"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 
Wiara jest czystym darem z Nieba dla tego, który jej szczerze pragnie. Dzielić swoją wiarę, to nie znaczy ją dawać, tylko Ja sam mam tę Władzę.

Dzielić swoją wiarę to poświadczać jej wartość niebiańską i to, co może ona dokonać w człowieku dobrowolnie, z Mojej własnej Dobroci. (...)

 

Wiara  odnawia się sama przez się poprzez szlachetność dzielenia się, a to ma na celu powiększenie Mojej Chwały.

Jest ona dawana w zależności od tego, ile mamy w tym życiu do wykonania. Z Wyboru Boskiego, wiara żywa, wymagająca, silna, jest dana, dla wypełnienia ważnej misji w Kościele.

Jest też wiara nie tak mocna, ale jej wartość może być podniesiona, na skutek dobrego i odpowiedniego jej wykorzystania.


Wiara! Czysty dar Boga, wyrażający się poprzez działanie Ducha Świętego w duszy. Dla każdego tyle ile mu się należy! 


Świadectwo wiary w duszy, może doprowadzić inne dusze do otwarcia się ich serc dla wiary, ale tylko Ja sam mogę ją dawać.
Niech inni nie zajmują miejsca Boga w tej kwestii. Niech będą prości, zwykli, wierni, niech unikają komplikacji, które prowadzą do nieładu. Niech żyją w swojej wierze, a nie w wierze innych, tak jak was nauczyłem.

 

Niech żywią gorącą miłość do Mojego Reprezentanta na ziemi. Praktykujcie swoją wiarę, w oparciu o Miłosierdzie i obronę interesów Kościoła.
 

Orędzie Miłosiernej Miłości 23.04.79
 

*

 

Kościół jest wspaniały w Jezusie, ale cierpiący przez nieprawość swoich członków.

Kościół, w którym piękno pomieszało się z najgorszymi grzechami ludzkimi.
Do Kościoła wtargnął błąd  i kłamstwo, hipokryzja i zwątpienie w podstawowe  prawdy wiary.
Jak daleko zajdzie zuchwałość ludzi? (...)   Bądź apostołem miłości.  Mój Dzień nadejdzie.
   Orędzie Miłosiernej Miłości 6.03.78
 
*
 
Brak wiary przejawia się w dawaniu pierwszeństwa ziemskim radościom i bogactwom, zamiast bogactwu duchowemu.
 
*
 
Wiara jest szczytem działającej miłości, ona posłuszna jest woli. 
 
*
 
Dusza żywi się wiarą, pokojem, prawdą i żyje potem w wieczności ozdobiona dobrem, które uczyniła. 
Zło rani ją i zabija, a także pozbawia pokoju, którego Bóg udziela.
 
*
 
Zródłem wszelkiego dobra jestem wyłącznie Ja - Bóg Wszechmogący i Jedyny.
Człowiek i ludzkość w oderwaniu ode Mnie nie są w stanie wydobyć z siebie żadnego dobra, bo go tam nie ma. Wydobywają więc błędy, pomyłki i zło, jakie im wciska zły duch.
Jeśli człowiek wyrzuci Boga ze swej duszy i ze swego życia - wkracza tam szatan, który dyktuje swoje inicjatywy oparte na kłamstwie, krzywdzie, śmierci.
To samo dotyczy grup ludzkich, społeczeństw, czy nawet ludzkości.
Ja nigdy nie rozdaję krzyży i nikogo nie krzyżuję, Czynią to ludzie nawzajem sobie i sami sobie przez swoje zaślepienie, krótkowzroczność i egoizm.
Krzyżem dla każdego jest własna pycha i własny egoizm. Jakże szczęśliwi są ci, którzy całkowicie oddają Mi siebie: swoją wolę, pragnienia, swoje wszystko. Którzy kochając, pragną tylko Mnie samego - ponad wszystko na świecie i ponad samych siebie. Ci są wolni i szczęśliwi, i zawsze bezpieczni[,] cokolwiek się dzieje i cokolwiek ich otacza.
Wszystko, co dzieje się na świecie, jest konsekwencją czynów i intencji ludzkich.
Wiara powierzchowna, płytka często nie chroni od samowoli, od łamania Moich pouczeń i przeciwstawiania się temu, co nakazałem dla dobra ludzkości i każdego człowieka.

 

 

Wiara jest czystym darem z Nieba dla tego, który jej szczerze pragnie... - Pan Jezus o wierze.

10 lipca 2020
To Duch Boga, wlany w was, daje wam Życie. Kochaj Go, przyzywaj Go, bądź Mu wierna. Posiądziesz Życie i Pokój - wezwania z Nieba

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)