O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT DUCHA

 

 

WEZWANIA Z  NIEBA   (pilne)

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  (Psalm)

Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu,

Który do was przemawia. Hbr 12,25

Trójca Przenajświętsza - O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba
Orędzia Maryi, Królowej Nieba i ziemi - O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba
Wezwania z Nieba: fragmenty piątej Ewangelii  - Poemat Boga-Człowieka
O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba - św. Charbel
04 grudnia 2019
  Jezus mówi do Marii Valtorty... i do nas: «Mario, powiedz: “Oto jestem” – jak gwiazdy, o których mówi proroctwo, i przyjdź Mnie posłuchać, pełna radości. To wigilia Pięćdziesiątnicy. Mądrość nie zstąpiła tylko jeden raz ze
04 grudnia 2019
  Widzę miejsce, które z pewnością nie jest równiną. Nie jest to też góra. Góry znajdują się na wschodzie, w pewnej odległości. Dalej jest jakaś mała dolina i wzniesienia niższe i bardziej płaskie, porośnięte równinną trawą.
08 grudnia 2019
 «JEJ DUSZA UKAZUJE SIĘ PIĘKNA I NIESKALANA, JAKĄ BYŁA W ZAMYŚLE OJCA» Jezus mówi: «Wstań szybko, mała przyjaciółko. Gorąco pragnę zabrać cię ze Sobą w rajski lazur kontemplacji Dziewictwa Maryi. Wyjdziesz [z tego rozważania] z
08 grudnia 2019
«Bóg Mnie posiadał przed stwarzaniem Swych arcydzieł...» (Prz 8,22)  Jezus mówi: « (...) Czystość ma tak wielką wartość, że łono stworzenia było zdolne ogarnąć Nieogarnionego, gdyż posiadało największą czystość, jaka może być udziałem istoty stworzonej
31 grudnia 2019
  Każda dusza jest stworzona przez Ojca Mego, odkupiona przeze Mnie, ale uświęcona przez Ducha Świętego [Rz 15,16]. Duch Święty jest Trzecią Osobą całej Trójcy Naszej, On jest Duchem Uświęcicielem. Wszystko, aby się stało miłe, aby
22 stycznia 2020
 Zaprawdę mówię ci, że więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii, żyjących pod znakiem Bestii. (Ap 13-17) Dla nich umarłem na darmo. Prawo tych, którzy noszą znamię Bestii, (Ap 13,16n) jest sprzeczne
28 stycznia 2020
  Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się: Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby
12 czerwca 2020
 „Twój Pan Bóg pragnie od ciebie równości miłości”. Tak, Ja jeden mogę cię przyodziać Moją wspaniałością i dać ci niezbędne Światło. Ja jeden, w Mojej Boskości, mogę wyryć na twej duszy Obraz Mojej Świętości. To
18 czerwca 2020
  Obecnie jak dwie gałą­zki oliwne lub dwa świeczniki z Księgi proroka Zacha­riasza, jak dwaj świadkowie z Apokalipsy św. Jana - Naj­świętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi - przebie­gają całą ziemię, trudząc się dla naszego
11 lipca 2020
  – Ojcze, kiedyś – zanim Twój Majestat ożywił pamięć mojej biednej duszy – zapomniałam, Kto mnie stworzył. Gdy tylko przywróciłeś mi pamięć, poprosiłeś mnie, abym wzniosła oczy ku niebu. Wtedy zabłysnął nade mną promień światła
23 września 2020
"Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych... Daję wam wiele znaków,

Jezus mówi:

Mądrość nie zstąpiła tylko jeden raz ze swoim ogniem. [w dniu Pięćdziesiątnicy] Ona zstępuje ciągle, aby  udzielać  wam  swych  świateł.  

Wystarczy, że ją kochacie i szukacie jej jako najcenniejszego skarbu. Świat ginie, gdyż wyszydził Mądrość i odrzucił ją, schodząc z jej dróg...     

 (ciąg dalszy na stronie)

 

Chcę otworzyć przed wami nieznane źródło tajemnic Bożych i łask, ale związany jestem waszą wolą, waszym oddaniem,

waszym pragnieniem, waszym chcę. (Dialogi 2610)

 

  Od początku czasów objawiałem się w różnych miejscach, różnym narodom, w różnych epokach. Jak to się dzieje, że wasza

epoka nie umie już zauważyć Moich znaków? Czy kiedykolwiek powiedziałem, że przestanę ukazywać Siebie i Moje Znaki? 

 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego

zamiaru sługom swym, prorokom.       Am 3,7

Proroctwa nie lekceważcie...     1Tes5,20

17 czerwca 2020
Orędzie naszej Błogosławionej Matki (fragmenty): (...) Duch Pana przychodzi jedynie do prostych i czystych sercem i napełnia ich Swymi Darami.  (...) Przez to Orędzie wzywa was do życia w Pokoju. Bóg wzywa was, On bowiem jest Ojcem. On wzywa was, abyście zmienili wasze życie i żyli w świętości.   Wzrastaj w Moim Niepokalanym Sercu, a Ja zaradzę wszystkim ranom twej duszy, abyś się stał Radością Jezusa, twego Zbawiciela i jutrzenką tego zamroczonego pokolenia. (...) Przyjdź wzrastać w Moim Sercu; stań się sercem Mojego Serca. Zaczerpnij z Mojego Serca wszystkie Bogactwa, których udzieliła Mi Mądrość, abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, Mojego Syna i Ducha Świętego. Tym sposobem staniesz się
20 czerwca 2020
  (...) "Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego prawu miłości. Pan jest otwarcie odrzucany, znieważany, przeklinany. Gardzi się waszą Niebieską Mamą i publicznie się Ją ośmiesza. Moje nadzwyczajne wezwania nie są słuchane. Nie wierzy się w znaki, które daję w Moim ogromnym bólu. (...) Płaczę, ponieważ Kościół ciągle idzie drogą podziału, utraty prawdziwej wiary, odstępstwa, błędów, które coraz bardziej są rozpowszechniane i przyjmowane. Obecnie urzeczywistnia się to, co przepowiedziałam w Fatimie, co objawiłam właśnie tu w trzecim przesłaniu danym jednej z Moich małych córek. Również dla Kościoła nadszedł moment wielkiej próby, ponieważ

Uwaga.To nie są malunki, to nie kolorowe łzy z farby, jak mówią sceptycy. Większość została przebadana przez naukowców, którzy ustalili, że są to rzeczywiście łzy ludzkie lub ludzka krew o grupie AB. Taka sama jak na Całunie Turyńskim i na innym obrazie Pana Jezusa, z którego również wypływały krwawe łzy. Obydwa poddane badaniom DNA wykazały, że to matka i syn, a krew ta nie występuje obecnie na świecie (poznano obecnie kilkadziesiąt układów grupowych krwi). Niestety nie zapisałem źródła artykułu, wdzięczny byłbym za podanie linku, gdyby ktoś go czytał lub na niego natrafił. 

04 kwietnia 2020
    Przepraszam z góry za ten wstęp, jednak wydaje się niezbędny w obecnej rzeczywistości. Dzisiaj, gdy tak bardzo już zniszczone zostało w człowieku poczucie godności, honoru, sprawiedliwości nawet pośród najwyższych elit, potrzeba dodatkowych słów mających na celu przypomnieć, że przy zgłębianiu tak ważnego,
18 maja 2020
   Żyjemy w najgorszych czasach w całej historii ludzkości. Takie czasy jacy ludzie - czyli najbardziej rozpowszechniony sposób myślenia. Dziś jest nim skrajny egocentryzm. A ludzie to także my, którzy w tej atmosferze od dzieciństwa wzrastamy, żyjemy, nią oddychamy. Stąd każdy z nas
12 czerwca 2020
     Osoby niedoinformowane, które nigdy tych Orędzi same nie przeczytały, nie kontemplowały lub którym nie podoba się "melodia Głosu Boga" negują ich nadprzyrodzony charakter powołując się na brak imprimatur i notę potępiającą. Gdy chodzi o coś nadprzyrodzonego, wzywającego do powrotu do miłości Boga,
08 sierpnia 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w Kościele Katolickim wszystkich dogmatów wiary. Są one coraz powszechniej lekceważone, podważane i

 

 

Wezwania z Nieba dane nam poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej
Wezwania z Nieba dane nam poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej

Podział Chrześcijan na tysiące odłamów wyraźnie wskazuje,   że nie potrafimy właściwie interpretować i żyć Słowem Bożym zawartym w Biblii. 

 Nie żyjemy ani w odwiecznej prawdzie, ani w oczekiwanej miłości i pokorze, jeżeli nie doszliśmy do bliskiej zażyłości z Bogiem, który wciąż pragnie objawiać nam tajemnice Swojego Serca. 

  Nie dziwmy się zatem niezliczonym przesłaniom z Nieba,  które wskazują na Boże oczekiwania względem każdego z nas. 

Nie pysznijmy się, że nam nie są potrzebne  do zbawienia i  nie gardźmy nimi, bo przecież  z życia w  duchu, prawdzie i miłości  zostaniemy rozliczeni. 

 

 

Wezwania z Nieba dawane poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej (link z przesłaniami)

 

Tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw», przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią: «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem» (Hbr 12,25-26).

Odpłata Niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, postu i życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli Mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. (...)  Błogosławię każdego z was i mówię: Moi mali, rozłożyłam nad wami Mój Płaszcz, aby was ochronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół was. (Por. 1P 5,8)                                                                (18.08.1994 PŻwB)

 Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza,

bowiem zapomniano o tym.

   Ja jestem Prawdą,

a Prawda jest Miłością.

Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.   

 

PŻwB 9.04. 1988

 

 

"To tylko prywatne objawienie. Nie musicie tego słuchać" -mówią. Ukrywanie Mojego Głosu to grzech śmiertelny. Krytykowanie Mnie, przyglądanie Mi się i badanie Mnie wiele, wiele razy

to wstrętny grzech

w Moich Oczach.

 

PŻwB 28.09.2000 

 

*

 

Pytam wszystkich tych,

 którzy nadal gaszą

Mojego Świętego Ducha:

(...) Jak to się dzieje, że pragniecie, abym ja wasz Bóg był milczący i martwy?

Pozwólcie Mi powiedzieć

i przypomnieć wam, 

Kim Ja Jestem: 

Ja Jestem Słowem i Żyjącym,

 Ja będę działał.

 

Od początku czasów

objawiam się w różnych miejscach, różnym narodom,

 w różnych epokach.

Jak to się dzieje, że wasza epoka nie umie już zauważyć Moich znaków?

Czy kiedykolwiek powiedziałem, że przestanę ukazywać Siebie i Moje Znaki?” 

 

20. 04. 1988 PŻwB

 

 

*


Odnowię świętość kapłaństwa w Moim Kościele. Wyleję Ducha Świętego w postaci oczyszczającego ognia na wszystkich kapłanów. Ci, którzy przyjmą ten ogień, wyłonią się z niego jak złoto z pieca, emanując świętością i cudowną czystością, którą wszyscy będą mogli zobaczyć. 
Ci, którzy nie przyjmą Mojego ognia, zostaną przez niego pochłonięci. Będą bez życia jak gałęzie, które zostały odcięte, a następnie wyrzucone do spalenia.


Ogień Mojego Serca jest Żywym Płomieniem Miłości, Duchem Świętym. Poddajcie się temu ogniowi, proście Mnie, abym go rozpalił w was i w duszach wszystkich Moich kapłanów. Płomień oczyszczającej i uświęcającej miłości wychodzi z Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii. (...)

Jeśli pragniesz otrzymać ogień Mojej oczyszczającej i uświęcającej miłości, żyj w obecności Mojej Niepokalanej Matki jak Mój umiłowany uczeń i przyjaciel, św. Jan. Ta, która była obecna w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, podczas której posłałem Mój Kościół na świat, jest także sercem tej Pięćdziesiątnicy świętości, dzięki której odnowię Moich kapłanów i dzięki której sprawię, że kapłaństwo znów rozbłyśnie w Moim Kościele.
Błogosławię tym, których mi polecasz, zanurzając ich w blasku Mojego Oblicza. Dam każdemu według jego potrzeb, ale także według jego gotowości przyjęcia Moich darów. Tylko ubodzy w duchu są gotowi przyjąć to, co pragnę im dać.


Ci, którzy żyją blisko Mojej Najczystszej Matki i wzywają Ją jako Pośredniczkę Wszelkich Łask, nie zawiodą swojej nadziei. Jakże podoba Mi się obdarzać łaskami i obfitym błogosławieństwem przez Jej przeczyste ręce! Ona jest skarbniczką i rozdawczynią wszystkich bogactw, które są przygotowane dla dusz w Moim Najświętszym Sercu. Dusze, które  Ją przyzywają, nie odejdą z pustymi rękoma. Te natomiast, które nie uznają Jej wyjątkowego miejsca, danego Jej przez Mojego Ojca w Jego wielkim planie miłosierdzia dla świata, nie otrzymają go w takiej samej mierze jak te dusze, które patrzą na Moją Matkę i wzywają Jej imienia z ufnością. Podkreślaj to, kiedy głosisz i nauczasz.


Bogactwo Mojego Królestwa przeznaczone jest dla wszystkich, których odkupiłem Moją własną Krwią, ale podoba Mi się rozdzielać je przez Moja Matkę, Królowę i Pośredniczkę, która stała u stóp Mojego krzyża, ofiarując Mnie i ofiarując się ze Mną. Dziś króluje ze Mną w raju. Wszystko to, co uzyskałem od Mojego Ojca dla dusz na ołtarzu krzyża, z Moją Matką u boku, wyleję na dusze przez Jej Serce i przez Jej dłonie. Oto sekret owocnego kapłaństwa. W każdym akcie kapłańskim i w całym twoim życiu, składaj twoje ręce w dłoniach Mojej Matki i twoje serce w Jej Sercu.
Teraz błogosławię ci i żegnam cię pocałunkiem Mojego pokoju.

 

8.01.2008; In Sinu Iesu

 

 

Proszę, żebyście kochali i szerzyli  Prawdę...

 

 Orędzie z Medziugorje; 2.03.2020 

 

 

 

*

 

Dziś proszę was o post:

- cielesny dla umartwienia zmysłów i zapobieżenia oszustwu poszukiwania przyjemności. Daje Mi on wielką moc wynagradzającą. Pozwoli Mi ona zbudować tamę, która przeszkodzi rozszerzaniu się zła.

- duchowy, polegający na unikaniu wszelkiego zła, aby karmić się jedynie życiem Łaski i Światłością Boga

- umysłu chroniącego od wszelkiego błędu, przyjmując Prawdę objawioną przez Jezusa. Odżywiajcie się drogocennym pokarmem Boskiego Pisma i przesłaniami waszej Niebieskiej Mamy!

- post serca uwalniającego was od przywiązania do siebie, dóbr i stworzeń umożliwiając tworzenie wspólnoty.

Tak zbudujecie wokół siebie silną tamę, która przeszkodzi szerzeniu się zła i grzechu. Przez post złożycie Panu siebie w ofierze wynagrodzenia. Staniecie się narzędziami Mojego pokoju. Idąc wskazaną wam drogą będziecie rozsiewać wokół siebie pokój serc. (DK 306)

Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi...

(J1,10-12)

 

Pan wciąż przychodzi do swoich

w Swoim Słowie, a swoi

wciąż w większości Go  nie przyjmują.   

 

 

Słowo Twoje Panie jest Prawdą,

uświęć nas w Prawdzie.

(zob. J17,11n)

 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(Mt 4:4)  

 

 

 

Alfa i Omega - początek i koniec

 

 – Pokój niech będzie z wami, Moje małe dzieci. Ja jestem waszą Niebieską Mamą, Matką waszego Zbawiciela, Matką waszego Odkupiciela.

Dziś zapraszam was wszystkich do spoglądania na rzeczy, które są w Niebie. Proszę was, abyście się oderwali od zasad tego świata i wznieśli głowy ku Niebu. Szukajcie wszystkiego, co w Górze. Szukajcie Światłości, a Światłość was nie zawiedzie. Sprawcie Bogu przyjemność zwracając się ku Niemu. Nie przywiązujcie się do świata, przylgnijcie do Tego, który poprowadzi wasze kroki ku Niebu.

 

Ach! Moje umiłowane dzieci, czy jeszcze nie zrozumiałyście? Niebo jest waszym Domem, a ziemia waszym przygotowaniem, waszym przygotowaniem na spotkanie Boga. Bóg uczynił wam dar ze Swojej Miłości, czy nie odpowiecie na Jego Dar?

 

Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna.

Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.

 

Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami.

 

Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe – wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana.

 

Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana.

Błogosławię każdego z was. (...)                                                                             PŻwB 31.01.90

 

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.        Gdyby ktoś chciał wspomóc rozwój witryny...

                                                                                                                                                                                                   br.stanislaw@gmail.com

DEO   OMNIA  GLORIA

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 032933