O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Błąd 404

Przepraszamy, 

prosimy spróbować skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej w stopce.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

TRZY  SFERY  CZŁOWIEKA

 

17 października 2019
  „Czyż nie czytacie w Księdze Rodzaju, że Bóg pozwolił człowiekowi panować nad wszystkim, co jest na ziemi, wyjąwszy Boga i Jego sługi – aniołów? Czyż nie jest tam napisane, że
21 sierpnia 2020
Mówi Jezus: Będę ci nadal mówił o łasce, która ożywia ducha. Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, tchnął w niego – poza życiem materii, aż dotąd nieożywionej – życie ducha. Ina­czej
06 października 2020
  Nasze ludzkie życie - to powszechnie uwidaczniające się, to zaledwie egzystencja niczym w stadium gąsienicy.   Świadomość nasza ograniczona jest najczęściej tak, jak u gąsienic - zaledwie do świata jakiejś ulistnionej

Trzy wymiary (sfery) człowieka:

 

 

Najwyższy - duchowy (dusza i duch).  

 

 

Pośredni - moralny  (psychika z wolą, rozumem i „sercem” jako siedliskiem uczuć, doznań, emocji, pragnień, cnót itp.)

 

Najniższy - cielesny/zwierzęcy (ciało ze zmysłami),

 

 Obrazowo można te wymiary ukazać jako muzyka grającego na zaawansowanym technologicznie instrumencie. Gdy muzyk (duch) kieruje instrumentem (ciało), powstaje piękna melodia (doznania psychiki).

  Gdyby tak grano pod dyktando jednego „dyrygenta”, na świecie zapanowałby harmonia, piękno, radość i pokój.

  Duchowość zatem nie jest jakimś dodatkiem do zwykłego życia, ale jest prawdziwym życiem, najwyższym i najdoskonalszym jego wymiarem. 

   Tymczasem instrumenty wyrwały się spod kontroli muzyków, gardzą „dyrygentem” i każdy sam próbuje wydać ważniejszy, głośniejszy, mocniejszy dźwięk. Wspólnie zaś tworzą piekielny jazgot.  Zamiast piękna psychicznych doznań jest popadanie w smutek, przygnębienie, depresje, lęki, strach, cierpienie, rozpacz, zniewolenia... skutkujące coraz częstszymi samobójstwami. Zamiast pokoju, słodkiej harmonii, piękna, ładu, braterstwa, bliskich relacji, więzi  – pragnienie dominacji, rywalizacja, podziały, strach przed drugim człowiekiem, zdystansowanie, walka, wszelkie upodobania w złu i uciekanie od dobijających się do świadomości wyrzutów sumienia i wkradającego się poczucia pustki i bezsensu takiego życia.  To obraz większości z nas, obecnie niemal całej ludzkości.

 

 

POZNANIE SIEBIE

Biedni są ludzie, którzy  szukają i czynią  tylko to, co im schlebia. Prawda jest  powszechnie ignorowana. 

Słodko żyje się w Prawdzie. Jedynie początek może być trudny, gdy trzeba przezwyciężyć własne ego.   

 

Kiedy dusza dojdzie do bycia (…) Moją, Miłość spełnia dla niej rolę prawa i przykazań. Boskie jest ono i one, ale odczuwa się ich obecność. Są jak uprząż założone na waszą naturę zwierzęcą. Dzięki niej nie stajecie dęba i nie zmierzacie ku przepaści.

Miłość zaś nie ciąży. Nie jest uzdą, która przymusza. Jest siłą, która was prowadzi uwalniając nawet z waszej ludzkiej natury. Gdy dusza kocha prawdziwie, Miłość zastępuje wszystko. Jest ona (dusza) jak małe dziecko w ramionach swej mamy, która  je karmi, ubiera, usypia, myje, nosi, bawi się z nim i nosi do kołyski dla jego dobra. Miłość jest mistyczną karmicielką, która wychowuje dusze przeznaczone dla Nieba. (CdJ153)

 Potrzeba uświadomić sobie, z jaką sferą swojego bytu najmocniej identyfikuję się, a z jaką powinienem,  by życie moje było sensowne i owocne. 

Potrzeba zaprzeć się siebie, swojego "ego", by skruszyć ludzką naturę i wyzwolić ducha.  Tylko wtedy człowiek staje się naprawdę wolny od  tyranii wewnętrznej

-  swej  sfery cielesnej i moralnej oraz zewnętrznej -  świata i szatana. Bo wówczas Bóg sam wystarczy. 

Żyj na ziemi jakbyś tylko

na chwilę zstąpił z Nieba.

Należysz do wieczności.

(GPM365) 

 Non omnis moriar  (nie cały umrę) 

Horacy

 

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.  Jeśli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.                                                 Rz 8,9.11-13

 

 

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej... 

Łk 1,46-48

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych...
Księga Mądrości 3:9

  

Czymś jedynym cennym w życiu i cenniejszym ponad życie jest duch.

Jemu poświęcić należy wszystkie wasze troski za życia i całą waszą zapobiegliwość w godzinie śmierci.

(KCz 129)

 

*

 

Postępuj tak, by i do twojej duszy

wstąpiło Życie

(Vt3,37)

 

*

 

Człowiek cielesny jest bez wartości,

biorąc pod uwagę

prawdziwą godność człowieka,

gdyż ma zbyt wiele pragnień wspólnych ze zwierzęciem. Nawet jest od niego niższy, choć go przewyższa, czyniąc z instynktu naturalnego zwierzęcia upadlający występek.

 

*

 

Wznieś się do stanu duchowego tak, aby stanąć na Sądzie Bożym nie obciążony ludzką naturą" (PBCZ7/16)
 
*
 
Przeznaczeniem człowieka  jest osiągnięcie podobieństwa
do Boga
przez uświęcenie,  które czyni z człowieka
dziecko Boże.
 
*
 

Słabość ciała

jest ograniczona,

jego trwanie również.

Rozwój i radość duszy żyjącej w Bogu jest nieskończona.

 

*

 

Ciało powinno być sługą ducha

dla [człowieka] mającego być sługą Boga Prawdziwego.

To nie ciało ma panować nad duchem i sprzeciwiać się Bogu.

(Vt 2,16) 

 

*

 Zmysłowość może pociągać

jedynie tych,

którzy nie karmią się nadprzyrodzonością

i którzy brzydzą się ofiarą... 

 

Grzech zmysłowości niszczy duszę, czyni ją łatwym żerem dla innych grzechów".

(Vt2/1/8)

 

*

 

Ci, u których opary zmysłowe

nie mącą myśli,

oglądają Boga i słyszą Go,

idą za Nim i pokazują Go innym.  IC

 

*

Bardzo rzadko duch pokonuje ciało i krew i daje nowego świętego

ziemi i niebiosom.

Czasem duch żyje z trudem,

w stanie śpiączki,

w której jest jakby umarły;

żyje i reaguje jak stworzenie pozbawione Światła, Mojego Światła.

Kiedy indziej duch jest dosłownie zabijany przez stworzenie (...) staje się gorsze niż zwierzę, staje się demonem,

dzieckiem demona.

Dwie trzecie ludzkiej rasy żyje pod znakiem bestii.

(KCZ 18)

 

*

 

Gdy Mnie Prawdę poznacie wyswobodzę was z grzechów, uwolnię od was samych,

dam wolność prawdziwą,

dam Miłość,  której świat nie zna, nie pojmuje i dlatego pragnąć jej nie potrafi... (Di 2611)

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie...   

 Mk 8,34

 

*

 

Miłość Czysta, to miłość uwolniona od miłości własnej.

Cała tragedia ludzkości i człowieka jest owocem miłości własnej.

Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie i to was zaślepia tak dalece, że wyrządzacie krzywdę sobie: Największą krzywdę sobie samym i wskutek tego innym.

Wszystko chcecie czynić w imię swoje i dla swego imienia.

 

Jesteście niewolnikami samych siebie - to Święty Paweł nazywa cielesnością waszą.

I nie chodzi mu o ciało, ale o zniewolenie ducha, który wskutek tego jest tak ślepy, tak głuchy, że nie dostrzega Prawdy i nie przyjmuje Dobra. Okłamuje samego siebie i przyjmuje zło.

(SP175)

 

 

 

  

 

 

sfera moralna i cielesna

 

     wewnętrzni 

 

 

 

TYRANI CZŁOWIEKA

 

 

     zewnętrzni 

 

 świat i jego potęgi

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

Gorliwość i ufność