"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Wskazówka od Maryi (uwidaczniającej się w  tym Orędziu jako Współodkupicielka),  jak żyć w tych trudnych czasach powiększającego się powszechnego zniewolenia, psychicznych udręk, duchowego umierania Kościoła i coraz dotkliwszych plag spadających na ludzkość potęgujących strach.

Żyjemy w powszechnym niedowierzaniu Bogu, lękamy się zaufać Bogu, bo Go nie znamy. A nie możemy poznać, bo nie doceniając Boga nie pragniemy tego, a nie potrafiąc zaufać nie ofiarowujemy się - czym otwieramy Mu swoje serce.

By móc zacząć żyć w nadziei, bez lęków, obaw, niepewności, w pokoju ale i radości powinniśmy rozważać pełnienie Woli Bożej przez Jezusa w Jego łagodności i cichości. "Duchowo pocieszeni patrzcie dziś z miłością, ogromną wdzięcznością i z radością na Tego, którego przebodli. On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On jest Arcykapłanem, który raz na zawsze wchodzi do Świątyni, aby przez Swoją krew otrzymać dla was wieczne Zbawienie.

On (...) pozwala wam przejść z grzechu do łaski, ze śmierci do życia, z niewoli na wolność".

"Żyjcie w oczekiwaniu Jego chwalebnego powrotu i waszego bliskiego wyzwolenia"...

 


Orędzie:

 

Najmilsi, w tym dniu upadnijcie na twarz razem ze Mną, waszą bolejącą Matką. Z miłością i wielką wdzięcznością uwielbiajmy Jezusa ukrzyżowanego.

(...)

Zbliżcie się więc do tronu łaski i miłosierdzia, aby otrzymać zbawienie w tych sprzyjających czasach waszego Odkupienia. Ten, który jest dziś osądzany, skazywany na śmierć krzyżową i okrutnie zabijany na Kalwarii, jest prawdziwym Synem Bożym. On jest Słowem współistotnym Ojcu, Jego jedynym Synem. On jest Odbiciem Jego istoty i Odblaskiem Jego chwały.

(...)

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał. Jezus jest drogocennym darem miłości Ojca. On jest sługą posłusznym i uległym. Jest Barankiem łagodnym i cichym, prowadzonym na śmierć. Jest Odkupicielem i Zbawicielem całej ludzkości.

 

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego Siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się posłuszny aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

 

Uwielbiamy Cię, Jezu ukrzyżowany, ponieważ na Twoim królewskim tronie wyzwalasz ludzkość z niewoli szatana, zmazujesz wszelką plamę grzechu i udzielasz cennego daru Twego Odkupienia.

 

Dziś umiera na Krzyżu Mój Syn Jezus, poczęty w Moim dziewiczym łonie, formowany przez dziewięć miesięcy przed narodzeniem, karmiony w nim Moim własnym ciałem i krwią. Umiera Jezus zrodzony w grocie, złożony w żłobie, karmiony Moim mlekiem. Umiera Ten, który rósł w Moich ramionach kołysany Moją miłością, prowadzony Moimi rękoma, wychowywany Moimi słowami, strzeżony i chroniony w zagrożonym dzieciństwie. Umiera Ten, na którego wzrost – zgodny z rytmem ludzkim – patrzyłam z matczynym szczęściem; któremu Moją obecnością pomagałam w wypełnieniu Jego publicznej misji i towarzyszyłam w dniu wydania niesprawiedliwego i nieludzkiego wyroku.

i Spójrzcie ze Mną na Jego Ciało, które całe stało się jedną raną z powodu straszliwego biczowania. Krew spływająca z głowy zranionej koroną cierniową zniekształca Jego twarz. Jego poranione ramiona z trudem utrzymują drzewo męczarni. Słuchajcie sercem, wraz ze Mną, straszliwych uderzeń w gwoździe, które przeszywają Jego ręce i stopy. Usłyszcie odgłos Krzyża wpadającego w ziemię, zobaczcie Jego skurcz z powodu nowego bólu. Posłuchajcie jęków Jego krwawej agonii, ostatniego westchnienia, które wydaje w chwili Swej śmierci na Krzyżu.

 

Mój Syn umiera przy Mnie, Swej Bolejącej Matce, która otwiera Serce, by przyjąć was wszystkich do zbolałej kołyski Swego nowego i powszechnego macierzyństwa.

 

Ukrzyżowany Jezus jest waszym Odkupicielem i Zbawicielem. W tym dniu spełnia się pragnienie całego Jego życia i wola Ojca realizuje się w sposób doskonały, ponieważ Jezus złożył Siebie w ofierze dla waszego zbawienia.

 

Duchowo pocieszeni patrzcie dziś z miłością, ogromną wdzięcznością i z radością na Tego, którego przebodli. On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On jest Arcykapłanem, który raz na zawsze wchodzi do Świątyni, aby przez Swoją krew otrzymać dla was wieczne Zbawienie.

 

On jest waszą Paschą, Mostem, który pozwala wam przejść z grzechu do łaski, ze śmierci do życia, z niewoli na wolność. On jest waszym Bratem, który bierze was za rękę i prowadzi, abyście byli prawdziwymi dziećmi Bożymi.

 

Jezus powróci na królewskim tronie Swojej chwały, aby spełniły się Słowa, które były przyczyną Jego skazania. Obłoki niebieskie położą się jako podnóżek u Jego stóp. Przyjdzie ustanowić Królestwo łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości, pokoju. Doprowadzi w ten sposób do doskonałego wypełnienia planu Odkupienia.

 

Żyjcie w oczekiwaniu Jego chwalebnego powrotu i waszego bliskiego wyzwolenia.

Uwielbiajmy Jezusa Ukrzyżowanego - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 470)

20 lutego 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)