"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

ŚWIAT DUCHA

 

PILNE WEZWANIA Z  NIEBA 

 

Prorocze słowa, które wyzwolą cię ze złudzeń, nadadzą najwyższy sens twojemu życiu i zachęcą do poświęcenia się dla sprawy...   

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  (Psalm)

Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu,

Który do was przemawia. Hbr 12,25

04 grudnia 2019
  Jezus mówi do Marii Valtorty... i do nas: «Mario, powiedz: “Oto jestem” – jak gwiazdy, o których mówi proroctwo, i przyjdź Mnie posłuchać, pełna radości. To wigilia Pięćdziesiątnicy. Mądrość nie zstąpiła tylko jeden raz ze
04 grudnia 2019
  Widzę miejsce, które z pewnością nie jest równiną. Nie jest to też góra. Góry znajdują się na wschodzie, w pewnej odległości. Dalej jest jakaś mała dolina i wzniesienia niższe i bardziej płaskie, porośnięte równinną trawą.
08 grudnia 2019
 «JEJ DUSZA UKAZUJE SIĘ PIĘKNA I NIESKALANA, JAKĄ BYŁA W ZAMYŚLE OJCA» Jezus mówi: «Wstań szybko, mała przyjaciółko. Gorąco pragnę zabrać cię ze Sobą w rajski lazur kontemplacji Dziewictwa Maryi. Wyjdziesz [z tego rozważania] z
08 grudnia 2019
«Bóg Mnie posiadał przed stwarzaniem Swych arcydzieł...» (Prz 8,22)  Jezus mówi: « (...) Czystość ma tak wielką wartość, że łono stworzenia było zdolne ogarnąć Nieogarnionego, gdyż posiadało największą czystość, jaka może być udziałem istoty stworzonej
31 grudnia 2019
  Każda dusza jest stworzona przez Ojca Mego, odkupiona przeze Mnie, ale uświęcona przez Ducha Świętego [Rz 15,16]. Duch Święty jest Trzecią Osobą całej Trójcy Naszej, On jest Duchem Uświęcicielem. Wszystko, aby się stało miłe, aby
22 stycznia 2020
 Zaprawdę mówię ci, że więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii, żyjących pod znakiem Bestii. (Ap 13-17) Dla nich umarłem na darmo. Prawo tych, którzy noszą znamię Bestii, (Ap 13,16n) jest sprzeczne
28 stycznia 2020
  Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się: Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby
12 czerwca 2020
 „Twój Pan Bóg pragnie od ciebie równości miłości”. Tak, Ja jeden mogę cię przyodziać Moją wspaniałością i dać ci niezbędne Światło. Ja jeden, w Mojej Boskości, mogę wyryć na twej duszy Obraz Mojej Świętości. To
17 czerwca 2020
Orędzie naszej Błogosławionej Matki (fragmenty): (...) Duch Pana przychodzi jedynie do prostych i czystych sercem i napełnia ich Swymi Darami.  (...) Przez to Orędzie wzywa was do życia w Pokoju. Bóg wzywa was, On bowiem
18 czerwca 2020
  Obecnie jak dwie gałą­zki oliwne lub dwa świeczniki z Księgi proroka Zacha­riasza, jak dwaj świadkowie z Apokalipsy św. Jana - Naj­świętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi - przebie­gają całą ziemię, trudząc się dla naszego
11 lipca 2020
  – Ojcze, kiedyś – zanim Twój Majestat ożywił pamięć mojej biednej duszy – zapomniałam, Kto mnie stworzył. Gdy tylko przywróciłeś mi pamięć, poprosiłeś mnie, abym wzniosła oczy ku niebu. Wtedy zabłysnął nade mną promień światła
03 listopada 2020
CZYSTOŚĆ Dziś wasza Niepokalana Mama wzywa was wszystkich do czystości umysłu, serca i ciała, do życia cnotami wiary, miłości i nadziei. Dzięki temu będzie żył w was Jezus...  (...)   Moje chore dzieci, przychodzę z Nieba,
07 grudnia 2020
  Moja umiłowana, pójdź, aby się nauczyć. Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej wysławił: Nowa Ewa. Tak! Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Stopami, mająca za koronę na Swojej Głowie dwanaście gwiazd.
23 października 2021
Fragmenty Orędzi z Nieba dotyczących szczepień i noszenia maseczek  oraz potwierdzające je linki  (na końcu)  Prawdy nie może poznać ten, kto Mnie nie szuka. Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie
23 listopada 2021
  Opracowane m.in. na podstawie bestsellerowej książki: THE WARNING: Testimonies and Prophecies of the Illumination of Conscience.    Luz de María de Bonilla jest mistyczką  katolicką, stygmatykiem, żoną, matką, członkinią III zakonu św. Augustyna,  Prorokini z Kostaryki,
25 listopada 2021
WSTĘP będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec Orędzi Jezusa i Maryi - KTÓRE MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI! Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na

Jezus mówi:

 

 To Orędzie nie dodaje nic nowego do Pisma Świętego. Wszystko, co powiedziałem w tym Orędziu, jest zapisane

w Piśmie Świętym, jednak wy nie zrozumieliście w pełni tego, co jest napisane...   (PŻwB10.12.95) 

 

Mądrość nie zstąpiła tylko jeden raz ze swoim ogniem. [w dniu Pięćdziesiątnicy]   Ona zstępuje ciągle, aby  udzielać  wam  swych  świateł.  

Wystarczy, że ją kochacie i szukacie jej jako najcenniejszego skarbu. Świat ginie, gdyż wyszydził Mądrość i odrzucił ją, schodząc z jej dróg...

       (ciąg dalszy na stronie)

 

 Chcę otworzyć przed wami nieznane źródło tajemnic Bożych i łask, ale związany jestem waszą wolą,

waszym oddaniem, waszym pragnieniem, waszym chcę. (Dialogi 2610)

 

Moje Słowo jest chlebem Prawdy. (PBCz)   Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie zbawiony. (AoJ2021Luty#3)

 

(...) Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi.

Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia Moim Kościołom. (...) 26.10.1987 PŻwB

 

Wy, którzyście pojęli Prawdę, wiecie, że jedno jest konieczne: żyć mo­im Słowem, wierzyć w moje Słowo, postępować według mo­jego Słowa...

 

... Moje Słowo - które zsyłam z Nieba, aby was we­zwać i dać wam światło - tłumicie oziębłością, obłudą i grzechem, mniej lub bardziej ciężkim.

Po prostu nie kochacie MnieKochać nie oznacza składać od czasu do czasu grzecznoś­ciową, całkiem powierzchowną wizytę.

Kochać znaczy żyć z duszą zjednoczoną, stopioną i rozpaloną tym samym ogniem, który ożywia drugą duszę.

 

Ileż Życia wam daję! Życia prawdziwego, Życia świętego, Życia wiecznego, Życia radosnego - wraz z moim Słowem, które jest Słowem Ojca i Miłością Ducha.

 Tak, zaprawdę, daję „zwycięzcy" spożywać owoc z drzewa Życia. Dam wam go na tej ziemi wraz z moją duchową nauką, którą na nowo przynoszę ludziom,

aby nie wszyscy zginęli... (KCz 18.08.43)

 

 

Od początku czasów objawiałem się w różnych miejscach, różnym narodom, w różnych epokach. Jak to się dzieje, że wasza

epoka nie umie już zauważyć Moich znaków? Czy kiedykolwiek powiedziałem, że przestanę ukazywać Siebie i Moje Znaki? 

 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego

zamiaru sługom swym, prorokom.       Am 3,7

Proroctwa nie lekceważcie...     1Tes5,20

08 grudnia 2021
Dziś już to się wyraźnie uwidacznia, że Kościół duchowo umiera z braku wiary, nie potrafiąc się wyzwolić ze straszliwego sceptycyzmu, racjonalizmu i niechęci do zgłębienia prawdy. Jakże inaczej sprawy wyglądałyby, gdyby posłuchano Maryi. Corocznie 8 grudnia o godzinie 12 jest
19 września 2021
  WSTĘP Artykuł zawiera pełne przesłanie Maryi (z przemilczaną, rzadko publikowaną, wstydliwą, wstrząsającą tajemnicą)  wraz z rozważaniem dla wzbudzenia pragnienia przynależenia do tych  nielicznych, świadomych, walczących o Prawdę dzieci światłości. Do nich należała niewątpliwie głosząca przesłanie Maryi Melania Calvat, tak często
22 kwietnia 2021
  29 sierpnia 1953 r. w Syrakuzach (Sycylia, Włochy), z gipsowej płaskorzeźby wyobrażającej Matkę Bożą zaczęły wypływać łzy. Po wykonaniu analiz laboratoryjnych i orzeczeniu powołanej komisji, biskupi Sycylii oficjalnie uznali autentyczność tego nadprzyrodzonego zjawiska, a 6 listopada 1994 r., w czasie
08 marca 2021
"Wielu ludzi na świecie zadaje Bogu cierpienia..." Uznane przez Kościół (ale czy usłyszane?) przesłania Matki Bożej w Akita w Japonii w 1973r.  właśnie się realizują i zapewne w ciągu kilku najbliższych lat całkowicie się wypełnią.  Słyszała je - wówczas jeszcze
12 czerwca 2020
     Osoby niedoinformowane, które nigdy tych Orędzi same nie przeczytały, nie kontemplowały lub którym nie podoba się "melodia Głosu Boga" negują ich nadprzyrodzony charakter powołując się na brak imprimatur i notę potępiającą. Gdy chodzi o coś nadprzyrodzonego, wzywającego do powrotu do
18 maja 2020
   Żyjemy w najgorszych czasach w całej historii ludzkości. Takie czasy jacy ludzie - czyli najbardziej rozpowszechniony sposób myślenia. Dziś jest nim skrajny egocentryzm. A ludzie to także my, którzy w tej atmosferze od dzieciństwa wzrastamy, żyjemy, nią oddychamy. Stąd każdy
25 kwietnia 2020
  (...) "Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego prawu miłości. Pan jest otwarcie odrzucany, znieważany, przeklinany. Gardzi się waszą Niebieską Mamą i

Uwaga.To nie są malunki, to nie kolorowe łzy z farby, jak mówią sceptycy. Większość została przebadana przez naukowców, którzy ustalili, że są to rzeczywiście łzy ludzkie lub ludzka krew o grupie AB. Taka sama jak na Całunie Turyńskim i na innym obrazie Pana Jezusa, z którego również wypływały krwawe łzy. Obydwa poddane badaniom DNA wykazały, że to matka i syn, a krew ta nie występuje obecnie na świecie (poznano obecnie kilkadziesiąt układów grupowych krwi). Niestety nie zapisałem źródła artykułu, wdzięczny byłbym za podanie linku, gdyby ktoś go czytał lub na niego natrafił. 

04 kwietnia 2020
    Przepraszam z góry za ten wstęp, jednak wydaje się niezbędny w obecnej rzeczywistości. Dzisiaj, gdy tak bardzo już zniszczone zostało w człowieku poczucie godności, honoru, sprawiedliwości nawet pośród najwyższych elit, potrzeba dodatkowych słów mających na celu przypomnieć, że przy zgłębianiu tak ważnego, a delikatnego tematu jakim są współczesne znaki i przesłania z Nieba (wciąż przez świat negowane i wyśmiewane, a
16 maja 2021
(...)   Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi i jedynym Odkupicielem. Zechciał jednak do Swego dzieła Odkupienia przyłączyć wszystkich, których Sam odkupił, by miłosierne dzieło Jego miłości zajaśniało jeszcze silniej i cudowniej. Wy, którzy zostaliście odkupieni, możecie teraz z Nim współpracować w Jego dziele Odkupienia. W was – którzy jesteście z Nim tak głęboko zjednoczeni, że stanowicie Jego Mistyczne
06 czerwca 2021
Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy... (...) Jestem prawdziwą Matką Boga, ponieważ Jezus, który zrodził się ze Mnie i został złożony w żłobie, jest prawdziwym Synem Boga. On jest przedwiecznym, współistotnym Ojcu Słowem, które przyjmuje Swą ludzką naturę w Moim dziewiczym łonie. On jest darem
12 czerwca 2021
 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej i Boskiej Trójcy. Ofiarowuję was na chwałę Ojca. On ma w was Swe upodobanie. W każdej chwili życia uczę was wypełniać Jego Boską wolę z miłością, uległością i
25 września 2021
Matka Moja uczestniczyła i ma prawdziwy udział w Moim kapłaństwie, w tym znaczeniu, że na Kalwarii złożyła Ojcu ofiarę czystą i świętą, Baranka Bożego, Jego Syna i ofiarowała się z Nim sama. (...) Kapłani nie myślą o tym, że obok Mnie, obecnym w Hostii konsekrowanej, jest jak na Kalwarii Moja Matka, która ofiaruje się wraz ze Mną Ojcu Niebieskiemu... Orędzia
07 listopada 2021
Orędzie z 4.11.2021 przekazane przez  Luz de Maria de Bonilla Ludu Boży, umiłowany Ludu Boży: Jako Książę Legionów Niebieskich wzywam was, abyście należeli wszyscy do Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, błagając zarazem z szacunkiem i pokorą Naszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych o Jej nieustanną ochronę. Umiłowani: To chwile trudne, bardzo trudne dla tych, którzy pragną dalej postępować w
23 listopada 2021
  Opracowane m.in. na podstawie bestsellerowej książki: THE WARNING: Testimonies and Prophecies of the Illumination of Conscience.    Luz de María de Bonilla jest mistyczką  katolicką, stygmatykiem, żoną, matką, członkinią III zakonu św. Augustyna,  Prorokini z Kostaryki, obecnie mieszka w Argentynie. Wychowała się w bardzo religijnym domu, w którym panowało szczególne nabożeństwo do  Najświętszej Eucharystii. Jako dziecko doświadczała niebiańskich wizyt swojego Anioła
08 grudnia 2021
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w Kościele Katolickim wszystkich dogmatów wiary. Są one coraz powszechniej lekceważone, podważane i negowane przez tych, którzy ulegli duchowi naturalizmu i racjonalizmu. Zabija on bowiem wiarę w jakąkolwiek nadprzyrodzoność, w jakikolwiek

 

 

Wezwania z Nieba dane nam poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej
Wezwania z Nieba dane nam poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej

  Podział Chrześcijan na tysiące odłamów wyraźnie wskazuje, że nie pełnimy Woli Bożej, że nie potrafimy właściwie interpretować i żyć Słowem Bożym zawartym w Biblii.   Nie żyjemy ani w odwiecznej prawdzie, ani w oczekiwanej miłości i pokorze, jeżeli nie doszliśmy przynajmniej do pragnienia bliskiej zażyłości z Bogiem, który wciąż pragnie objawiać nam tajemnice Swojego Serca. 

 

   Nie dziwmy się zatem niezliczonym przesłaniom z Nieba,  które wskazują na Boże oczekiwania względem każdego z nas.  Nie pysznijmy się, że nam nie są potrzebne  do zbawienia i  nie gardźmy nimi, bo przecież  z życia w  duchu, prawdzie i miłości  zostaniemy rozliczeni.

Ten, kto nie odkrywa w tych wezwaniach nadzwyczajnego powiewu, ma duszę zaciemnioną i obciążoną, potrzeba mu uniżenia, pokory. Trzeba nie tyle czytać, co rozważać, kontemplować te Słowa z Nieba, bo przynosi to nieskończone dobro dla duszy.  

 

Tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw», przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią: «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem» (Hbr 12,25-26).

Odpłata Niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, postu i życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli Mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. (...)  Błogosławię każdego z was i mówię: Moi mali, rozłożyłam nad wami Mój Płaszcz, aby was ochronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół was. (Por. 1P 5,8)                                                                (18.08.1994 PŻwB)

 

        Objawiałam się wam uporczywie i stale, lecz wy nie otwarliście przede Mną drzwi waszych serc. (NMP w Akita)

 

 

Co najbardziej zasmuca Moje Miłosierne Serce i Niepokalane Serce Maryi, Mojej i waszej Matki, to fakt, że zbyt wielu kapłanów nie chciało nic słyszeć o licznych wezwaniach z Nieba. Co za straszna odpowiedzialność!  (...)

   (28.07.1975 d.O.M.)

 

 

Ludu Boży, umiłowany Ludu Boży: Przychodzę ze Słowem z Wysoka z Woli Trójcy Świętej. Mówię do was, a jesteście obojętni… obrażacie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa tak wielką obojętnością i brakiem szacunku… i dalej [tak czynicie], nie zatrzymując się. Popatrzcie, jak żyją inni ludzie na Ziemi, i jak są niezmienni! Zniszczenia przebiegają z miejsca na miejsce, aż okrążają całą Ziemię, z powodu nieopanowania ludzkości, która oddaje się złu, jak owce rzeźnikowi.

Orędzie św. Michała Archanioła 31.07.2021

 

 

Wezwania z Nieba dawane poprzez mistyków i proroków ery chrześcijańskiej (link z przesłaniami)

 Z miłości do szukających Prawdy przychodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym.

Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.   

PŻwB 9.04. 1988

 

*

 

"To tylko prywatne objawienie. Nie musicie tego słuchać" - mówią. Ukrywanie Mojego Głosu to grzech śmiertelny. Krytykowanie Mnie, przyglądanie Mi się i badanie Mnie wiele, wiele razy to wstrętny grzech w Moich Oczach.

PŻwB 28.09.2000 

 

*

 

Moje Orędzie zostało ujawnione Moim świętym i tym, którzy posiadają dziecięce serca. Mądrość odstrasza mędrców i uczonych, jednak wszyscy ci, którzy podnieśli na ciebie miecz, zginą od miecza. Moje Słowa nie znalazły w nich mieszkania, bo brakuje miłości... Nazywają siebie doktorami prawa... Jakiego prawa? Mojego czy ich? Gdyby zachowywali Moje Prawo, wtedy rozumieliby Mój język. Jednak oni nie pojęli tego, co powiedziałem. (...)

Nadeszła godzina szatana, lecz wkrótce Święty Michał wystąpi i biada nie nawróconym grzesznikom! (...)

Moje Orędzie stanie się stałym kantykiem dla uszu tego, kto zechce słuchać..

PŻwB 10.12.95

 

*

 

Pytam wszystkich tych,  którzy nadal gaszą Mojego Świętego Ducha:

(...) Jak to się dzieje, że pragniecie, abym ja wasz Bóg był milczący i martwy?

Pozwólcie Mi powiedzieć i przypomnieć wam, Kim Ja Jestem: Ja Jestem Słowem i Żyjącym,  Ja będę działał.

 

Od początku czasów objawiam się w różnych miejscach, różnym narodom,  w różnych epokach.

Jak to się dzieje, że wasza epoka nie umie już zauważyć Moich znaków?

Czy kiedykolwiek powiedziałem, że przestanę ukazywać Siebie i Moje Znaki? 

20. 04. 1988 PŻwB

 

 

*

ROZMOWA JEZUSA Z DUSZA


Miłość Jezusowa nigdy się nie wyczerpuje, a hojność Jego darów nigdy nie ma granic. Na ostatnie czasy, gdy oziębłość wystudziła ogień miłości w sercach ludzkich, zachował Boski nasz Mistrz gorejące Ognisko Swego Serca, byśmy w nim rozżarzyli na nowo płomień zapału i poświęcenia.
Również na te ostatnie czasy, gdy świat pogrąża się w zalewie zmysłowości, występków i grzechu, zachował ten Boski Ofiarnik ożywczy zdrój. Pragnie, byśmy przyszli czerpać z niego laski niepojęte, zdolne oczyścić świat cały i przemienić go w najczystszą krynicę świętości. Tą krynicą najczystszą są Jego Przenajświętsze Rany.
Jezus błagający:


Świat mknie ku przepaści... od dusz wynagradzających zależeć będzie, aby go powstrzymać w tym strasznym pędzie ku wiecznemu zatraceniu.
Podaję wam do tego nową, skuteczną broń - oto Moje Boskie Rany wpatruj się w nie, począwszy od Korony cierniowej, aż do stóp. Wpatrując się w nie, pocieszasz Mnie. Te Rany stanowią w Niebie Moją największą chwałę. W Niebie mam świętych, którzy rozumieli wartość tych źródeł życiodajnych, lecz na ziemi mało jest dusz, które by je należycie czciły. Dusze biegną ku wiecznej zagładzie, możesz je zatrzymać nad przepaścią, możesz każdą z tych dusz ponownie odkupić przez Moje Rany, przez Moją Krew wylaną za nie. Zbliż się do tych strumieni Krwi, tak obficie płynących z Moich Ran, zbieraj je kroplę po kropli i obmywaj w niej dusze grzeszników.
Pożera Mnie głód i pragnienie dusz idź na poszukiwanie dusz, przywiedź je do Mnie jedną po drugiej i zanurz je w zbawczych potokach Mej krwi. (...)

 

*


Odnowię świętość kapłaństwa w Moim Kościele. 

Wyleję Ducha Świętego w postaci oczyszczającego ognia na wszystkich kapłanów. Ci, którzy przyjmą ten ogień, wyłonią się z niego jak złoto z pieca, emanując świętością i cudowną czystością, którą wszyscy będą mogli zobaczyć. 
Ci, którzy nie przyjmą Mojego ognia, zostaną przez niego pochłonięci. Będą bez życia jak gałęzie, które zostały odcięte, a następnie wyrzucone do spalenia.


Ogień Mojego Serca jest Żywym Płomieniem Miłości, Duchem Świętym. Poddajcie się temu ogniowi, proście Mnie, abym go rozpalił w was i w duszach wszystkich Moich kapłanów. Płomień oczyszczającej i uświęcającej miłości wychodzi z Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii. (...)

Jeśli pragniesz otrzymać ogień Mojej oczyszczającej i uświęcającej miłości, żyj w obecności Mojej Niepokalanej Matki jak Mój umiłowany uczeń i przyjaciel, św. Jan. Ta, która była obecna w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, podczas której posłałem Mój Kościół na świat, jest także sercem tej Pięćdziesiątnicy świętości, dzięki której odnowię Moich kapłanów i dzięki której sprawię, że kapłaństwo znów rozbłyśnie w Moim Kościele.
Błogosławię tym, których mi polecasz, zanurzając ich w blasku Mojego Oblicza. Dam każdemu według jego potrzeb, ale także według jego gotowości przyjęcia Moich darów. Tylko ubodzy w duchu są gotowi przyjąć to, co pragnę im dać.


Ci, którzy żyją blisko Mojej Najczystszej Matki i wzywają Ją jako Pośredniczkę Wszelkich Łask, nie zawiodą swojej nadziei. Jakże podoba Mi się obdarzać łaskami i obfitym błogosławieństwem przez Jej przeczyste ręce! Ona jest skarbniczką i rozdawczynią wszystkich bogactw, które są przygotowane dla dusz w Moim Najświętszym Sercu. Dusze, które  Ją przyzywają, nie odejdą z pustymi rękoma. Te natomiast, które nie uznają Jej wyjątkowego miejsca, danego Jej przez Mojego Ojca w Jego wielkim planie miłosierdzia dla świata, nie otrzymają go w takiej samej mierze jak te dusze, które patrzą na Moją Matkę i wzywają Jej imienia z ufnością. Podkreślaj to, kiedy głosisz i nauczasz.


Bogactwo Mojego Królestwa przeznaczone jest dla wszystkich, których odkupiłem Moją własną Krwią, ale podoba Mi się rozdzielać je przez Moja Matkę, Królowę i Pośredniczkę, która stała u stóp Mojego krzyża, ofiarując Mnie i ofiarując się ze Mną. Dziś króluje ze Mną w raju. Wszystko to, co uzyskałem od Mojego Ojca dla dusz na ołtarzu krzyża, z Moją Matką u boku, wyleję na dusze przez Jej Serce i przez Jej dłonie. Oto sekret owocnego kapłaństwa. W każdym akcie kapłańskim i w całym twoim życiu, składaj twoje ręce w dłoniach Mojej Matki i twoje serce w Jej Sercu.
Teraz błogosławię ci i żegnam cię pocałunkiem Mojego pokoju.

8.01.2008; In Sinu Iesu

 

 

*

 

 

 

 

Proszę, żebyście kochali i szerzyli  Prawdę...

 

 Orędzie z Medziugorje; 2.03.2020 

 

 

 

*

 

Dziś proszę was o post:

- cielesny dla umartwienia zmysłów i zapobieżenia oszustwu poszukiwania przyjemności. Daje Mi on wielką moc wynagradzającą. Pozwoli Mi ona zbudować tamę, która przeszkodzi rozszerzaniu się zła.

- duchowy, polegający na unikaniu wszelkiego zła, aby karmić się jedynie życiem Łaski i Światłością Boga

- umysłu chroniącego od wszelkiego błędu, przyjmując Prawdę objawioną przez Jezusa. Odżywiajcie się drogocennym pokarmem Boskiego Pisma i przesłaniami waszej Niebieskiej Mamy!

- post serca uwalniającego was od przywiązania do siebie, dóbr i stworzeń umożliwiając tworzenie wspólnoty.

Tak zbudujecie wokół siebie silną tamę, która przeszkodzi szerzeniu się zła i grzechu. Przez post złożycie Panu siebie w ofierze wynagrodzenia. Staniecie się narzędziami Mojego pokoju. Idąc wskazaną wam drogą będziecie rozsiewać wokół siebie pokój serc. (DK 306)

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi...

(J1,10-12)

 

Pan wciąż przychodzi do swoich

w Swoim Słowie, a swoi

wciąż w większości Go  nie przyjmują.   

 

 

Słowo Twoje Panie jest Prawdą, uświęć nas w Prawdzie.

(zob. J17,11n)

 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(Mt 4:4)  

 

 

 

 

 

Alfa i Omega - początek i koniec

 

 – Pokój niech będzie z wami, Moje małe dzieci. Ja jestem waszą Niebieską Mamą, Matką waszego Zbawiciela, Matką waszego Odkupiciela.

Dziś zapraszam was wszystkich do spoglądania na rzeczy, które są w Niebie. Proszę was, abyście się oderwali od zasad tego świata i wznieśli głowy ku Niebu. Szukajcie wszystkiego, co w Górze. Szukajcie Światłości, a Światłość was nie zawiedzie. Sprawcie Bogu przyjemność zwracając się ku Niemu. Nie przywiązujcie się do świata, przylgnijcie do Tego, który poprowadzi wasze kroki ku Niebu.

 

Ach! Moje umiłowane dzieci, czy jeszcze nie zrozumiałyście? Niebo jest waszym Domem, a ziemia waszym przygotowaniem, waszym przygotowaniem na spotkanie Boga. Bóg uczynił wam dar ze Swojej Miłości, czy nie odpowiecie na Jego Dar?

 

Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna.

Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.

 

Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami.

 

Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe – wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana.

 

Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana.

Błogosławię każdego z was. (...)                                                                             

PŻwB 31.01.90

 

 

Duch Święty nie może skutecznie udzielać się duszy, w której panuje zamęt. Dlatego potrzeba, byśmy zatrzymali się w tym pośpiechu i zamęcie życia, i na początek poświęcili na to czas.

A jest na to czas przez Opatrzność Bożą specjalnie przeznaczony.

To dzień nie działania (Niedziela),

dzień, który miał należeć do Pana (łac. Dies dominica),

dzień naszej odnowy, ciągłego nawracania się, zmartwychwstawania - (ros. Воскресенье czyt. woskriesjenie), dzień naszego duchowego oświecenia 

światłem Bożej Prawdy jak światłem słońca  (ang. Sunday).


Tymczasem ten Dzień - jeden na siedem, który miał w całości być poświęcony Bogu i własnej duszy, by dla Jego chwały uświęcać się, my współcześni Chrześcijanie poświęcamy najczęściej już nie dla uczczenia swego Boga Stwórcy; nie dla oddania Mu chwały przez poświęcenie czasu i wysiłku na poznawanie Go; nie dla poznania Jego oczekiwań względem siebie i Jego Woli; nie na poznawanie jak Mu się podobać; nie na oczyszczanie i uzdrawianie swojej duszy; nie na refleksję, przebadanie i poznawanie siebie, by nie dać się ogarnąć ciemnościom tego świata wrogiego Bogu i Jego Prawu Miłości...

Dzień ten w swych ciemnościach poświęcamy raczej ku czci samego siebie, robimy imprezy, szukamy przyjemności, rozrywki i emocji, uprawiamy sporty, załatwiamy swoje sprawy (zob. Iz58,13), szukamy własnej korzyści pracując bez konieczności lub ucząc się (zajmując tym swój umysł).

Trudzimy się bez Bożego błogosławieństwa,  stąd pozostajemy wiecznie niezadowoleni, nieszczęśliwi z powodu niespełnionych nadziei i strat, jakie nas z tego powodu spotykają.

 

 

Czekam na ludzi. Cóż takiego uniemożliwia wam przyjście do Mnie i wsłuchanie się

w mój głos, który cicho, lecz niestrudzenie was wzywa? To grzech, który oblepia wam władze duszy niczym lepka smoła, czyniąc duszę ślepą na sprawy Nieba, krępuje ruchy i paraliżuje chód. To duch powierzchowności, brak skupienia, brak refleksji, pośpiech życia, natłok spraw, informacji, kontaktów z ludźmi. To brak miłości, której przecież każdy tak bardzo pragnie. Słowo „miłość" praktycznie nie schodzi z waszych ust, lecz najczęściej oznacza ono tylko zmysłowość i egoizm, zanim nie stoczy się w nienawiść.

Czekam na ludzi w nadziei, że zgodzą się, bym ich uzdrowił, oczyścił, wybielił i przywrócił im prawdziwe znaczenie wartości...

Potrzebuję pomocników takich jak ty. Potrzebuję ludzi żyjących kontemplacją, którzy pomogą mi zmazywać winy grzeszników, jednocząc swoje życie modlitwy, pracy i miłości z moim życiem przez hojną ofiarę swoich cierpień włączonych w moją zbawczą Ofiarę.

Potrzebuję ludzi żyjących kontemplacją, którzy łączą swoje błagania z moją modlitwą (do Ojca] o misjonarzy i wychowawców duchowych, przenikniętych Duchem Świętym, których świat nieświadomie pragnie. 

(GDY PAN MÓWI DO SERCA 145)

Prawdziwe Życie w Bogu 

 

Najnowsze Orędzia

Boga do ludzkości

Nigdy w historii Kościoła nie było aż tylu przejawów działania Nieba na ziemi jak obecnie. 

 

 «W obliczu ilości, częstości i trwania niektórych z tych zjawisk można zadawać sobie pytanie: czy Niebo nie daje ich zbyt wiele? Z pewnością nie, ponieważ ludzkość wciąż lekceważy je wszystkie lub udaje, że nic o nich nie wie… a przede wszystkim zwleka ze zmianą, z nawróceniem się. Ta «mobilizacja Nieba» – w stopniu nie znanym aż do naszej epoki – jest jednak z łatwością tłumiona lub odrzucana, tym bardziej, że wielka część duchowieństwa ją pomniejsza głosząc, że nie w tym jest istota wiary, co zresztą jest prawdą.» Wielu nie zwraca prawie żadnej uwagi na powtarzające się zjawiska płaczu figur i obrazów, nie dochodzi ich przyczyny. Analizując powody takich reakcji André Castella zauważa, iż wiele osób – niechętnych nawróceniu – pragnie zachować pozorny spokój i stabilizację życia, ufając jedynie temu, co da się „naukowo” wyjaśnić. W tej sytuacji Niebo stara się wszelkimi sposobami – zwykłymi i nadzwyczajnymi – obudzić człowieka, skłonić go do nawrócenia. Kiedy słowa przekazywane w ostatnim dziesięcioleciu przez tak licznych Bożych posłańców już nie wystarczają, Pan i Jego Najświętsza Matka dokonują cudów. «Pomijając Akita (Japonia), Kibeho (Rwanda), San Nicolas (Argentyna) i kilka innych wydarzeń, na które prasa, również katolicka, zwróciła minimalną uwagę  niezliczone interwencje Nieba są w większości zwalczane, ośmieszane lub pomijane milczeniem. Słowem, «powszechna mobilizacja» ogłoszona przez Niebo spotyka się aż do dzisiejszego dnia – pod pretekstem «ostrożności» – z wielką obojętnością. (…) W naszym współczesnym świecie, chełpiącym się nauką i wiedzą, Niebo wprowadza pyszniących się w zakłopotanie, mnożąc zjawiska, których nauka nie potrafi dokładnie wyjaśnić. Są oczywiście pseudonaukowcy, którzy – posługując się niby-naukowymi wyrażeniami (np. «zbiorowa halucynacja»), usiłują mydlić ludziom oczy. Ich tłumaczenia najczęściej nie mają żadnych naukowych podstaw (np. halucynacja może być jedynie indywidualna, nigdy – zbiorowa). »Jednym ze zjawisk wprowadzających w zakłopotanie jest fakt wylewania ludzkich łez, nawet krwawych, przez figurki w setkach miejsc na globie ziemskim; z ikon spływa olej tak czysty, że nie ma mu równych; nieraz ikony wydzielają przyjemne zapachy (np. w Soufanieh w Syrii). Wydaje się, że «kiedy „niebiescy posłańcy” nie są słuchani, Pan nakazuje mówić kamieniom. W materii nie ma nic z subiektywizmu. Wyniki badań mówią same za siebie. Od czasu płaczu gipsowej Dziewicy w Syrakuzach (Sycylia) w 1953 roku (w miejscu tym jest sanktuarium, do którego Papież udał się 6 listopada zeszłego roku i w którym wygłosił homilię) setki, a nawet tysiące podobnych wydarzeń miało miejsce na całym świecie…»Często jednak fakty nie są rozpowszechniane, czasem się je ośmiesza, nie dowierza się im, tłumaczy w sposób wykluczający Boże działanie. «Ludzkość   może nadal spać, podczas gdy wulkan wrze już w głębokościach ziemi... 

 

 (Fragmenty opracowania ze strony voxdomini.pl/prorocy/civitavecchia-1995-wlochy/)

Trójca Przenajświętsza - O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba
Orędzia Maryi, Królowej Nieba i ziemi - O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba
Wezwania z Nieba: fragmenty piątej Ewangelii  - Poemat Boga-Człowieka
O drodze do Prawdy - Wezwania z Nieba - św. Charbel

 

 

Pilne wezwania z Nieba

Objawienia Luz Maria de Bonilla

Objawienia Trevignano Romano