"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...) Nabierzcie odwagi! Jestem Matką Łaski i Miłosierdzia. Patrzcie na Mnie jako na Matkę Bożego Miłosierdzia. Początek nowego roku okrywają groźne chmury, gromadzące się na horyzoncie. Ludzkość nie umie znaleźć drogi powrotu do Boga. W świecie wzrastają niszczące siły zła i śmierci. Niebezpieczeństwo i strach wyciskają swe piętno na waszych dniach.

Z miłością – jaką matka darzy swoje dzieci najbardziej potrzebujące i najbardziej narażone na niebezpieczeństwo – pochylam się dziś nad tym bardzo chorym i zagrożonym pokoleniem.

Moimi niepokalanymi rękami zbieram wszystkie cierpienia i ogromne nędze ludzkości i przedstawiam je Sercu Mojego Syna Jezusa, by zlał na ziemię potoki Swej Miłosiernej Miłości.

 

Nabierzcie odwagi, ponieważ Jezus kocha was Boską czułością, a wasza Niebieska Mama jest zawsze wśród was, by dzielić wasze trudy i niebezpieczeństwa.

 

Nabierzcie odwagi! Jestem Matką Zbawiciela i Odkupiciela.

Jezus odkupił was na zawsze na Krzyżu, cierpiąc i umierając za was. Jego Ofiara ma nieskończoną i ponadczasową wartość. Jego Krew, Rany, bolesne konanie i okrutna śmierć na Krzyżu mają wartość zbawczą też dla waszego pokolenia, które bez Niego potępiłoby się.

 

 

Jego Ofiara odnawia się mistycznie w czasie każdej celebrowanej Mszy św.

Powtarzana i pełna udręki modlitwa Jezusa: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią...», odpowiada ciągle – z nieskończoną zdolnością do wynagradzania – na powszechne i ponawiane odrzucanie okazywane Bogu.

 

Niewinna Krew prawdziwego Baranka Bożego, który gładzi wszystkie grzechy świata, jest dziś na nowo ofiarowywana Bożej Sprawiedliwości jako odpowiedź na szerzący się grzech i zło.

 

Odpowiedzią na zagrożenie wojną i zniszczeniem jest pewność rzeczywistej obecności wśród was Jezusa w Eucharystii. Jest On Życiem, które na zawsze zwyciężyło grzech i śmierć.

 

(...) Spójrzcie na Jezusa, waszego Odkupiciela, i na waszą Niebieską Mamę, pocieszającą was i pomagającą wniknąć w godny podziwu plan waszego zbawienia.

 

Nabierzcie odwagi! Jestem Matką i Królową Pokoju. Przeze Mnie przyjdzie do was Pokój. Słuchajcie Mojego głosu i pozwólcie Mi się ulegle prowadzić.

 

W przededniu wielkich czekających was doświadczeń, w obliczu zagrożeń nową, straszliwą, przerażającą wszystkich wojną, wiedzcie, że Moja obecność wśród was – potwierdzona obecnie na tyle sposobów i przez tyle cudów – jest znakiem mówiącym wam, że po wielkim cierpieniu zatryumfuje tylko Moje Niepokalane Serce.

Na całym świecie nastąpi zwycięstwo miłości i pokoju!

W przededniu wielkich czekających was doświadczeń, w obliczu zagrożeń nową, straszliwą, przerażającą wszystkich wojną...  Nabierzcie odwagi!  - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 281)

07 marca 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)