"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

NMP do  ks. Gobbi:

 

Dziś kończysz podróż po całej Japonii, gdzie mogłeś ujrzeć cuda miłości i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca. Kończysz ją akurat w tym mieście, które wasza Niebieska Mama szczególnie kocha. (...)

 

W tym mieście zostało zamęczonych dwudziestu sześciu Moich synów, heroicznych świadków Chrystusa, któremu ofiarowali życie na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca. (...)

 

W tym mieście żył Mój syn, św. Maksymilian Kolbe, i tu właśnie zbudował osadę Niepokalanej, która jeszcze dziś przynosi Moją jaśniejącą obecność wielu Moim japońskim dzieciom, które tak bardzo Mnie kochają i czczą.

 

W tym mieście wybuchła również bomba atomowa, wywołując dziesiątki tysięcy ofiar, które zmarły w ciągu kilku chwil. To kara i straszliwy znak tego, co może zrobić człowiek, kiedy – po oddaleniu się od Boga – staje się niezdolny do miłości, pobożności i miłosierdzia.

Tym może stać się świat, jeśli nie przyjmie zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Z tego miejsca ponawiam Moje pełne lęku wołanie do wszystkich narodów ziemi.

 

W tym mieście ukazuję Moje macierzyńskie dzieło zbawienia i miłosierdzia. Znowu zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi, którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia włożone w serce Mojego małego syna.

 

Chciałam, abyś tutaj był, abyś mógł ofiarować temu miastu i całej Japonii bezpieczne schronienie Mego Niepokalanego Serca. Wejdźcie wszyscy do tego schronienia.

 

Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana.

 

Kapłański Ruch Maryjny

https://www.gobbi.pl/kaplanski-ruch-maryjny.html

Wejdźcie wszyscy do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.
Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana - Wieczernik - Kapłański Ruch Maryjny (DK 582)

29 listopada 2020
Czy dobrem jest homoseksualizm, heteroseksualizm? Współżycie w małżeństwie podniesionym do rangi Sakramentu Świętego  służyć ma prokreacji, a nie "uprawianiu" jakiegoś seksu niczym rodzaju sportu. Bogu podoba się jedynie czystość. I do niej uzdalnia jej pragnących, ofiarnych dusz.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)