"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

"W ten sposób posiądziecie prawdziwą czystość serca i będziecie naprawdę zdolni do miłości..." - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 98).  

05 stycznia 2020

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 

(...) Niech się nie trwoży wasze serce z powodu coraz częstszych ataków przeciwko Mojemu Ruchowi.

 

To wyłącznie Moje Dzieło (...). Ja Sama dopuszczam trudności... Pragnę, by zostało oczyszczone z wszystkiego co ludzkie, aby mogło odbijać tylko Moje najczystsze światło.

 

Tym najczystszym światłem pragnę okryć wszystkich (...) poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu.

 

Proszę was o zupełne oderwanie się od wszystkich, abym mogła obdarzyć was prawdziwą czystością serca. Każde ludzkie przywiązanie – do siebie samych, do stworzeń, do świata – przyćmiewa waszą wewnętrzną czystość. (...)

 

Zgodnie z wolą Mego Syna macie żyć w świecie, ale nie być ze świata.

 

Macie żyć w świecie, będąc jednak wyłącznie własnością Mojego Syna Jezusa.  (...)

 

Z powodu fałszywego pojmowania sposobu życia w świecie wiele Moich dzieci wciąganych jest dziś w liczne błędy i oddala się od Mojego Syna i ode Mnie.

 

Iluż to Moich biednych synów Kapłanów doszło w końcu do tego, że są wyłącznie ze świata, i stało się jego więźniami.

 

Mój Syn Jezus zbawił świat przede wszystkim wtedy, gdy – chcąc być wiernym woli Ojca – oderwał się od wszystkich, aby pozwolić się wywyższyć ponad ziemię, zawiesić na Krzyżu.

 

Doprowadzicie na nowo wiele dusz do Mojego Syna, gdy – za Jego przykładem – będziecie również wywyższeni ponad ziemię.  (...) [wewnętrznie oderwani od świata]

 

W ten sposób posiądziecie prawdziwą czystość serca i będziecie naprawdę zdolni do miłości – aż do najwyższej próby.

 

Wasza Mama będzie was zawsze niosła. Ona wie, dokąd i jak was prowadzić, by także w każdym z was spełnił się zamiar woli Ojca.