"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa znany jest w Kościele Świętym co najmniej od Średniowiecza. Polecił go św. Gertrudzie sam Zbawiciel jako miły Mu sposób zadośćuczynienia za grzechy.

W połowie XIX stulecia, wieku rewolucji i prześladowań katolicyzmu, Pan Jezus przypomniał o nim francuskiej karmelitance s. Marii od św. Piotra. Święto Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, Kościół obchodzi co roku w piątek przed Środą Popielcową, 

 

(...) Zbawiciel, powodowany miłością do ludzi, pozostawił nam swoją podobiznę utrwaloną na płótnach Całunu Turyńskiego i chusty z Manoppello. Dzięki temu możemy, nieomal jak apostołowie i aniołowie, spojrzeć w twarz Syna Bożego. To wielka łaska!

Wszyscy znamy przekazany nam przez tradycję szlachetny czyn św. Weroniki, która wzruszona cierpieniem umęczonego Zbawiciela wybiegła, by kawałkiem sukna otrzeć zlane krwią, potem i plwocinami Jego Boskie Oblicze. Ten, wydawałoby się, mało spektakularny czyn, został doceniony przez Boga, a dla nas stał się przedmiotem refleksji w ramach nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Gest św. Weroniki wynagradzał bowiem Panu Jezusowi szyderstwa i przemoc, które spotkały go ze strony prześladowców.

 

W XIX wieku, epoce licznych prześladowań Kościoła, Pan Jezus zwracając się do pobożnej zakonnicy we francuskim mieście Tours, siostry Marii od św. Piotra (1816-48), porównywał bluźnierstwa miotane wówczas pod adresem Boga do zniewag, które Go dotknęły podczas Najświętszej Męki i życzył sobie, by Jego wyznawcy naśladowali św. Weronikę w wynagradzaniu Mu doznanych krzywd – Złość ludzka, targając się na Majestat Ojca Mego, policzkuje i szpeci plwocinami Najświętsze Oblicze Moje, ale współczucie, jakie mi dusze gorliwe w tym upokorzeniu okazują, sprawia mi pociechę; toteż im, jak niegdyś Weronice, która Oblicze Moje zeszpecone otarła swą chustką, nie zaniecham się odwdzięczyć - powiedział.

 

Co tak dotknęło Pana Jezusa? Przede wszystkim występki przeciwko pierwszym trzem przykazaniom Bożym, których wówczas dopuszczały się nawet dzieci. Miłość Zbawiciela do ludzi była jednak tak wielka, że wskazał im drogę do uniknięcia zasłużonych kar - kult Jego Najświętszego Oblicza. Krzewieniem nowego nabożeństwa oraz błaganiem obrażonego Majestatu Bożego o litość i ratunek (przez modlitwy, przyjmowanie Komunii Świętej wynagradzającej, dobre uczynki i należyte święcenie dni Pańskich) miało zająć się stowarzyszenie, które Syn Boży polecił założyć.

 

I rzeczywiście, wkrótce, z inicjatywy pobożnego przedsiębiorcy Sługi Bożego Leona Duponta, powiernika objawień pobożnej karmelitanki s. Marii od św. Piotra, powstało w Tours bractwo, którego członkowie modlili się przed Najświętszym Sakramentem oraz wizerunkiem umęczonego Pana Jezusa, oddając Mu tym sposobem należną cześć.

Niezwykła była historia adorowanej podobizny Zbawiciela. Wizerunek stanowił kopię prawdziwego, jak wówczas sądzono, Oblicza Pańskiego utrwalonego na Chuście św. Weroniki, którą od początku VIII wieku przechowywano w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W rzeczywistości w XVI wieku właściwa relikwia trafiła do Manoppello, a w Rzymie pozostała niedokładna replika. Wystawiona na widok publiczny, w styczniu 1849 roku, stała się przedmiotem cudu. Wyblakłe, ledwo widoczne oblicze Chrystusa, na dwie godziny nabrało pierwotnej wyrazistości. Wykonane wówczas kopie trafiły na cały świat. Dwie otrzymał Leon Dupont i powiesił je w kaplicy adoracji urządzonej w jego domu oraz w mieszkaniu. Wkrótce wizerunek zasłynął licznymi łaskami.

Kilka lat po śmierci Sługi Bożego Leona w Tours powstało Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, które kontynuowało misję świątobliwego przedsiębiorcy. Sam kult Oblicza Pańskiego rozpowszechnił się na cały świat. Trafił również do polskich miast i wiosek. Propagował go bł. ojciec Honorat Koźmiński, który wspólnie z Matką Elizą Cejzik założył nawet Zgromadzenie Misjonarek Najświętszego Oblicza oraz napisał książki propagujące kult.

Dziś, gdy święte wizerunki i mury świątyń Bożych są niszczone i pokrywane bluźnierczymi grafikami, poczucie sprawiedliwości domaga się zadośćuczynienia Bogu za te grzechy. Dlatego błagajmy Zbawcę o przebaczenie win zaciąganych przez ludzkość, nim ich czara się przeleje i Bóg dokona z nami rzetelnego obrachunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci Boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie.Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas, grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

 

 

 

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa

 

 

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże,                                                zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

Najświętsze Oblicze, w Ogrodzie Oliwnym przytłoczone naszymi grzechami -  zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze, znieważone i policzkowane,

Najświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem Krzyża,

Najświętsze Oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej,

Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień Zmartwychwstania,

Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,

Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte,

Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie,

Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.

W. A będziemy zbawieni.

K. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa, znieważone w czasie Męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w Niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa po Komunii w Uroczystość Najświętszego Oblicza

 

Wszechmogący, wieczny Boże, przyjęliśmy z uczuciem miłości ten Boski Sakrament będący pamiątką Męki i śmierci Twego Syna, 

 dozwól nam łaskawie, abyśmy czcząc Jego najświętsze Oblicze * wypełniali obowiązek godnego zadośćuczynienia i zasłużyli na oglądanie Jego chwały w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


 

Za portalem (polecamy):

https://dladuszy.piotrskarga.pl/najswietsze-oblicze-pana-jezusa

Uroczystość Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

2021/02/12
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.