"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

18 listopada 2021
Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna). Umiłowany Ludu Przenajświętszej Trójcy: Jestem posłany, by podzielić się z wami wolą Przenajświętszej Trójcy. Przychodzę, by pilnie was wezwać, ażebyście przygotowali
07 listopada 2021
Orędzie z 4.11.2021 przekazane przez  Luz de Maria de Bonilla Ludu Boży, umiłowany Ludu Boży: Jako Książę Legionów Niebieskich wzywam was, abyście należeli wszyscy do Naszego Króla i Pana Jezusa
22 października 2021
Orędzie  dane nam przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna). Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Błogosławię was Miłością, którą znajduje się jedynie będąc wiernym Naszemu Królowi. Żyjecie
05 października 2021
  Ludu Boży, w zjednoczeniu z Najświętszymi Sercami [Jezusa i Maryi] wzywam was. Jako Książę Zastępów Niebieskich, w imię [w imieniu?] Najświętszych Serc: Nawołuję lud Boży do zjednoczenia się w jednym
30 września 2021
Przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Wzywam was, abyście, zjednoczeni jako dzieci jednego Króla, przyłączyli się do moich niebiańskich zastępów,
15 września 2021
Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)  Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Jako dowódca wojsk niebieskich wzywam was do całkowitego oddania się [z zaangażowaniem] naszej
10 września 2021
Ukochane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Pokój niech będzie w każdym z was. Ludu Boży, zwołuję was wokół Naszej Królowej i Matki. Jako lud Jej Syna macie trwać
25 sierpnia 2021
   Umiłowani Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Błogosławię was, Ludu Boży. Bądźcie miłością, jednością, przebaczeniem. Bądźcie współczujący i miłosierni. Pomagajcie sobie nawzajem, wprowadzajcie w czyn wzajemną pomoc. W ten sposób
16 sierpnia 2021
Przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) W orędziu m.in.:   Elita zastawia na was pułapki wszędzie, choć tego nie chcecie ani nie szukacie. Potrzeba, abyście wzrastali duchowo, żebyście nie
31 lipca 2021
W Orędziach m.in.:    Przychodzę ze Słowem z Wysoka z Woli Trójcy Świętej. Mówię do was, a jesteście obojętni… obrażacie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa tak wielką obojętnością i brakiem
25 lipca 2021
Przekazane poprzez Enoch (Kolumbia)  Pokój i dobro, moi bracia w Jezusie Chrystusie. Znów porozumiewam się z wami, Boże stado, przynosząc wam Pokój Dobrego Boga. Bracia w Chrystusie, proście o moje
12 czerwca 2021
Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.06.2021., orędzie św. Michała Archanioła Umiłowany Ludu Boży: Błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej i naszej Królowej i Matki. Ten Lud Boży musi trwać
"Wszystkim nam, duszom świętych, które wam towarzyszą w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, udzielono łaski uzdrawiania, uwalniania i czynienia cudów w Ludzie Bożym, jeśli pozwoli nam na to wasza wolna wola. Nie lękajcie się, jesteśmy [tu], aby wam służyć i was chronić..."
św.O. Pio 21.07.2021 (Enoch)
 
*
 
Nie starajcie się szukać prawdy poza Chrystusem. Nie istnieje prawda poza Chrystusem. On jest Prawdą i kiedy poznacie Chrystusa, poznacie prawdę, która was wyzwoli.
 
 

Świętość jest twoim celem, a doskonałość w miłości ostatecznym szczytem do zdobycia. Nie zatrzymuj się na środkach prowadzących do uświęcenie. Niech środki nie zamienią się w cel, a cel w środek. (..)

 

 

Nie zastępuj Chrystusa mówieniem o Nim, bo zaczniesz uwielbiać własne słowa, nie zastępuj prawdy skupianiem się na sposobie jej wyrażania, bo twoje jej formułowanie samo zamieni się w "prawdę"

 

św. Charbel; Słowa z Nieba

 

 

Pamiętaj, że masz zmysły po to, aby nimi kochać, a nie po to, aby je kochać.

 

 Kiedy kochasz swój wzrok, zaczynasz uwielbiać istoty, które widzisz i zapominasz o Stworzycielu, Który jest poza granicami twojego wzroku.

   Kiedy kochasz swój słuch, zanurzasz się w melodiach i dźwiękach świata, zapominając o tym, by wsłuchać się w Głos Boga w ciszy, która nie dosięga twoich uszu.

 Kiedy kochasz swój węch, zaczynasz rozkoszować się zapachami tego świata i zapominasz o dzikich kwiatach, które stworzył dla człowieka Pan Swoją Miłością.

 Kiedy kochasz swój smak, stajesz się niewolnikiem jedzenia i picia, i zapominasz o tym, co naprawdę cię nakarmi.

  Kiedy kochasz swój zmysł dotyku, jesteś zniewolony przez to, co zewnętrzne, zapominając o skarbie wnętrza. 

 

Przekraczaj swoje zmysły, a nie zanurzaj się w nich, sięgaj przez nie po Prawdę, tak jak promień światła przechodzi przez kryształ. (...)

 

Prawdziwa radość nie pochodzi z doznań zmysłowych ale przekracza zmysły i trafia prosto do źródła światła, tam gdzie zanurzysz się w samym Sercu Boga, ujrzysz Jego Światło i zagłębisz w Jego Miłości. 

 

Przekraczaj swoje zmysły i przekraczaj samego siebie. (...)

 

Prowadź swoje zmysły w kierunku uwielbienia Boga i nie pozwól aby kierowały cię do uwielbienia Jego stworzeń. 

 

św. Charbel; Słowa z Nieba

 

Gdy zmieni się oblicze ziemi, ty zachowaj oblicze Chrystusa. Granice, wspólnoty i ludzkie systemy będą wymazane i zapisane od nowa, ludzie załamią się pod potęgą ognia i stali. Niech twoja miłość nie zna granic, twoją wspólnotą niech będzie Kościół, a Twoim prawem Ewangelia. Bądź kotwicą, która umacnia zbłąkane statki na wzburzonym morzu, a twoje serce niech stanie się spokojną przystanią dla zagubionych, bezdomnych i szukających pomocy. Wzywaj w swojej modlitwie miłosierdzia i zalewaj ziemię miłością. Módl się, aby zatwardziałe serca zmiękły, zaciemnione umysły otwarły się, a katastrofy i tragedie ustały. Nie bój się, gdyż na końcu powstanie światłość Chrystusa, zajaśnieje znak Krzyża i Kościół będzie promieniował światłem. Wytrwaj w wierze w Chrystusa i nie trwóż się, złóż swoją ufność w Bogu Zmartwychwstania i Życia. Nadchodzi Jego chwała.

                   

 

 

Bóg jest miłością. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdziwą miłością.
Świat Boga jest światem miłości i prawdy,  nie ma prawdy poza miłością.
Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświadczy prawdy, będąc daleko od Boga. 
 
św.Charbel Makhlouf

by być przygotowanym, gdy przesłania i przestrogi z Nieba doświadczać będą wszyscy żyjący

 

WEZWANIA Z NIEBA - RÓŻNE

ŚWIAT DUCHA