"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

O, Zbawicielu gorejący Miłością do ludzkości, zwilż teraz moje wargi łaską, aby się do Ciebie zwracały zawsze ze czcią i uwielbieniem...

 

- Ach! Umiłowana! Wezwałem cię, abyś dążyła tylko do Mnie. Wezwałem cię, aby cię rozkochać we Mnie tak, jak Ja kocham ciebie. (...) Moja hojna Miłość do cie­bie upoiła twoją duszę pragnieniem Mnie. Uwolniłem cię, aby twe ciało i dusza osiągnęły wolność od pożądliwości. Uwolnić się od pożądań możesz tylko przeze Mnie. W tej wolności od pożądliwości Ja mogę w tobie zasadzać Moje niebieskie ziarna. Rozumiesz? (...)

 

Czyż nie powiedziałem, że naprawię Moje zwalone ołtarze? (Por. Iz 58,12) Przejdę pośród Moich domowników, obecnie rozproszonych. Oddzielę serca wyniosłe i dumne od serc czystych tak, jak się oddziela owce od kozłów. (Por. Mt 25,32). Powie­dziano wam, że macie zachowywać Moje Prawo i Moje postanowienia, i zostaliście poproszeni o okazanie skruchy ca­łym sercem.

 

Oczyszczenie już się rozpoczęło i niektórych z was już nawiedziłem. (...) Co do tych, których jeszcze nie nawiedziłem, to czeka ich wiele udręk. Dzień Pana przyjdzie też na nich i jaki to będzie dzień! Będę skory okazać Swoje Miłosierdzie, obyście tylko wyrazili żal...

Ukażę Moje Miłosierdzie i zgromadzę was wszystkich z każdego krańca ziemi. Jednak Ja, Autor Hym­nu Miłości, mówię wam: jeśli świat w swej niegodziwości nie zwróci się do Mnie - żałując, odpłacając miłością za zło - to wtedy wszystko, co może się przydarzyć każdemu z was, przekroczy wszelkie historyczne rekordy oczyszczenia!

 

Panie, nie  wiem, co powiedzieć!

 

- Nie ma płomiennego żalu ani rzeczywistej skruchy... Zgiełk panuje w narodach, a ich działania są na miarę ich bezbożności... Cała ziemia będzie cierpieć, chyba że usłyszę prawdziwy krzyk nawrócenia. Ach! Jakże mogą w ich gło­wach rodzić się myśli, że do pokoju doprowadzą ci, którzy stają wyprężeni na trybunach, ogłaszając pokój. A w jakiż to sposób, jaką drogą wprowadzą pokój między sobą, skoro sami przekraczają Moje Przykazania i są w stanie wojny ze Mną? Nie traćcie jednak nadziei. Na koniec bowiem przyj­dzie ocalenie od Boga w Trójcy - od Tego, którego nadal odrzucasz, bezbożne pokolenie. Na koniec będziesz żyć w pokoju. Bóg, który siedzi wysoko na tronie, zalesi was, a Mój Duch będzie stale płynął jak lśniąca rzeka na wysuszo­nych ziemiach. (Por. Syr 24,30-33; Ez 47,4-12)

Napełnię wszystko Moim Światłem. (Por. Ap 22,5) W tym Świetle oddzielę chwast od pszenicy. (Por. Mt 3,12; 13,30) 

Jak ci powie­działem, oddzielę owieczki od kozłów. Dla tych, którzy się znajdą poza Moim Boskim Światłem, będę nieosiągalny i niewidoczny, a ich mieszkaniem będzie tylko ciemność. (Por. Mt 22,13)  Ci natomiast, którzy się znajdą w Moim Boskim Świetle, zo­staną pobłogosławieni i oni sami staną się światłem w Mojej Światłości. Ja ich ogarnę, przekazując im Mój blask. Im czy­stsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczę­śliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech - zmazany. (Por.Ps32,2nn)  Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa! (Por. Ps 1,1) Powiedz twemu pokoleniu, że Bóg jest tu, z wami wszystkimi... ic

 

Żródło: Prawdziwe Życie w Bogu 30.09.2002 r.

 

Wezwanie Jezusa Chrystusa i zapowiedź wydarzeń.
 Tymczasem ludzie słuchają jasnowidzów, czytają horoskopy 
i pozostają ślepi i głusi na znaki czasu.

2019/10/28