"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Dar Boga i Maryi ponad wszelkie ludzkie zabezpieczenia.

Poza obowiązkowym, nakazanym przez państwo ubezpieczeniem, nigdy ani siebie, ani czegokolwiek nie ubezpieczałem. Zadzwoniła do mnie pani z firmy ubezpieczeniowej przedstawiając mi atrakcyjną ofertę ubezpieczenia domu. Pytała przy tym o to, czy posiadam antywłamaniowe drzwi i żaluzje w oknach, czy jest w domu alarm i monitoring. Nigdy o niczym takim nie myślałem, ale zastanowiłem się, co Matka Boża o tym myśli... Było to dzień przed Wieczernikiem.

Odpowiedź Maryi, naszej Niebieskiej Mamy i Królowej  podczas Wieczernika oraz błogie poczucie pozostawania pod opieką Wszechmocy Boga wszystko mi już wyjaśnia. Pozostaje jedynie codzienne ufne westchnienie: "Nie wiem mój Boże, co dzisiaj mnie spotka, wiem jedno, że nic się nie zdarzy, czego byś Ty od wieków nie przewidział i nie zarządził dla mojego dobra. To mi wystarcza".

Współczuję ludziom, którzy z braku wiary i ufności muszą żyć w lękach przed chorobami, kataklizmami i innymi ludźmi,  muszą się trudzić, zabiegać i polegać na światowych, jakże zawodnych zabezpieczeniach. Nie mają nawet czasu na zainteresowanie się, na zgłębienie i refleksję, co dziś Niebo do nich mówi. W swym chcianym i wybranym racjonalizmie nie mają doświadczenia nadprzyrodzoności. Głupotą i naiwnością wydaje im się poleganie na Bogu.  A Maryja cierpliwie i łagodnie zaprasza, wyjaśnia, tłumaczy... i co jakiś czas płacze, że rzadko kto Ją słucha i wprowadza w życie to, o czym poucza i do czego pragnie prowadzić...

Cenne jest uświadomienie tu sobie, że Bóg jest wszechmogący ze swej natury, a Maryi - Królowej Nieba została wszechmoc nadana - co wynika z samych wypowiedzi Maryi.  

 


 

Orędzie dla nas podczas Wieczernika (DK284):

 

MÓJ DAR DLA WAS

 

W waszym życiu wszystko jest przygotowane, w każdym szczególe, przez Opatrzność Boga Ojca i przez waszą Niebieską Mamę: chwile cierpienia, doświadczenia duchowe i trudności wewnętrzne, godziny radości i pociechy, momenty szczególnej gorliwości i jedności ze Mną.

 

Wszystko jest darem Boga dla was – darem, którego Jezus udziela wam przez Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy. Dlatego jest to również Moim darem.

 

Moje Serce, przepełnione łaską i miłością, otwiera się i wylewa na was Moją szczególną matczyną miłość, która dodaje wam odwagi i pociesza was. Czymże jest Moja matczyna czułość, czymże otwarcie się w pełni Mojego Niepokalanego Serca, jeśli nie udzielanym wam przeze Mnie podarunkiem?

 

Zadanie Mamy polega na przygotowywaniu każdego dnia tego daru dla Swych dzieci – dla wszystkich.

Dla najbardziej oddalonych jest to dar miłosierdzia i przebaczenia;

dla grzeszników – bolesny dar wezwania do powrotu na drogę dobra;

dla wielu cierpiących ludzi – dar współczucia i pociechy;

dla wszystkich umierających – dar wsparcia, by dobrze zakończyli ziemskie życie, a złota brama życia czekającego ich po śmierci szeroko się otwarła.

 

Dla was, Moi umiłowani, jest to dar szczególnego upodobania. Wyraża się on układaniem wszystkiego i w przygotowywaniu każdej okoliczności waszego dnia jak przepięknego haftu, wykonywanego rękami waszej Niebieskiej Mamy.

 

Wszystko jest darem Mego Niepokalanego Serca: trwanie razem, gromadzenie was na modlitwę, częste odmawianie Mojego Różańca, miłowanie was pomimo waszych słabości i ludzkiej nędzy.

 

Kroczcie zawsze zjednoczeni, trzymając się za ręce jak mali bracia. Módlcie się razem, razem kochajcie, razem się cieszcie i znoście cierpienia, ponieważ ujawniłam wam Mój plan, który ma się rozwijać w najdoskonalszej jedności.

 

(...) W Sercu Mojego Syna Jezusa i w ukrytych głębinach Przenajświętszej Trójcy istnieje jedyna rzeczywistość, łącząca w prawdziwej jedności życia teraźniejszość, przeszłość i przyszłość: Kościół tryumfujący i radujący się w Niebie, Kościół cierpiący i oczyszczający się w Czyśćcu i Kościół walczący jeszcze w czasie swej pielgrzymki po waszej biednej ziemi.

 

Mając przed oczyma wizję Boskiej wspólnoty, która już was jednoczy, mówię do was – zawsze widząc wieczność. Dla Mnie nie ma różnicy między Moimi dziećmi żyjącymi tu w Raju a tymi, które są w Czyśćcu lub wędrują jeszcze po ziemi. (...)

 

Darem Mojego Niepokalanego Serca dla Kościoła jest ten Ruch. Jest on jedynie Moim dziełem! (...)

 

Darem Mojego Niepokalanego Serca będzie przede wszystkim nowa Pięćdziesiątnica. Apostołowie, zebrani w Wieczerniku Jerozolimskim na modlitwie ze Mną, przygotowywali chwilę pierwszej Pięćdziesiątnicy.

 

W Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca – a tym samym w Wieczernikach, w których wy, apostołowie ostatnich czasów, jednoczycie się z waszą Niebieską Mamą na modlitwie – możecie otrzymać nowe wylanie Ducha Świętego.

 

Duch miłości potężnym działaniem ognia i łaski odnowi cały świat od jego podstaw.

 

To On, Duch miłości, Swą wielką mocą świętości i światłości da nowy blask Mojemu Kościołowi i uczyni go pokornym i ubogim, ewangelicznym i czystym, miłosiernym i świętym.

 

Duch miłości – przez ogień niezliczonych cierpień – odnowi całe stworzenie, aby stało się ponownie ogrodem Bożym, nowym ziemskim rajem, w którym Jezus zawsze będzie z wami jak świetliste słońce, wszędzie odbijające swe promienie.

 


 

Bogu i Maryi wszelka chwała i cześć i dziękczynienie. I wdzięczność wszystkim Niebianom wspierającym nas w naszej walce z sobą, światem i złym.

<>< 

WIECZERNIK Z KRÓLOWĄ NIEBA  w ramach Ruchu Maryjnego   (DK284)   Mój Dar dla was

2019/11/10

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.