"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
10 czerwca 2021
Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 5.06.2021  Umiłowany Ludu Boży, błogosławię was. Dzieci Boga Trójjedynego: Wzywam was do jedności! Jedność i miłość braterska są kamieniem potknięcia dla człowieka z powodu
02 maja 2021
  Nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej, Wydarzenia oczyszczające rozpętały się i uderzyły na całą ludzkość. Czas przynagla, choroby otaczają człowieka i są groźniejsze. Znajdujecie się w bagnie i wyjdą
10 kwietnia 2021
  Ludu Boży: Błogosławię was moją wiernością Trójcy Przenajświętszej. Dzieci Najwyższego: Przychodzę wezwać was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste… Decyzja jest osobista… Wola porzucenia czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista… Postawa
31 marca 2021
Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna). Umiłowany Ludu Boży: Jestem posłany, by was ostrzec i pilnie wezwać do nawrócenia, jako dzieci potrzebujące Bożej pomocy. Człowiek zatwardził swoje
04 marca 2021
Orędzia przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) 22.02.2021 Umiłowany Ludu Boży, przekazuję wam Bożą Miłość. Dzieci Przenajświętszej Trójcy: W każdej chwili jesteście chronieni w waszym działaniu, abyście pozostawali
29 stycznia 2021
   Orędzia św. Michała Archanioła przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) Orędzie z 9.02.2021: Ludu Boży: Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by
07 stycznia 2021
 Wybrane fragmenty: Przygotujcie się, dzieci, na upadek gospodarki, nie podtrzymujcie [w sobie] fałszywych nadziei; ludzkość doświadczy największego głodu, jakiego nie przeżyła nigdy wcześniej. Organizmy międzynarodowe nie zareagują na to, i
29 lipca 2020
W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie się obawiał swego braku odpowiedzi na nieskończoną miłość Boga i będzie to opłakiwał. Każdy człowiek, który nie kocha, gdyż przez grzechy zniszczył w sobie
15 lutego 2020
  Fragmenty z książek: ”Zaufajcie Maryi” i ”Boże Wychowanie” A teraz słuchaj, co mam ci do powiedzenia, boś Mnie długo o to prosiła. Kataklizmy ogarną całą ziemię; będą to wybuchy wulkanów,
14 listopada 2019
„Masz wielu wrogów, ponieważ są oni wrogami Krzyża. Nie czyń z nich swoich wrogów. Mów do nich językiem Krzyża, nawet jeśli sprawiają ci ból. Najbliższe miesiące i lata będą bardzo
Nie starajcie się szukać prawdy poza Chrystusem. Nie istnieje prawda poza Chrystusem. On jest Prawdą i kiedy poznacie Chrystusa, poznacie prawdę, która was wyzwoli.
 
 

Świętość jest twoim celem, a doskonałość w miłości ostatecznym szczytem do zdobycia. Nie zatrzymuj się na środkach prowadzących do uświęcenie. Niech środki nie zamienią się w cel, a cel w środek. (..)

 

 

Nie zastępuj Chrystusa mówieniem o Nim, bo zaczniesz uwielbiać własne słowa, nie zastępuj prawdy skupianiem się na sposobie jej wyrażania, bo twoje jej formułowanie samo zamieni się w "prawdę"

 

św. Charbel; Słowa z Nieba

 

 

Pamiętaj, że masz zmysły po to, aby nimi kochać, a nie po to, aby je kochać.

 

 Kiedy kochasz swój wzrok, zaczynasz uwielbiać istoty, które widzisz i zapominasz o Stworzycielu, Który jest poza granicami twojego wzroku.

   Kiedy kochasz swój słuch, zanurzasz się w melodiach i dźwiękach świata, zapominając o tym, by wsłuchać się w Głos Boga w ciszy, która nie dosięga twoich uszu.

 Kiedy kochasz swój węch, zaczynasz rozkoszować się zapachami tego świata i zapominasz o dzikich kwiatach, które stworzył dla człowieka Pan Swoją Miłością.

 Kiedy kochasz swój smak, stajesz się niewolnikiem jedzenia i picia, i zapominasz o tym, co naprawdę cię nakarmi.

  Kiedy kochasz swój zmysł dotyku, jesteś zniewolony przez to, co zewnętrzne, zapominając o skarbie wnętrza. 

 

Przekraczaj swoje zmysły, a nie zanurzaj się w nich, sięgaj przez nie po Prawdę, tak jak promień światła przechodzi przez kryształ. (...)

 

Prawdziwa radość nie pochodzi z doznań zmysłowych ale przekracza zmysły i trafia prosto do źródła światła, tam gdzie zanurzysz się w samym Sercu Boga, ujrzysz Jego Światło i zagłębisz w Jego Miłości. 

 

Przekraczaj swoje zmysły i przekraczaj samego siebie. (...)

 

Prowadź swoje zmysły w kierunku uwielbienia Boga i nie pozwól aby kierowały cię do uwielbienia Jego stworzeń. 

 

św. Charbel; Słowa z Nieba

 

Gdy zmieni się oblicze ziemi, ty zachowaj oblicze Chrystusa. Granice, wspólnoty i ludzkie systemy będą wymazane i zapisane od nowa, ludzie załamią się pod potęgą ognia i stali. Niech twoja miłość nie zna granic, twoją wspólnotą niech będzie Kościół, a Twoim prawem Ewangelia. Bądź kotwicą, która umacnia zbłąkane statki na wzburzonym morzu, a twoje serce niech stanie się spokojną przystanią dla zagubionych, bezdomnych i szukających pomocy. Wzywaj w swojej modlitwie miłosierdzia i zalewaj ziemię miłością. Módl się, aby zatwardziałe serca zmiękły, zaciemnione umysły otwarły się, a katastrofy i tragedie ustały. Nie bój się, gdyż na końcu powstanie światłość Chrystusa, zajaśnieje znak Krzyża i Kościół będzie promieniował światłem. Wytrwaj w wierze w Chrystusa i nie trwóż się, złóż swoją ufność w Bogu Zmartwychwstania i Życia. Nadchodzi Jego chwała.

                   

 

 

Bóg jest miłością. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdziwą miłością.
Świat Boga jest światem miłości i prawdy,  nie ma prawdy poza miłością.
Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświadczy prawdy, będąc daleko od Boga. 
 
św.Charbel Makhlouf

by być przygotowanym, gdy przesłania i przestrogi z Nieba doświadczać będą wszyscy żyjący

 

WEZWANIA Z NIEBA - RÓŻNE

ŚWIAT DUCHA