O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

TRZY  SFERY  CZŁOWIEKA

 

17 października 2019
  „Czyż nie czytacie w Księdze Rodzaju, że Bóg pozwolił człowiekowi panować nad wszystkim, co jest na ziemi, wyjąwszy Boga i Jego sługi – aniołów? Czyż nie jest tam napisane, że

 

 

 

 

 

Postępuj tak, by i do twojej duszy

wstąpiło Życie

(Vt3,37)

 

 

*

 

Człowiek cielesny

jest bez wartości,

biorąc pod uwagę prawdziwą godność człowieka,

gdyż ma zbyt wiele pragnień wspólnych ze zwierzęciem. Nawet jest od niego niższy, choć go przewyższa, czyniąc z instynktu naturalnego zwierzęcia upadlający występek.

 

*

Słabość ciała

jest ograniczona,

jego trwanie również.

Rozwój i radość duszy żyjącej w Bogu jest nieskończona.

Ciało powinno być sługą ducha

dla [człowieka] mającego być sługą Boga Prawdziwego.

To nie ciało ma panować nad duchem i sprzeciwiać się Bogu.

 

(Vt 2,16) 

 

 Zmysłowość może pociągać jedynie tych,

którzy nie karmią się nadprzyrodzonością

i którzy brzydzą się ofiarą... 

 

Grzech zmysłowości niszczy duszę, czyni ją łatwym żerem dla innych grzechów".

(Vt2/1/8)

 

Bardzo rzadko duch pokonuje ciało i krew i daje nowego świętego ziemi i niebiosom. Czasem duch żyje z trudem, w stanie śpiączki, w której jest jakby umarły;

żyje i reaguje jak stworzenie pozbawione Światła, Mojego Światła. Kiedy indziej duch jest dosłownie zabijany przez stworzenie (...) staje się gorsze niż zwierzę, staje się demonem, dzieckiem demona.

Dwie trzecie ludzkiej rasy żyje pod znakiem bestii.

(KCZ 18)

 

Trzy wymiary (sfery) człowieka:

 

Najwyższy - duchowy (dusza i duch).  

 

 

Pośredni - moralny  (psychika z wolą, rozumem i „sercem” jako siedliskiem uczuć, doznań, emocji, pragnień,

                                  cnót itp.)

 

Najniższy - cielesny/zwierzęcy (ciało ze zmysłami),

 

   Obrazowo można te wymiary ukazać jako muzyka grającego na zaawansowanym technologicznie instrumencie. Gdy muzyk (duch) kieruje instrumentem (ciało), powstaje piękna melodia (doznania psychiki).

   Gdyby tak grano pod dyktando jednego „dyrygenta”, na świecie zapanowałby harmonia, piękno, radość i pokój.

   Duchowość zatem nie jest jakimś dodatkiem do zwykłego życia, ale jest prawdziwym życiem, najwyższym i najdoskonalszym jego wymiarem. 

   Tymczasem instrumenty wyrwały się spod kontroli muzyków, gardzą „dyrygentem” i każdy sam próbuje wydać ważniejszy, głośniejszy, mocniejszy dźwięk. Wspólnie zaś tworzą piekielny jazgot.  Zamiast piękna psychicznych doznań jest popadanie w smutek, przygnębienie, depresje, lęki, strach, cierpienie, rozpacz, zniewolenia... skutkujące coraz częstszymi samobójstwami. Zamiast pokoju, słodkiej harmonii, piękna, ładu, braterstwa, bliskich relacji – upodobanie w złu, rywalizacja, podziały, strach przed drugim człowiekiem, zdystansowanie, walka, uciekanie od dobijającego się do świadomości poczucia pustki, bezsensu i trwogi.

To obraz niemal każdego z nas i obecnie prawie całej ludzkości.

POZNANIE SIEBIE

Biedni są ludzie, którzy  szukają i czynią  tylko to, co im schlebia. Prawda jest  powszechnie ignorowana. 

Słodko żyje się w Prawdzie. Jedynie początek może być trudny, gdy trzeba przezwyciężyć własne ego.   

Kiedy dusza dojdzie do bycia (…) Moją, Miłość spełnia dla niej rolę prawa i przykazań. Boskie jest ono i one, ale odczuwa się ich obecność. Są jak uprząż założone na waszą naturę zwierzęcą. Dzięki niej nie stajecie dęba i nie zmierzacie ku przepaści.

Miłość zaś nie ciąży. Nie jest uzdą, która przymusza. Jest siłą, która was prowadzi uwalniając nawet z waszej ludzkiej natury. Gdy dusza kocha prawdziwie, Miłość zastępuje wszystko. Jest ona (dusza) jak małe dziecko w ramionach swej mamy, która  je karmi, ubiera, usypia, myje, nosi, bawi się z nim i nosi do kołyski dla jego dobra. Miłość jest mistyczną karmicielką, która wychowuje dusze przeznaczone dla Nieba. (CdJ153)

Potrzeba uświadomić sobie, z jaką sferą swojego bytu najmocniej identyfikuję się, a z jaką powinienem,  by życie moje było sensowne i owocne. 

Potrzeba zaprzeć się siebie, swojego "ego", by skruszyć ludzką naturę i wyzwolić ducha.  Tylko wtedy człowiek staje się naprawdę wolny od  tyranii wewnętrznej

-  swej  sfery cielesnej i moralnej oraz zewnętrznej -  świata i szatana. Bo wówczas Bóg sam wystarczy.

Żyj na ziemi jakbyś tylko

na chwilę zstąpił z Nieba.

Należysz do wieczności.

(GPM365) 

 Non omnis moriar  (nie cały umrę) 

Horacy

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie...   

 Mk 8,34

 

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.  Jeśli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.                                                 Rz 8,9.11-13

 

 

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej... 

Łk 1,46-48

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność