"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

NMP do  ks. Gobbi:

 

Dziś kończysz podróż po całej Japonii, gdzie mogłeś ujrzeć cuda miłości i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca. Kończysz ją akurat w tym mieście, które wasza Niebieska Mama szczególnie kocha. (...)

 

W tym mieście zostało zamęczonych dwudziestu sześciu Moich synów, heroicznych świadków Chrystusa, któremu ofiarowali życie na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca. (...)

 

W tym mieście żył Mój syn, św. Maksymilian Kolbe, i tu właśnie zbudował osadę Niepokalanej, która jeszcze dziś przynosi Moją jaśniejącą obecność wielu Moim japońskim dzieciom, które tak bardzo Mnie kochają i czczą.

 

W tym mieście wybuchła również bomba atomowa, wywołując dziesiątki tysięcy ofiar, które zmarły w ciągu kilku chwil. To kara i straszliwy znak tego, co może zrobić człowiek, kiedy – po oddaleniu się od Boga – staje się niezdolny do miłości, pobożności i miłosierdzia.

Tym może stać się świat, jeśli nie przyjmie zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Z tego miejsca ponawiam Moje pełne lęku wołanie do wszystkich narodów ziemi.

 

W tym mieście ukazuję Moje macierzyńskie dzieło zbawienia i miłosierdzia. Znowu zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi, którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia włożone w serce Mojego małego syna.

 

Chciałam, abyś tutaj był, abyś mógł ofiarować temu miastu i całej Japonii bezpieczne schronienie Mego Niepokalanego Serca. Wejdźcie wszyscy do tego schronienia.

 

Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana.

 

Kapłański Ruch Maryjny

https://www.gobbi.pl/kaplanski-ruch-maryjny.html

Wejdźcie wszyscy do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.
Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana - Wieczernik - Kapłański Ruch Maryjny (DK 582)

29 listopada 2020
Czy dobrem jest homoseksualizm, heteroseksualizm? Współżycie w małżeństwie podniesionym do rangi Sakramentu Świętego  służyć ma prokreacji, a nie "uprawianiu" jakiegoś seksu niczym rodzaju sportu. Bogu podoba się jedynie czystość. I do niej uzdalnia jej pragnących, ofiarnych dusz.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)