"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 (Orędzie dane w święto Przemienienia Pańskiego na górze Tabor)

 

Wejdźcie dziś ze Mną na Górę Mojego Pokoju, najmilsi synowie. Wejdźcie na tę górę ocalenia i modlitwy, czystości i świętości, uległości i łagodności, pokory, małości i coraz doskonalszej miłości.

 

Wejdźcie na Świętą Górę waszego osobistego przemienienia, upodabniając się coraz bardziej do przebóstwionej, ludzkiej natury Mego Syna Jezusaprzez dziecięce oddanie się Miłości Ojca Niebieskiego i przez codzienną uległość wobec oczyszczającego działania Ducha Świętego.

W ten sposób będziecie mogli rozradować się darem zupełnego przemienienia, w chwalebnej światłości Chrystusa, który w was i przez was pragnie się coraz mocniej objawiać w tych czasach, dla odnowienia całego świata mocą miłosiernej miłości.

 

Na tej Świętej Górze odczujecie również nadzwyczajną obecność i szczególne działanie waszej Niebieskiej Mamy, pragnącej każdego dnia upodabniać was do Jezusa, abyście mogli stać się dziś mocnymi świadkami Jego miłości do was.

 

Przygotowuję was tu łagodnie do bolesnych chwil krzyża i męczeństwa. Obecnie także dla was nadeszły dni opuszczenia, agonii i składania siebie w ofierze. Nadeszły wielkie wydarzenia, które wam w tych latach przepowiedziałam. Wszyscy zostaniecie wkrótce wezwani do najboleśniejszego świadectwa. Wtedy będziecie mogli stać się dla wszystkich promieniami Światłości wychodzącymi z Mojego Niepokalanego Serca, aby dotrzeć do wszystkich krańców świata i oświetlić mroczne chwile, które musicie przeżyć.

 

Tak będziecie współdziałać z Mym matczynym planem, współpracować w realizowaniu największego cudu miłosiernej Miłości Jezusa, który jest właśnie gotowy wylać na świat rzeki ognia i łaski.

Wejdźcie na Świętą Górę waszego osobistego przemienienia... górę ocalenia... - Wieczernik (DK329)

19 września 2021
Eucharystia, Tabernakulum, Matka Boża

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)