"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...)  Ja, Pan, kocham was wszystkich. Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym. Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną. Moja Księga jest Księgą Miłości.

Moja oblubienico, pójdź i kochaj Mnie. Twoja miłość Mnie uwiel­bia. Zrozum teraz, dziecko, dlaczego zstąpiłem przez ciebie. Uczyni­łem to nie tylko dlatego, aby ukazać tobie Moją Miłość i do ciebie sa­mej, ale również do całego Mojego stworzenia! Przychodzę przy­pomnieć im, jak ich kocham. Moje Serce jest ranione i rozdziera się, widząc tak wielką liczbę Moich stworzeń ulegających szatanowi!

 

Jak bardzo cierpię, widząc tyle Moich dusz kapłańskich na drodze zatracenia! Ja jestem Słowem, Świętym Świętych, Bogiem Wiecz­nym, Emmanuelem i waszym Zbawicielem, którego przeszyliście wiele lat temu i którego nigdy nie przestaliście na wskroś przebijać. Dlaczego? Jakaż różnica istnieje między tym, co jest, a minionymi dniami, kiedy żyłem w ciele i zostałem przybity do Krzyża? Stale przeszywa Mnie wasza obłuda, zarozumiałość, wasze odstępstwo i zamknięcie serc na słuchanie. Nadal jesteście uśpieni wobec Moich Znaków, Moich Cudów, Moich Boskich Dzieł. Dziś kpicie ze Mnie jak wczoraj. Wyśmiewacie Mnie, wy, którym powierzyłem miliony dusz. Krzyżujecie Mnie ponownie. Waszą ospałością jak gwoździami na nowo przybijacie Mnie do drzewa. O, wy, których serca wciąż są jałowe, których serca przemieniły się w granit, czyż nigdy nie pozwo­licie Mi dotknąć waszych serc, zmiękczyć ich i otworzyć? Czy choć przez jeden dzień przestaniecie Mnie przeszywać?1 Z pragnienia mi­łości Moje Usta są bardziej wysuszone niż pergamin. Moje Oczy zmęczyły się patrzeniem, jak wylewacie wasze słowa na Mój Ołtarz. Ofiarowujecie Mi modlitwy, ale zanim Mnie dosięgną, rozpływają się w powietrzu jak mgła. Odwracam od was Moje Oczy, bo wiem, co macie we wnętrzu waszych serc. Duszę się!... Dławię się, gdyż muszę patrzeć na Moje potomstwo napełnione martwymi słowami, gdyż muszę przypatrywać się wam, jak przychodzicie do Mnie bez bojaźni i tak otwarcie depczecie Nasze Boskie Serca!2 Tak jawnie! Jak więc możecie spodziewać się, że Moje baranki zaufają wam? Ach!, (...) Moje Serce krwawi obficie. Wejdź do Mojego Serca i odczuj Ra­ny twego Boga.

 

Wielka Sobota, 9.04.88 Prawdziwe Życie w Bogu.

1 Głos Jezusa jest smutny i błagalny.

2 Serce Jezusa i naszej Najświętszej Matki.

Wasze zamknięcie serc na słuchanie przeszywa Mnie. Ofiarowujecie Mi modlitwy, ale zanim Mnie dosięgną, rozpływają się w powietrzu jak mgła -bolesne Orędzie Pana Jezusa. 


11 kwietnia 2020
Doświadczenie Obecności Jezusa niesie ze sobą najgłębszy pokój i radość - to tajemnica szczęścia

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)