O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Nasza wiara zależy od pragnienia i dobrej woli, a te od tego, czym karmimy swój umysł.

Zalewają, bombardują, pociągają nas treści wrogie Bogu i Jego Prawu Miłości, przeciwne wierze, zabijające duchowość, wypaczające moralność, fałszujące zdrową religię...

Zagłuszają one nasze sumienia, rozpalają namiętności i żądze (które nas zniewalają), rozbudzają złe emocje i chore pragnienia, manipulują naszymi umysłami i ogłupiają, rodzą w nas zazdrość i pychę, niszczą pokój i radość życia. Czytając czy słuchając je nie myślimy o imprimatur. Gdy jednak mowa o Bogu i Jego zaproszeniu do Miłości, gdy czytamy Jego Słowo, które jest Prawdą wyzwalającą nas z błędnego myślenia, a które kieruje do nas przez współczesnych proroków/mistyków - my niedowierzamy w swym zabijającym wiarę racjonalizmie lub boimy się zwiedzenia. 

Czy takie podejście jest logiczne?

 

Jeżeli dla emocji, dla "poczucia życia" na najniższym poziomie świadomości, nie potrafimy zrezygnować z tego, co serwuje nam świat, a co naszej duszy szkodzi, przynajmniej dla uświadomenia sobie swego stanu zapoznajmy się z tym, co pomoże przywrócić w nas wrażliwość na głos naszego sumienia, przez które również mówi do nas Bóg. Gdy więc czytając zamieszczane tu treści pojawiają się w nas wyrzuty sumienia - nie jak wroga, a jak przyjaciela powinniśmy je traktować. Wszak służą naszemu dobru, nie chcą pozwolić, byśmy dali się zmanipulować i tkwić bezwiednie w ciemnościach na duchowej pustyni tego świata. Podążajmy nieustannie w stronę Światła, bez oglądania się wstecz.

 

Dlatego skosztujmy z dobrym nastawieniem innego pokarmu, spojrzenia z innej perspektywy, być może odtrutki - Prawdy, która może również oświecać nam drogę ku wolności i zaczerpnięcia siły dla wyzwolenia się spod tyranii własnego ego, świata i szatana - do którego nie może należeć ostatnie słowo. Wszak owce powinny znać Głos swojego Pasterza. On nas woła, przestrzega, zaprasza, zachęca i niecierpliwie oczekuje. Zapragnięcie Go, osobiste przybliżenie się do Niego, stanięcie świadomością w Jego Świętej Obecności, przylgnięcie, uzdalnia nas do życia w Prawdzie, życia duchowego, wewnętrznego, nadprzyrodzonego... od czego zaczyna się przemiana naszego sposobu myślenia, nasza przemiana, nasze udoskonalenie, nasze uświęcenie, nasze szczęście.

 

Jedynie Bóg Sam Siebie objawia.

 

Bóg mówi do nas na różne sposoby. Poprzez Swoje Słowo zawarte w Biblii ale przecież w Swej Wolności i poza nią.  Mówi poprzez znaki, poprzez nasze sumienia, w naszej duszy. Wielu słyszy, dostrzega, studiuje teologię, jednak jakże różnie Bóg jest rozumiany, interpretowany. To dlatego, że Bóg objawia każdemu Siebie na tyle, na ile jest w nas pragnienie przylgnięcia do Niego. To pragnienie przylgnięcia jest otwarciem się na Boże Objawianie nam Siebie. Słuchajac i patrząc słyszymy i widzimy tzn. rozumiemy jedynie to, co oświetla to nasze pragnienie przylgnięcia do Boga.

 

Pan Jezus mówi:

(...) Wielu słyszy Moje słowa, niewielu chce przylgnąć do Boga. Ich duchy pozbawione są dobrej woli. Na nich spełnia się proroctwo Izajasza: “Słuchać będziecie waszymi uszami, a nie usłyszycie. Patrzeć będziecie waszymi oczami, a nie ujrzycie.” Bo lud ten ma nieczułe serce, uszy zatwardziałe i oczy zamknięte, aby nie widzieć i nie słyszeć, aby nie słyszeć swym sercem i nie nawrócić się, abym ich uzdrowił.

 

Nie rozmijajmy się z oczekiwaniami Boga. Bóg daje nam wszystko. Powolał nas z nicości do istnienia, daje życie, a w drodze do wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie umacnia nas dając Swoje Słowo, dając samego Siebie. I oczekuje od nas, mieniących się Chrześcijanami, że i my będziemy oddawać Mu wszystko. A wówczas wszystko będzie nam dawane, abyśmy i my z kolei mogli dawać wszystko.

 

Pan Jezus mówi:

Oddajcie Bogu wszystko: uczucia, czas, interesy, wolność, życie. I Bóg daje wam wszystko dla wynagrodzenia i dla uzdolnienia was do dawania wszystkiego w Jego imię temu, kto do was przychodzi. Tak więc temu, kto daje, będzie dane, i to w obfitości. Jednak temu, kto daje tylko częściowo lub nie dał wszystkiego, zostanie odebrane nawet to, co ma. (MV3,40)

<><

 

 

WAŻNE  - zanim przyjacielu osądzisz  

21 lutego 2020

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                               br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

  AVE MARIA

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 028041