"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Wieczernik z Maryją w ramach Ruchu Maryjnego (DK434).
"Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności. (...)  Stanowią one potężną obronę przed wszelkim złem..."

16 listopada 2019

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 

 (...)

Mój przeciwnik silnie zaatakował tę ziemię, prowadząc wiele Moich biednych dzieci na drogę materializmu, przesadnego poszukiwania przyjemności, pieniędzy, egoizmu, pychy i nieczystości. Rozpusta i niemoralność rozszerzyły się wszędzie – szczególnie przez prasę i telewizję. Tak psuje się też dusze małych i prostych.

 

Także Kościół jest (...) szczególnie zagrożony przez rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary. Za tę bolesną sytuację odpowiedzialni są Pasterze, gdyż wielu z nich nie broni już odważnie Prawdy. Często milczą i tolerują wszelkiego rodzaju nadużycia, przez co nienaruszalna wiara katolicka jest coraz bardziej zagrożona.

 

Trzeba, by wszyscy Biskupi i Kapłani powrócili do większej jedności z Papieżem, którego Chrystus ustanowił fundamentem Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.

 

Coraz więcej Moich dzieci uśmierza Mój ból. Przyjmują Moje matczyne zaproszenie do nawrócenia, do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy ze Mną, do odmawiania Różańca Świętego. Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności.

 

Szczególnie powiększajcie ilość Wieczerników rodzinnych, ponieważ stanowią one potężną obronę przed wszelkim złem. Rozbicie, rozwód, uciekanie się do środków zapobiegających poczęciu, rosnąca ilość aborcji wołających o pomstę przed obliczem Boga – wszystko to usiłuje dziś zniszczyć rodziny.

 

Duchowy Wieczernik Mojego Niepokalanego Serca jest Schronieniem, do którego wszyscy powinniście wejść, aby otrzymać dar drugiej Pięćdziesiątnicy. Dzięki potężnej broni Różańca Świętego jeszcze dziś możecie doprowadzić do Mojego największego zwycięstwa w historii Kościoła i całej ludzkości.

 


 

Refleksja

 

Tyle jest dziś w mediach ataków na Papieża, jak ukazują - również ze strony wielu teologów, biskupów i Kapłanów. Wiele z tego, co na temat Papieża media przedstawiają jest dla katolika kontrowersyjne. Bezpardonowe ataki stają się jakby modne. Wielu z Bożego ludu wręcz czuje się od Papieża mądrzejszymi, uprawnionymi do krytyki, osądzania, a nawet publicznego potępiania. To biedni ludzie, którzy sami skazują siebie na straszny Boży Sąd według swej własnej miary. 

 

A jednak w żadnym z tak wielu współczesnych proroctw i orędzi z Nieba nie ma mowy o tym, że jakiś Papież będzie nauczał błędów, że będzie heretykiem.  Jest mowa (bo Bóg zawsze ostrzega, wskazuje drogę i wzywa do podążania nią ),  o zbliżającej się "ohydzie spustoszenia" (Msza Święta nie będzie już Ofiarą, a jedynie "braterską ucztą"). Jest mowa o pojawieniu się w związku z tym Antychrysta będącego wysoko postawionym w hierarchii Kościoła Katolickiego, który zaprzeczy Obecności Jezusa w Eucharystii. Ale nie będzie to Papież. Papież zgodnie z proroctwem fatimskim i wizją ks. Bosko ma być zabity za Prawdę. I tutaj wyraźnie Matka Boża - która nie wprowadza w błąd, wzywa byśmy "powrócili do większej jedności z Papieżem, którego Chrystus ustanowił fundamentem Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy".

To potwierdzenie z Nieba dogmatu Kościoła i dotyczy również papieża Franciszka. Winni Papieżowi jesteśmy życzliwe myśli, miłość, codzienną modlitwę niezależnie od tego, co nam się wydaje, jak przekonująco piszą w mediach. 

A zająć się mamy własnym zgłębianiem i tak wielkim umiłowaniem Prawdy, by potrafić samemu nią żyć, jej bronić nawet za cenę swojego życia.