„Zrób co w twojej mocy, by uniknąć wrzawy i spraw ludzkich. Trzymaj się tak daleko jak tylko zdołasz od miejsc, gdzie ludzie zbierają się by oszukiwać, obrażać się wzajemnie, by się wykorzystywać, by naśmiewać się i kpić z siebie wśród fałszywych gestów przyjaźni.

Ciesz się jeżeli możesz pozostać poza zasięgiem ich odbiorników radiowych, telewizorów, komputerów, nie zawracaj sobie głowy ich wrzaskliwymi piosenkami, nie czytaj ich reklam.

Żaden człowiek, który poszukuje duchowej wolności nie może pozwolić sobie na to, by poddawać się biernie wszelkim urokom społeczeństwa sprzedawców, reklamodawców i konsumentów.

Naturalna przyjemność to jedna rzecz, a co innego pogoń za wszystkimi przyjemnościami, które jawią się  jako niezbędne”.  ( )

                        Tomasz Merton

Zwyciężajcie

nienawiść - miłością,

nieprawdę - prawdą,

przemoc - ofiarą.

 

Mahatma Gandhi

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawda nas wyzwoli"

Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu, w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

 

ks. Franciszek Blachnicki

 

*

 

 

 

 

 

Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko,

żeby zmienić sposób życia

 

Hiacynta Marto

        „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem,

                 a dobro złem, którzy zamieniają

      ciemności na światło, a światło na ciemności”

                                (Iz 5, 20)

 

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

TEN    ŚWIAT

 

 

  Tworzą go myślący na sposób cielesny i zmysłowy, kierowani duchem tego świata, w tym zdecydowana większość chrześcijan.

Nie jest możliwy jednocześnie kult tego, co daje świat i ludzie, i kult tego, czym jest Bóg. Musi umrzeć jedno, by zrodziło się drugie.

 

 Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność. Jezus

      

22 stycznia 2020
 Zaprawdę mówię ci, że więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii, żyjących pod znakiem Bestii. (Ap 13-17) Dla nich umarłem na darmo. Prawo tych, którzy noszą znamię
28 grudnia 2019
Dwie noce tak bliskie, a postawy wielu tych samych ludzi tak różniące się niczym "hosanna" Niedzieli palmowej i "ukrzyżuj!" Wielkiego Piątku - noc wigilii Bożego Narodzenia i tzw. noc "sylwestrowa".

        L  I  N  K  I           

      Odkrywanie jej nie jest straszne lecz pasjonujące,  nadaje sens i cel życiu,  przynosi pokój, radość, prawdziwą wolność... 

ludziom o dobrej woli.  

 

O, dzieci, dzieci Moje! O, Moi dzisiejsi Piłaci! Także  wy jak Poncjusz Piłat, wzruszając ramionami, porzucacie problemy najbardziej życiowe.

Wydają się wam czymś bezużytecznym, nieaktualnym.

Cóż to jest Prawda?

Pieniądz? Nie. Kobiety? Nie. Władza? Nie. Zdrowie fizyczne? Nie. Chwała ludzka? Nie. A więc się ją porzuca. Nie warto biegać za jakąś mrzonką. Pieniądze, kobiety, władza, dobre zdrowie, wygody, zaszczyty to coś konkretnego, użytecznego – coś, co można lubić i zdobywać dla jakiegoś celu. Tak rozumujecie. I [postępując] gorzej niż Ezaw, zamieniacie dobra wieczne na niewybredne jedzenie, które szkodzi waszemu zdrowiu fizycznemu i szkodzi także waszemu zbawieniu wiecznemu.

 

Dlaczego nie zadajecie ciągle pytania:

“Co to jest Prawda?”

Prawda wymaga tylko, byście ją poznali, byście jej uczyli. Stoi przed wami jak przed Piłatem i patrzy na was oczyma miłości, błagalnymi, prosząc was:

“Zapytaj Mnie. Pouczę cię”. (...) MV6,23

  

Prosiłem was, abyście pamiętali o święceniu Dnia Szabatu.

Wy jednak przekształciliście Go w nieczystość i splamiliście Go odrażającymi przyjemnościami i praktykami, okrywającymi hańbą wasze ciała i waszego ducha, bo porzuciliście Bożą Prawdę dla kłamstwa i adorujecie stworzenia i służycie im zamiast Mnie służyć. 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie. Większość z was nie zachowuje Dnia Szabatu. Nie, nie zachowujecie Go, nie zachowujecie Mego Prawa... 

Gdyby świat był miłosierny!... Świat posiadałby Boga, a to, co was dręczy, opadłoby jak zeschnięty liść.

Ale świat, a na świecie szczególnie chrześcijanie, zastąpili Miłość Nienawiścią, Prawdę - Obłudą, Światło - Ciemnością, Boga - szatanem. I tam, gdzie Ja zasiałem Miłosierdzie i sprawiłem dzięki mojej Krwi, że urosło, szatan rozsiał swe udręki i wywołał ich wzrost swym piekielnym tchnieniem. Lecz nadejdzie czas jego porażki. Na razie jednak nadchodzi on, bo wy mu pomagacie. Błogosławieni jednak ci, którzy potrafią trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy. Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone w Niebie.
 
*
 
Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność.       (PŻwB110292)
 
*
 
Dziś usłyszałam głos w duszy:
O, gdyby znali grzesznicy Miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie, mów o Moim Wielkim Miłosierdziu.
(Dzienniczek s. Faustyny  1396)  
 
Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...) Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.
(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)

    Nasza cywilizacja popada w szaleństwo, zmierza do samozagłady. To skutek błędnego sposobu myślenia,

który przyswajamy sobie przyjmując bezrefleksyjnie fałszywe wartości tego świata - świata rywalizacji, pozorów i złudzeń, w którym wszyscy ostatecznie przegrywają niedołężniejąc i umierając. 
   Nie osądzamy, nie potępiamy nikogo. Rozróżniamy zło od tego, kto mu ulega i je czyni - tym bowiem sam sobie najbardziej szkodzi. Jest godzien współczucia, wielka jest bowiem godność każdego człowieka, choć bywa tak bardzo oszpecona, że trudno dostrzegalna. 
  Z życzliwością - dla uświadomienia zagubionych, oszukanych, zniewolonych, zdezorientowanych - ukazujemy prawdę o błędnych sposobach myślenia, o fałszywych doktrynach i szaleńczych ideologiach...,    bo tragiczne dla ludzkości są tego skutki, a najstraszniejsze dla tych, którzy je wywołują!
   Chcemy świadczyć o istnieniu innych wartości, innego, wspanialszego Świata, do którego prowadzi droga prawdy, która jest drogą wyzwolenia się od wpływów tego świata i własnej cielesności -  dla prowadzenia szlachetnego, owocnego, pięknego, szczęśliwego życia.
   Mamy świadomość, że  ten  świat nie lubi tego, kto nie jest taki jak on, kto odwraca się od jego "wartości", czyli tego, za czym niemal wszyscy gonią. Sama jego obecność jest wyrzutem i udręką. Nie żywimy więc  urazy nawet do tych, którzy kpią, źle nam życzą i czynią. 

"Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z z zapatrzenia w siebie, z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje osądy, agresje także. Krzyżem na którym każdy człowiek wisi jest jego egocentryzm. To was krzyżuje, tym krzyżujecie się wzajemnie"

 

"Zło zewnętrzne jest dopuszczone w celu ujawnienia twojego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec".

Boże, świat pogrąża się w ciemnościach błędu, 

spraw,  abyśmy  żyli  w blasku Twojej Prawdy. 

 

Ukazuję ci zło po to, abyś poznając jego niszczącą siłę wstawiała się do Ojca o miłosierdzie nad światem, który zdąża do zagłady.
I abyś była świadoma za co podjęłaś się ofiary i pokuty. Ale ukazuję ci głębię zła także po to, abyś ukazywała je innym nazywając jednoznacznie zło - złem, a dobro – dobrem.
Świat opętany Jest przez szatana erotyzmu i seksu. Módl się i pokutuj, przyjmując wszystkie trudy i cierpienia, wszystko cokolwiek przychodzi na ciebie i co przeżywasz za wyzwolenie ocalenie dzieci tego świata. I za tych, którzy pragną być Apostołami Czystej Miłości. Trzeba, abyś była w tej „Sodomie”, dopóki nie spełni się ofiara twoja. Duszą bądź zawsze przy Mnie i zawsze w Niebie.

8.VIII.91 Słowo pouczenia

 

 

 

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność