"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

Pragnę, by tutaj Mój Kapłański Ruch Maryjny rozszerzył się jeszcze bardziej. Proszę, by mnożyły się wszędzie Wieczerniki rodzinne, które wam proponuję jako potężną pomoc dla ocalenia chrześcijańskiej rodziny od wielkich zagrażających jej niebezpieczeństw.

Powierzcie się potężnej opiece Mojego najczystszego małżonka Józefa. Naśladujcie jego aktywne milczenie, jego modlitwę, jego pokorę, jego ufność, jego pracę. Niech ujawni się w was jego uległa i drogocenna współpraca z planem Ojca Niebieskiego – jak wtedy gdy on udzielał pomocy i opieki, miłości i wsparcia Jego Boskiemu Synowi Jezusowi.

Teraz, gdy wchodzicie w bolesne i decydujące czasy, powierzcie jemu Mój Ruch.

 

On jest stróżem i obrońcą Mojego Dzieła miłości i miłosierdzia.

To stróż i obrońca w bolesnych wydarzeniach, które was czekają.

 

To stróż i obrońca przeciw licznym zasadzkom, zastawianym na was coraz bardziej w sposób podstępny i niebezpieczny przez Mego Przeciwnika.

 

To stróż i obrońca w chwilach wielkiej próby, która czeka was w ostatnim okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku.

 

Ukazując Moją wdzięczność (...) za hołd miłości i modlitwy, błogosławię was wszystkich, z Jezusem i Moim najczystszym małżonkiem Józefem, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 


Refleksja

 

Naśladujcie jego aktywne milczenie...

 

Milczenie, to nie tylko powstrzymanie się od wypowiadania na głos słów, od uczestniczenia w złych czy  "pustych" rozmowach, które albo należałoby ubogacić życzliwością, troską, miosierną miłością  albo zamilknąć i usunąć się.

 

Potrzebne jest jeszcze milczenie wewnętrzne, powstrzymanie się od szemrania w myślach, od prowadzenia wewnetrznych dialogów, tłumaczenia się, oburzania się, wewnętrznej krytyki, osądzania, potępiania, złości, dopuszczania niepokoju... 

 

Nad myślami można i trzeba panować, bo nie są one obojętne dla nas i dla świata. Każde pojawienie się złych myśli potrzeba wychwytywać świadomością, uświadamiać je sobie i natychmiast oddawać Jezusowi, odsuwać od siebie, nie podtrzymywać, nie rozwijać, nie rozmyślać. Człowiek milczący, wyciszony zauważa, że część z nich to sugestie złego ducha, które bywają czasem bardzo natarczywe. Nie rozwijanie, a uświadomienie ich sobie i oddanie Jezusowi najczęściej wystarcza. Nie ma tu winy, jest zasługa.  

 

Aktywne milczenie, to również  na dostrzegane czy doświadczane zło reagowanie ze współczuciem i miłosierną miłością (tą miłością, która po ludzku myśląc komuś wcale się nie należy), które są lekarstwem dla chorych duchowo i moralnie z powodu braku miłości. To polecanie danej sytuacji czy osoby Bogu, obmywanie w Krwi Chrystusa dusz grzeszników, to duch ofiary - najcenniejszy w oczach Boga.

 

Człowiek milcząc może być wewnętrznie bardzo zajęty. Na tym polega prawdziwe życie duchowe, życie wewnętrzne.  Jakże marnują czas swojego życia, a także szkodzą sobie i światu ludzie szukający zapomnienia  w zażywaniu różnych środków, goniący za emocjami, które nie pozwalają na życie w oczyszczającym je i czyniącym owocne - aktywnym milczeniu. W tym milczeniu człowiek dochodzi do umiłowania ciszy, w ciszy wewnętrznej staje się skupiony i może usłyszeć Głos Boga.

Od poznania tego, do nauczenia się tak żyć - długa droga.  Ale po to właśnie mamy to życie.

Zaczyna się od zapragnięcia i skruchy...choćby za zmarnowany czas.

 

 

 

Deo omnia gloria

Ave Maria

<><

 Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK567).
Św. Józef stróżem i obrońcą na chwile  wielkiej próby

15 marca 2020
Otrzymała Orędzie Boga Ojca do ludzkości

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)