"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

W   POSZUKIWANIU   SZCZĘŚCIA

 

Czyli jak wejść na drogę ku prawdziwej, wewnętrznej wolności, by móc prowadzić piękne, owocne życie - wbrew światu.

Zacząć dostrzegać swoje błędy, to przejawy inteligencji; potrafić przyznać się do nich wskazuje na cnotę pokory; 

więcej ich nie popełniać to moc;  nie przypisywać sobie zasług lecz oddawać Bogu chwałę - to mądrość.

04 października 2019
     Jest coś najważniejszego dla wszystkich ludzi, coś co fascynuje, zawsze pozostaje w sferze marzeń, pragnień, usilnych dążeń.  „Szczęście”. Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem, szuka go na drogach swojego życia. Wszystko o czym marzy i mówi, co czyni i do czego dąży ma ten jeden cel – by  być szczęśliwym.
04 października 2019
     Szczęście. Choć różnie je sobie wyobrażamy, to jednak wszyscy bez wyjątku chcemy być w życiu szczęśliwi. Szczęścia sobie najczęściej życzymy, o szczęściu marzymy, dla szczęścia trudzimy, szczęścia szukamy, za szczęściem gonimy. Pragnienie szczęścia i nie cierpienia mamy niejako wrodzone. Ale już nie potrafimy tak żyć.     Nieszczęścia nasze najczęściej nie są
04 października 2019
      Greckie słowo oznaczające ten termin to agonia, od agon – „walka”. Nawet, jeśli nie pokazujemy swego strachu na zewnątrz, nie chcemy o nim mówić otwarcie, wstydzimy się go, to jednak on stale nam towarzyszy, wyczerpuje ciągłą walką. Strach często zagląda nam w oczy, uciekamy od niego świadomością, a potrzeba, byśmy
04 października 2019
      Odkąd ludzkość istnieje, człowiek nigdy nie był atakowany aż na tyle sposobów i taką ilością bodźców informacyjnych jak obecnie. Nie jest to bez znaczenia, gdyż przez tak silne oddziaływanie na nasze pięć zmysłów i myśl, jesteśmy jak nigdy dotąd na taką skalę manipulowani i zwodzeni. A co najgorsze, wypaczana jest
05 października 2019
      Sokrates (470-399 r.p.n.e), jeden z największych w historii ludzkości mędrców służących prawdziwemu dobru stwierdził: „Wiem, że nic nie wiem”. Oto postawa prawdziwego mędrca - miłośnika mądrości i poszukiwacza prawdy, który zachowuje do siebie samego dystans, nie pyszni się wiedzą.      Tymczasem dziś już w wieku nastoletnim młodzi ludzie dochodzą do wniosku,
13 października 2019
    Dlaczego tak trudno o poczucie szczęścia?  Dlaczego nawet ci, którzy zdobyli wszystko: sławę, bogactwo, panowanie... wpadają bardzo często w alkoholizm, narkomanię, popełniają samobójstwa? Dlaczego my ludzie XXI wieku, żyjący w dobrobycie jakiego nigdy ludzkość nie miała i prawdopodobnie już mieć nie będzie, jesteśmy wciąż niezadowoleni i nieszczęśliwi?    Ponieważ mamy błędne
25 czerwca 2020
                W zdecydowanej większości ludzie stają się produktami własnej epoki, własnego narodu, społeczności, kultury. Myślimy, pragniemy, zachowujemy się niejako mechanicznie, tak jak nam od dzieciństwa wpojono.       Jakie uczucia pojawiają się w nas i jaka byłaby nasza reakcja na widok np. hindusów, którzy prowadzą ubój i przyrządzają potrawy z rasowych psów, które

Przerażające jest to,

że dziś już tak udoskonalono techniki manipulacji umysłami,

że większość ludzi już tylko myśli, że myśli samodzielnie.

Valere Nihil

„Wiem, że nic nie wiem”

Sokrates

 

 Oto postawa mędrca - miłośnika mądrości otwartego na ciągłe  poszukiwanie prawdy, na uczenie się, poznawanie...  

A przecież dopiero dziś 

-  w dobie "wielkiego postępu",

uczeni coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że wobec tak niepojęcie złożonej rzeczywistości,  to co wiemy...  

- to prawie nic nie wiemy.  

 

*

 

Któż uczyni człowieka szczęśliwym, jeśli nie Ten,
który go stworzył.
św. Augustyn

 

Żyje się tylko raz

mówi mędrzec.

 

Żyje się tylko raz

- krzyczy głupiec

 

 

 

Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przemyślnych kalkulacji.

*

Nie szukaj nigdzie tego, co tylko Ja mogę ci dać:

Pocieszenie i miłość.

IC

 

 

 

 

 

 

Chcesz osiągnąć sukces, chcesz, aby osiągnęły go twoje dzieci,

a tymczasem prawdziwy sukces życiowy, to stanąć przed Bogiem

bez wstydu. 

 

św. Charbel, Słowa z Nieba

W powszechnej rywalizacji o życiowy sukces coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z kompleksami, z akceptacją samych siebie. 

Usiłujemy sobie z tym poradzić stosując  mechanizmy  samooszukiwania się.  Nie żyjemy więc  rzeczywistością lecz  złudzeniami, które wciągają w spiralę  zła.  Poznawanie

Prawdy o sobie i o Bogu jest najtrudniejsze, ale może nieskończenie zmieniać jakość naszego życia -  bo aż na wieczność.  Większy sukces nie istnieje. Zmień sposób myślenia. 

 

Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga! Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga»

(Ps 53,1-3).

 

Jezus mówi:

« (...) Mądrość (...) zstępuje ciągle, aby udzielać wam swych świateł. Wystarczy, że ją kochacie i szukacie jej jako najcenniejszego skarbu. Świat ginie, gdyż wyszydził Mądrość i odrzucił ją, schodząc z jej dróg.

Człowiek zgromadził w swym umyśle dużą wiedzę, lecz jest większym ignorantem niż w stanie prymitywnym. Wtedy bowiem szukał dróg Pana i skłaniał duszę do przyjęcia Jego słów. Obecnie szuka wszystkiego z wyjątkiem tego, czego szukać powinien. Napełnia siebie rozmaitymi najbardziej bezużytecznymi i niebezpiecznymi słowami, lecz nie tymi, które byłyby jego życiem. (...)          (PBC 4,42)

   Jezus mówi: Kochaj Mnie taki, jaki jesteś!

 

Znam twoją nędzę, twoje walki, utrapienia twojej duszy, słabości twego ciała.  Znam także twoją tchórzliwość, twoje grzechy, a mimo to mówię do ciebie:  "Daj mi serce twoje i kochaj Mnie taki, jaki jesteś".

Jeślibyś miał czekać, aż aniołem się staniesz, aby wtedy dopiero oddać miłości, to nigdy Mnie nie będziesz kochał. Gdy jesteś tchórzliwy w spełnianiu swoich obowiązków i w ćwiczeniu się w cnotach, gdy ciągle popadasz w te same grzechy, których chciałbyś uniknąć - Ja Ci nie pozwalam, abyś Mnie nie kochał. Kochaj Mnie taki, jakim jesteś!

W każdym oka mgnieniu, w każdej sytuacji - czy masz zapał czy cierpisz na oschłość, czy jesteś wierny, czy niewierny - kochaj Mnie taki, jaki jesteś. Ja będę miłością twego serca, gdyż jeślibyś czekał aż będziesz doskonały, nigdy nie będziesz Mnie kochał.

Czy Ja z każdego ziarnka piasku nie mógłbym uczynić Serafina jaśniejącego czystością, wielkodusznością i miłością? Czy Ja nie jestem Wszechmocny? Ale skoro postanowiłem opuścić cudowne stworzenia /byty/ w niebie, aby biedną miłość twojego serca postawić na pierwszym miejscu - czy Ja nie jestem Panem twojej miłości?

 

Dziecko moje, pozwól mi kochać ciebie; Ja chcę twego serca. Na pewno z czasem będę cię przemieniał, ale dziś kocham cię takim, jaki jesteś i pragnę, abyś i ty Mnie kochał taki, jaki jesteś. Ja chcę widzieć jak wyrasta z głębi twojej nędzy twoja miłość. Ja kocham w tobie twoje słabości, Ja cenię miłość dusz biednych i bezradnych. Ja chcę słyszeć od biednych ludzi nieustanne wołanie: "Jezu, kocham Ciebie!"

Ja pragnę tego jedynego śpiewu twego serca, Ja nie chcę twojej mądrości ani twoich talentów.

Jedno dla Mnie jest ważne: widzieć Cię, że pracujesz z miłości.

 

***

 

Nie niepokój się, nie szukaj uznania pochodzącego od tego świata. Nie szukaj ludzkiej chwały, bo podziwiany przez ludzi jest odpychający w Moich oczach.

 

***

 

   Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. (...) Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.

W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość.

Napisz - wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego Miłosierdzia głębiej, niż niemowlę w łonie matki.

Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności.

(Dz1074-1075-1076)

 

 

*

 

Ja jestem Prawdą

i Drogą aby dojść do Prawdy.

I jestem Życiem i daję Życie,

albowiem kto przyjmuje Prawdę

przyjmuje Życie.

IC

 

*

 

W Miłosierdziu swoim ciągle objawiam wam tę samą prawdę, bo Prawda jest jedna.

Pokazuję ją wam i uczę was wieloma sposobami z nieskończoną cierpliwością i miłością, bo ciągle oddajecie się tej samej ślepocie miłości własnej, która was zabija i dla której zabijacie innych. (SP175)

 

Techno - muzyka zagłady

O   STROJACH 

 

 

Anguera 3.05.2005 NMP:

„Drogie dzieci, (...) Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko potulni i pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej...”  

   

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się

przez odnawianie umysłu,

abyście umieli rozpoznać,

jaka jest Wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

  Rz 12,2

KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY

Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Bo to ty właśnie pouczeniami wzgardziłeś.     Oz 4,6

To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Łk16,15