 

Świadectwo siły wiary. Pomimo nieprzestrzegania żadnych obostrzeń nikt z parafian się nie zaraził (prócz starszego małżeństwa, które z lęku przed zarażeniem nie kontaktowało się z otoczeniem) i nikt nie umarł na Covid19...  Mówi Ks. prof. Tadeusz Guz (od 8 min. 25 sek. do 13.25)

https://www.youtube.com/watch?v=bH1mjG7wVSI

 

Nie teorie spiskowe, a spisek rządców tego świata (z podaniem nazwisk):

https://odrodzedoprawdy.pl/Fragmenty+glosnych+wypowiedzi+abpa+Vigano

 

***

 
Niewierzący nie mogąc być pewnymi doskonałości swojego rozeznania, powinni powstrzymać się od potępiania i kpin,
by nie ryzykować doświadczenia prawdy słów Pisma Świętego: 
"Gniew Boży ujawnia się z Nieba na nieprawość  tych, którzy nakładają Prawdzie pęta". (Rz1,18)

   

+

 + + + 

+

+

 

Szczepienia? Niebo ostrzega i daje jeszcze nadzieję zaszczepionym.  

2021/11/27
O Sakramencie pokuty

...Tu rozeznaniem jest Mój pokój, który dusza odczuwa w sercu. Zaś zło daje niepokój serca i wprowadza zamęt.

Takie są kryteria rozeznania. Nikt, kto szuka siebie, Mych proroctw nie dostanie... (Jezus; 2020grudzień#5)