O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Najmilsi (...), patrzcie dziś na waszą Niebieską Mamę, wypowiadającą Swoje «tak» wobec woli Pana.

Owo «tak» zakwitło w Mej duszy jako owoc bardzo długiej ciszy.

 

Ciszy wewnętrznej, w której żyłam nieustannie, szukając wyłącznie Słowa Bożego. W najgłębszym milczeniu Słowo udzielało się Mojej duszy. Mój umysł otwierał się, aby je przyjąć, a Moje Serce zamykało się, aby go zazdrośnie strzec.

 

Ciszy zewnętrznej, chroniącej Mnie przed hałasem, roztargnieniami i wydarzeniami toczącymi się wokół Mnie, abym mogła się skupić na doskonałym przyjmowaniu woli Bożej, którą starałam się spełniać poprzez Mój pokorny i zwyczajny sposób życia.

 

Cisza ukrywała wielki plan Ojca, a gdy Mi został ukazany, nadal musiałam go strzec zazdrośnie w milczeniu, w Moim Sercu.

Moje matczyne przyzwolenie było niewidzialne i ukryte, ponieważ jedynie Ojciec na nie czekał i On je przyjął.

 

Moje «tak» zakwitło w Moim Sercu także jako owoc wielkiej modlitwy.

 

Całe Moje życie stało się spotkaniem miłości z Ojcem. W ukryciu stopniowo odsłaniał przede Mną tajemniczy plan Słowa, które później miało stać się Ciałem w Moim dziewiczym łonie.

Rozumiałam prawdziwy sens Boskiego Pisma i wszystko, do czego zostałam powołana, ukazywało Mi się jaśniej. Musiałam się przygotować, aby dać Moje ciało i Moją krew Słowu Ojca, które miało się wcielić w Moim łonie, aby następnie ofiarować się na Krzyżu jako okup za zbawienie wszystkich.

 

Moje «tak» było również doskonałym wyrażeniem zgody na cierpienie, ponieważ w owej chwili przyjęłam do Swojego dziewiczego łona całe cierpienie Syna.

Zanim się narodził już widziałam w duszy rany Jego rąk i Jego stóp. Dostrzegałam straszną ranę Jego Serca, zanim usłyszałam Jego bicie. Widziałam Go rozciągniętego na Krzyżu, zanim mogłam się Mu przypatrywać jako Dziecku nowo narodzonemu, leżącemu w kołysce.

 

Umiłowani (...), wpatrujcie się dzisiaj w waszą Niebieską Matkę mówiącą «tak» woli Ojca.

 

Wy też jesteście teraz powołani do powtórzenia tego słowa, aby mógł się w was spełnić plan Ojca. Przyjmuję dziś do Mojego Niepokalanego Serca wasze «tak» (...)

 

Owo «tak» powinno rozwinąć się w was jako owoc głębokiego milczenia.

 

Zachowujcie w waszych sercach Słowo Ojca. Strzeżcie w skrytości waszych dusz plan, który Matka wam objawia.

Uciekajcie przed hałasem i zgiełkiem świata. Brońcie się przed pociągającym i zarażającym wszystko zalewem słów i obrazów. Dziś już prawie nikt nie umie zachowywać wewnętrznego milczenia i dlatego właśnie Mojemu przeciwnikowi udaje się zwodzić was i zadawać gwałt sercom i duszom.

 

Wypowiedzcie «tak», aby spełniła się wola Ojca. Jesteście powołani do coraz głębszego wnikania w Jego tajemnice.

 

Czynicie to przez modlitwę, która prowadzi was do spotkania z Bogiem. (...)

 

Wasze «tak», Moje małe dzieci, złączcie z «tak», które wasza Niebieska Mama nieustannie i radośnie powtarza Swojemu Bogu!...

 

Wtedy będzie się mogła wypełnić wola Ojca także w odniesieniu do was, a Moje Niepokalane Serce stanie się ołtarzem, na którym zostaniecie złożeni w ofierze dla zbawienia świata.

 

Wasze «tak» wobec woli Pana powinno rozwinąć się w was jako owoc głębokiego milczenia i wielkiej modlitwy -  Wieczernik w ramach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (DK196)

29 sierpnia 2020
Pan Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przywrócił nam łaskę uświęcającą

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                               br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

  AVE MARIA

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 028041