"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

TEN    ŚWIAT

 

 

  Tworzą go myślący na sposób cielesny i zmysłowy, kierowani duchem tego świata, w tym niestety zdecydowana większość współczesnych chrześcijan.

 

"Nie jest możliwy jednocześnie kult tego, co daje świat i ludzie, i kult tego, czym jest Bóg. Musi umrzeć jedno, by zrodziło się drugie."

 "Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność."

"Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem

własnej zmysłowości i przemyślnych kalkulacji." Jezus

      

01 grudnia 2021
Szczególny to wzór na te nasze obecne czasy powszechnego hedonizmu, pogoni za przyjemnością, wygodą, zaistnieniem, posiadaniem, panowaniem, zaspokojeniem żądz... - które pociągają  ale nigdy nie dają zaspokojenia ludzkiemu sercu, nie
03 listopada 2021
Arcybiskup Carlo Maria Vigano jest emerytowanym wysokim urzędnikiem Watykańskim; był m.in. Nuncjuszem Apostolskim w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Sekretarzem Generalnym Gubernatorstwa Państwa Watykańskiego. Jest wyjątkowo dobrze zorientowany w tym co
29 października 2021
 "Każdego roku, podczas nocy Halloween, odbywają się obrzędy, w których giną dzieci, a w tym czasie inne chodzą od drzwi do drzwi i zbierają słodycze – obchodząc radosne święto. To,

        L  I  N  K  I           

      Dla tych, którzy  mają czyste serce  odkrywanie Prawdy  nie jest straszne lecz pasjonujące,  nadaje sens i cel życiu.

Prawda przynosi pokój, radość, prawdziwą wolność...   ludziom o dobrej woli.  

 

O, dzieci, dzieci Moje! O, Moi dzisiejsi Piłaci! Także  wy jak Poncjusz Piłat, wzruszając ramionami, porzucacie problemy najbardziej życiowe.

Wydają się wam czymś bezużytecznym, nieaktualnym.

Cóż to jest Prawda?

Pieniądz? Nie. Kobiety? Nie. Władza? Nie. Zdrowie fizyczne? Nie. Chwała ludzka? Nie. A więc się ją porzuca. Nie warto biegać za jakąś mrzonką. Pieniądze, kobiety, władza, dobre zdrowie, wygody, zaszczyty to coś konkretnego, użytecznego – coś, co można lubić i zdobywać dla jakiegoś celu. Tak rozumujecie. I [postępując] gorzej niż Ezaw, zamieniacie dobra wieczne na niewybredne jedzenie, które szkodzi waszemu zdrowiu fizycznemu i szkodzi także waszemu zbawieniu wiecznemu.

 

Dlaczego nie zadajecie ciągle pytania:

“Co to jest Prawda?”

Prawda wymaga tylko, byście ją poznali, byście jej uczyli. Stoi przed wami jak przed Piłatem i patrzy na was oczyma miłości, błagalnymi, prosząc was:

“Zapytaj Mnie. Pouczę cię”. (...) MV6,23

  
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu
 J3, 17-21

 

*

 

Obietnice świata zawodzą zawsze,

Obietnice Boga - nigdy!

św. Augustyn z Hippony

 

*

 

A jednak świat jest tak ponętny, że większość ludzi - jak motylice, leci do płomienia świecy,

która je spala.

 

*

Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego.     ( G.B.Shaw)

 

*

 

KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY

 

*

Gdyby świat był miłosierny!... Świat posiadałby Boga, a to, co was dręczy, opadłoby jak zeschnięty liść.

Ale świat, a na świecie szczególnie chrześcijanie, zastąpili Miłość Nienawiścią, Prawdę - Obłudą, Światło - Ciemnością, Boga - szatanem. I tam, gdzie Ja zasiałem Miłosierdzie i sprawiłem dzięki mojej Krwi, że urosło, szatan rozsiał swe udręki i wywołał ich wzrost swym piekielnym tchnieniem. Lecz nadejdzie czas jego porażki. Na razie jednak nadchodzi on, bo wy mu pomagacie. Błogosławieni jednak ci, którzy potrafią trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy. Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone w Niebie.
 
*
Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność.       (PŻwB110292)
 
Musicie nic nie mieć wspólnego ze światem, nic ze świata, być jego przeciwieństwem absolutnym.  Jezus

  (Di 2603)

 

*

 

Herezja szerzy się gwałtownie -

to czas ciemności poprzedzający jutrzenkę zmartwychwstania. Niestety wielka część

padnie łupem ognia, bo  nieprawość osiągnęła swój szczyt.

(OMM251180)

 

*

Dziś usłyszałam głos w duszy:
O, gdyby znali grzesznicy Miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie, mów o Moim Wielkim Miłosierdziu.
(Dzienniczek s. Faustyny  1396)  
 
Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...) Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.
(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)

    Nasza cywilizacja popada w szaleństwo, zmierza do samozagłady. To skutek błędnego sposobu myślenia,

który przyswajamy sobie przyjmując bezrefleksyjnie fałszywe wartości tego świata - świata rywalizacji, pozorów i złudzeń, w którym wszyscy ostatecznie przegrywają niedołężniejąc i umierając.
Istnieje inna droga po której krocząc życie nabiera najgłębszego sensu, a cel jest niezniszczalny, wieczny...
 
   Nie osądzamy, nie potępiamy nikogo, kto kroczy drogami tego świata. Rozróżniamy zło od tego, kto mu ulega i je czyni - tym bowiem sam sobie najbardziej szkodzi. Jest godzien współczucia, wielka jest bowiem godność każdego człowieka, choć bywa tak bardzo oszpecona, że trudno dostrzegalna. 
 
  Z życzliwością - dla uświadomienia zagubionych, oszukanych, zniewolonych, zdezorientowanych -  ukazujemy prawdę o błędnych sposobach myślenia, o fałszywych doktrynach i szaleńczych ideologiach...,    bo tragiczne dla ludzkości są tego skutki, a najstraszniejsze dla tych, którzy je wywołują!
 
   Chcemy świadczyć o istnieniu innych wartości, innego, wspanialszego Świata, do którego prowadzi droga prawdy, która jest drogą wyzwolenia się od wpływów tego świata i zniewoleń własnej cielesności -  dla prowadzenia szlachetnego, owocnego, pięknego, szczęśliwego życia.
 
   Mamy świadomość, że  ten  świat nie lubi tego, kto nie jest taki jak on, kto odwraca się od jego "wartości", czyli tego, za czym niemal wszyscy gonią. Sama jego obecność jest wyrzutem i udręką. Nie żywimy więc  urazy nawet do tych, którzy kpią, źle nam życzą i czynią.  
 

 

Będziecie prześladowani za kochanie i bronienie prawdy, ale nie wycofujcie się! Po Krzyżu przyjdzie Zwycięstwo.  (...) Mój Pan wiele od was oczekuje. Naprzód, bez lęku!  (TR 19.01.2021)

Boże, świat pogrąża się w ciemnościach błędu, 

spraw,  abyśmy  żyli  w blasku Twojej Prawdy. 

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności.  Iz 5, 20

Ten świat

Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki, jęki i błagania. Oto idą te dni do was, grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli wszyscy nie na­wrócicie się do Boga Świętego – zginiecie! Czy nie wiecie, że Sąd nad świa­tem już się rozpoczął?
Wszystko sobie umiecie wytłumaczyć: że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichury, tajfuny huragany. Tak to sobie tłumaczycie… A to są znaki na ziemi zbliżającego się Sądu Pańskiego nad wami! Na niebie też wiele znaków widzieliście, ale i to umieliście wytłumaczyć sobie na swój sposób. Twarde są wasze serca, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać.
Zapisz: Syn mój, Jezus Chrystus, już rychło przyozdobi świat swoją Ko­roną. I przez Koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zba­wić nie może, ale może go zbawić Korona Męczeństwa mojego Syna."

  Orędzia Zbawienia -  Zofia Nosko 

 

   Tylko nieliczni ludzie współcześnie żyjący zdają sobie sprawę, że dni tej zepsutej cywilizacji śmierci są już policzone i każdy dzień coraz bardziej zbliża nas do końca. 
   Ale nie jest to koniec świata. Na jego zgliszczach zajaśnieje nowa cywilizacja miłości o którą wszyscy chrześcijanie (wielu niestety całkiem bez świadomości) od niemal dwudziestu wieków modlą się modlitwą Pańską: "...przyjdź Królestwo Twoje..."
By zostać wybranym, trzeba pilnie i gorliwie  nawracać się...
 

 

„ (...) Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej...      (NMP; Anguera 3.05.2005)

To, co będziesz mówił ujawni twoje serce, to czego będziesz słuchał ujawni kim jesteś.

Kłamca słucha kłamstw, oszczerca oszczerstw, nikczemnik nikczemności.

Sprawiedliwy unika ich jak trądu. 

 

Ci, których umysły zaślepił bóg tego świata idą na zatracenie.

(zob.2Kor 4,3)

 

Ukazuję ci zło po to, abyś poznając jego niszczącą siłę wstawiała się do Ojca o miłosierdzie nad światem, który zdąża do zagłady.
I abyś była świadoma za co podjęłaś się ofiary i pokuty. Ale ukazuję ci głębię zła także po to, abyś ukazywała je innym nazywając jednoznacznie zło - złem, a dobro – dobrem.
Świat opętany Jest przez szatana erotyzmu i seksu. Módl się i pokutuj, przyjmując wszystkie trudy i cierpienia, wszystko cokolwiek przychodzi na ciebie i co przeżywasz za wyzwolenie ocalenie dzieci tego świata. I za tych, którzy pragną być Apostołami Czystej Miłości. Trzeba, abyś była w tej „Sodomie”, dopóki nie spełni się ofiara twoja. Duszą bądź zawsze przy Mnie i zawsze w Niebie.

8.VIII.91 Słowo pouczenia

 

 

Chrześcijanie są chrześcijanami już tylko z nazwy. Zdążają do zguby, bo nie zdają sobie z tego sprawy!

Niewierzący mniej od tamtych zajmują puste miejsce w Moim Sercu i Ja ich nauczam... łagodnie, by ich nie przestraszyć.

Robotnicy ostatniej godziny, dostaną wyższą zapłatę niż ci, którzy służyli Mi jedynie w hipokryzji i w dobrowolnym zanegowaniu Moich Praw, które znają.
 

 

 

(...) Stworzyłem cię z jednego powodu: stworzyłem cię z Miłości, abyś Mnie kochała. Kiedy ciało już się wyniszczy i wyczerpie, wtedy ten, kto był Mi miły, zostanie przyciągnięty do Mojej Duszy na wieki, na zawsze. Ale biada temu, kto się Mnie nie lękał!

Biada temu, który nigdy nie uznawał niegodziwości za obłąkanie, a głupoty – za szaleństwo!

Biada sercu, które uwierzyło, że osiągnęło szczyt własnej mocy swoimi własnymi wysiłkami, beze Mnie!

Biada temu, kto nie był posłuszny Moim Przykazaniom!

Biada temu, którego serce wypełnione jest niegodziwością!

Biada szakalowi, który spiskował nocą!

Biada temu, kto osądzał bliźniego i doprowadzał go do życia w lęku! Biada wargom, które wypowiadały fałszywe świadectwa!

Biada tym, którzy wylali krew niewinnych dzieci mających się narodzić! Waszą zapłatą będzie piekło!

Biada nieczystym, przyjmującym Ciało i Krew Mojego Syna w stanie grzechu: jakże jesteście dla Mnie odrażający!

Biada temu, kto Mnie obraża, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie, i przychodzi, pełen winy, przyjmować Mego Syna!

Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! Na co Mi składane przez was ofiary, jeśli macie w sobie zwiniętego węża? Jeśli zapytacie Mnie: “Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć Życie wieczne?”, odpowiem wam: Okażcie skruchę! Podążajcie za Moimi Przykazaniami, przynoście właściwe owoce, a Ja, w obecności Moich aniołów, otworzę przed wami mieszkanie, które Sam dla was zachowałem.

Czuwajcie i strzeżcie się wszystkich złych rzeczy. Pozwólcie Mi – dla waszego ocalenia – ukazywać Mojego Ducha na waszej pustyni, tak, jak Mi się podoba, kiedy Mi się podoba i w kim Mi się podoba. (...)

 

Prawdziwe Życie w Bogu 20.03.1991

 

 

 

 

 

(...) Świat zginie, bo chce zginąć. Ale Sprawiedliwość i sprawiedliwi Pańscy będą mogli powiedzieć: „Wszystko wam było dane, aby was uratować, nawet więcej niż było trzeba, miłość bowiem to wiecznie nienasycona hojność, pragnąca obdarowywać. (...) Święte słowa upadają na dusze oporne i zamknięte jak kute stalowe skrzynie. (...)  Zakryli Oblicze Boga. Zaprzeczają Mu. Nie wierzą Mu. Zastąpili Go tym, co jest ich zniszczeniem. (...) Liczne głosy wychodzą z kłamliwych źródeł (...). Chcą znać przyszłość, aby odpowiednio postępować. Przyszłość jednak jest tu: w moim Słowie. Aby uniknąć tej teraźniejszości, która jest gorsza od koszmaru i od potępienia, trzeba badać to Słowo, umieć je czytać i kierować się jego wskazaniami moralnymi, historycznymi i nadprzyrodzonymi. Dla zmniejszenia okrucieństwa przyszłości trzeba by jeszcze studiować to Słowo, które uczy Dobra i Prawdy.

(16.11.1943 KCz)

Prosiłem was, abyście pamiętali o święceniu Dnia Szabatu.

Wy jednak przekształciliście Go w nieczystość i splamiliście Go odrażającymi przyjemnościami i praktykami, okrywającymi hańbą wasze ciała i waszego ducha, bo porzuciliście Bożą Prawdę dla kłamstwa i adorujecie stworzenia i służycie im zamiast Mnie służyć. 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie. Większość z was nie zachowuje Dnia Szabatu. Nie, nie zachowujecie Go, nie zachowujecie Mego Prawa... 

"Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z z zapatrzenia w siebie, z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje osądy, agresje także. Krzyżem na którym każdy człowiek wisi jest jego egocentryzm. To was krzyżuje, tym krzyżujecie się wzajemnie"

 

"Zło zewnętrzne jest dopuszczone w celu ujawnienia twojego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec".

„Zrób co w twojej mocy, by uniknąć wrzawy i spraw ludzkich. Trzymaj się tak daleko jak tylko zdołasz od miejsc, gdzie ludzie zbierają się by oszukiwać, obrażać się wzajemnie, by się wykorzystywać, by naśmiewać się i kpić z siebie wśród fałszywych gestów przyjaźni.

Ciesz się jeżeli możesz pozostać poza zasięgiem ich odbiorników radiowych, telewizorów, komputerów, nie zawracaj sobie głowy ich wrzaskliwymi piosenkami, nie czytaj ich reklam.

Żaden człowiek, który poszukuje duchowej wolności nie może pozwolić sobie na to, by poddawać się biernie wszelkim urokom społeczeństwa sprzedawców, reklamodawców i konsumentów.

Naturalna przyjemność to jedna rzecz, a co innego pogoń za wszystkimi przyjemnościami, które jawią się  jako niezbędne”.  ( )

                        Tomasz Merton

Zwyciężajcie

nienawiść - miłością,

nieprawdę - prawdą,

przemoc - ofiarą.

 

Mahatma Gandhi

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawda nas wyzwoli"

Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu, w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

 

ks. Franciszek Blachnicki

 

*

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy - "fanatykami", wierzący - "durniami", spowiedź święta - "wynalazkiem klechów", Eucharystia - "reliktem pogaństwa", Niebo - "dziecinną mrzonką", a prawda - "ułudą".
Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, lecz musi być rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości wiedziało się tak niewiele.
 
Abp.Fulton J. Sheen
Źródło" "Victory over Vice", 1939r (wyd. 2004r.), str. 53.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Nie starajcie się szukać prawdy poza Chrystusem. Nie istnieje prawda poza Chrystusem. On jest Prawdą i kiedy poznacie Chrystusa, poznacie prawdę, która was wyzwoli.              Charbel

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko, 

żeby zmienić sposób życia.

 

Hiacynta Marto

 

 

*

 

My wiemy, że oni kłamią.

Oni wiedzą,  że kłamią.

Wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią. Wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy,

że oni kłamią. Mimo to wciąż kłamią.

 

Aleksander Sołżenicyn

 

*

 

 

"A cóż to jest prawda?"

  te słowa wypowiedział Poncjusz Piłat

i nie wnikając w nią -  dla świętego spokoju 

skazał  Jezusa z Nazaretu 

na powolną śmierć w  męczarniach.

Obojętność prowadzi do życia w zakłamaniu,

a to do zbrodni.  

 

Valere Nihil

 

*

 

Każdy ma swoje poglądy i przekonania,

ale one najczęściej nie wynikają z wiedzy.

Nie zgłębiamy wszak świadomie Prawdy, ale jako prawdę przyjmujemy rozpowszechnione poglądy i mity.

Nie mają one na celu wyjaśnienie czegokolwiek, tylko uzasadnianie obowiązującego sposobu myślenia - dalekiego od Myśli Stwórcy wszystkiego - Źródła Prawdy.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu nie jest łatwe, ale za to nieskończenie zmienia jakość naszego życia - bo aż na wieczność.             Większy sukces nie istnieje.

 

Valere Nihil

 

DROGA   BESTII

 

 

Siedmiu cnotom (które pozwalają przeciwstawiać się atakom uczuć, zmysłów, okiełznać ciało) - przeciwstawienie siedem  grzechów głównych:

 

Wierze                 <pychę           -> bożki: rozum, wyniosłość, technika, postęp

Nadziei                <- rozwiązłość -> seksualność i nieczystość

Miłości                <- chciwość      -> bożek: pieniądz

Roztropność      <- gniew             -> niezgoda i podziały

Męstwu               <- lenistwo        -> opinia publiczna, strach, wyzysk

Sprawiedliwość <- zazdrość       -> rywalizacja, przemoc, wojna

Umiarkowanie    <- łakomstwo    -> hedonizm, materializm, przyjemność, wygoda

 

Dziesięciu przykazaniom:

 

1 - Nie mieć bogów <- adoracja fałszywych bożków (rozum, ciało, pieniądz, technologia, władza, przemoc, przyjemność, niezgoda)

 

2 - Nie wzywać nadaremnie Imienia Boga <- wypowiadanie Imion Świętych bez miłosnego nastawienia, bez chęci oddania chwały Bogu.

  

3 - Święcić dzień święty <- weekend, rozrywka, sport, zabawa, nauka, własna korzyść.

 

4 - Czcić rodziców <- nowy model "rodziny" (homoseksualizm)

 

5 - Nie zabijać <- aborcja, eutanazja, nieposzanowanie życia, sporty ekstremalne

 

6 - Nie cudzołożyć <-  rozwiązłość, rozpusta, pożądliwe spojrzenia i myśli,  sodomia "kochających inaczej" , tolerancja

 

7 - Nie kraść <- przemoc, rabunek, kradzież, uprowadzenia, 

 

8 - Nie mówić fałszywego świadectwa <-  oszustwa, kłamstwo, obłuda,

 

9 - Nie pożądaj żony bliźniego <- dopuszczanie myśli, pragnień, wyobrażeń, oszukiwanie rozumu i serc ludzkich 

 

10 - Nie pożądać żadnej rzeczy bliźniego <- wzbudzanie zazdrości, szpan

 

                                       

  

 

 

         

Wszystko to niesie ze sobą poddanie mrocznej niewoli, uzależnienie od zła, wady, grzechy, zniewolenia.

 

To droga do piekła, w którym istnieje wieczna rozpacz bez nadziei zmiany swojego losu i bez możliwości otumanienia swojej świadomości.

 

 

Są tacy, którzy są jeszcze obojętni na to, co widzą przed swoimi oczami. Chcą ignorować prawdę tego momentu, żeby nie myśleć ani nie zmienić [swojego] życia. Ludzie żyjący w iluzji! Bez zmiany życia, bez pragnienia i dyspozycji do nawrócenia, nie zdołacie ocalić [swej] duszy.

st. Michael 14.09.2021