"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

05 grudnia 2021
 Jak w Moich oczach utrwalony jest portret małego Juana Diego, któremu się ukazałam, tak samo i wy jesteście wyryci w Moich oczach i w sercu waszej Niebieskiej Mamy. Z jak wielką miłością patrzę na was, Kapłani i wierni należący do Mego Ruchu! Jesteście obecni tu,
27 listopada 2021
Przed Wieczernikiem w wigilię Adwentu zastanawialiśmy się nad postanowieniami adwentowymi, nad ich skutecznością i wartością.  Otwierając po modlitwie Orędzie Maryi trafiliśmy na konkretne przesłanie (pogrubiona czcionka). Jakże odmienne są oczekiwania Maryi od tego, czego my się najczęściej podejmujemy! Jakże inny (czyt. błędny) jest nasz sposób
20 listopada 2021
  Nie lękajcie się (...). Popatrzcie na Jezusa, który mocą Swej Boskości powstaje z martwych i wychodzi zwycięski z grobu w Swym chwalebnym Ciele, jaśniejącym bardziej niż słońce. Chrystus zmartwychwstały i żyjący wśród was, jest – w tych ostatnich czasach – przyczyną waszej radości, waszej ufności
13 listopada 2021
  Z jaką miłością przyjmuję was w tym Wieczerniku (...) Przyłączam się zawsze do waszej modlitwy. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, pocieszam was w licznych cierpieniach (...) W tych dniach otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który zstępuje na ten Wieczernik, jak zstąpił na tamten
06 listopada 2021
  (...) Jesteście powołani, by być źrenicą Moich oczu. Jesteście przeznaczeni do niesienia Mojego światła aż po krańce ziemi. Światłością, jaką wam daję, jest światłość Mojego Syna Jezusa. Nieście wszędzie światłość Jego Słowa dla rozproszenia wielkich ciemności błędu, które rozszerzyły się na świecie. Nieście światłość Jego
30 października 2021
Najmilsi, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w ufności. (...) Z Mojego Niepokalanego Serca wylewałam na was każdego dnia potoki światła i miłości. Karmiłam was, przyodziewałam, przygotowywałam i umacniałam. Dzięki Mojemu matczynemu i cichemu działaniu w waszym życiu wzrosło poświęcenie się i bardziej naśladujecie waszą
23 października 2021
Wzywam was więc do włączenia się w Moje Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, który Sama upowszechniłam we wszystkich częściach ziemi, aby przemienić synów Mi poświęconych w mężnych świadków wiary i odważnych apostołów Prawdy. * (...) Chcę was zaprosić do przeżycia tego dnia na modlitwie i w
16 października 2021
Proszę was więc o kroczenie drogą, którą Ja Sama wyznaczyłam wam przez te lata. Wzywam wszystkich  do poświęcenia się Mojemu Sercu oraz do tworzenia wszędzie Wieczerników (...)  Przez to otrzymuję wielką moc wstawiennictwa i wynagrodzenia. Mogę działać, aby przemienić serca Moich biednych grzesznych dzieci.  Im
09 października 2021
  (...) Przyjmuję hołd waszej miłości i wynagrodzenia. Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste! Szczególnie tu, w tym właśnie miejscu,
02 października 2021
    To jest Moja godzina. Nikt nie zdoła zniszczyć Mojego planu, który już dawno przygotowałam dla uratowania Kościoła.  (...) Nie do was jednak należy znać go szczegółowo. Wystarczy, że Ja go znam, ponieważ jestem waszym Wodzem. Wy macie wszyscy słuchać ulegle Moich rozkazów i pozwolić Mi
19 września 2021
 (Orędzie dane w święto Przemienienia Pańskiego na górze Tabor) Wejdźcie dziś ze Mną na Górę Mojego Pokoju, najmilsi synowie. Wejdźcie na tę górę ocalenia i modlitwy, czystości i świętości, uległości i łagodności, pokory, małości i coraz doskonalszej miłości. Wejdźcie na Świętą Górę waszego osobistego przemienienia,
12 września 2021
(...) Żyj w Moim Sercu... Chcę dzielić z tobą całą Moją miłość oraz Mój macierzyński niepokój, przeżywany w chwili, w której zostałam oczarowana światłością Raju, a Mój Syn Jezus przyszedł na ten świat. Narodził się cudownie ze Mnie, Swej Matki zawsze Dziewicy. Była głęboka noc.
05 września 2021
  Wszystko się wkrótce dokona (...). Od tak dawna wzywałam was, byście weszli do Mojego schronienia i współpracowali z Moim planem zbawienia i miłosierdzia. Gromadzę was w Wieczerniku Mojego Serca, aby was wychowywać do życia modlitwy, do wzajemnej miłości, do daru z samych siebie i do
21 sierpnia 2021
    Popatrzcie dziś na blask waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć, że weszliście w czas Mego pełnego ukazania się. Objawiłam się dla wskazania wam drogi, którą powinniście iść w tych ostatnich czasach. Objawiłam się dla wypełnienia
15 sierpnia 2021
Kroczcie pełni ufności. Zapowiedziane przeze Mnie czasy nadeszły i powinniście powierzyć Mi wszelkie troski. Jestem waszą Niebieską Mamą i znajduję się u boku każdego z was. Chronię was i prowadzę. Udzielam wam schronienia i bronię. Nie troszczcie się o czekający was los, ponieważ wszystko zostało
07 sierpnia 2021
  (...) Przyprowadziłam cię dziś w to błogosławione przeze Mnie miejsce (Akita w Japonii), przed figurę przypominającą tajemnicę Mojego współodkupienia. Byłam pod Krzyżem Jezusa. Jestem pod krzyżem niesionym przez każdego z Moich synów. Jestem pod krzyżem niesionym dziś przez Kościół i przez całą tę biedną, grzeszną
31 lipca 2021
 Pozwól się nieść, Mój mały synu, w Moich matczynych ramionach, a zobaczysz wszędzie cuda łaski i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca. Och, jakże piękne są w waszych dniach stopy tych, którzy ogłaszają pokój; tych, którzy szerzą dobrą nowinę zbawienia i tryumfu Bożego Miłosierdzia. Bądźcie i wy
25 lipca 2021
  (...) Jestem zawsze z wami. Jak byłam obecna w Wieczerniku Jerozolimskim, tak jestem i w waszym Wieczerniku. Łączę się z waszą modlitwą, tworzę w was wielką zdolność wzajemnego zrozumienia. Pomagam wam iść drogą wzajemnej miłości i dlatego coraz bardziej żyjecie nowym przykazaniem, danym wam przez
17 lipca 2021
  Chcę, abyś z każdym mijającym dniem był coraz bliżej Mego Serca, abyś pozostawał tylko ze Mną, z dala od przeciwności, od wydarzeń, które tak wstrząsają światem i niepokoją Mój Kościół. Chcę, żebyś był ze Mną na modlitwie. Obecne czasy, tak ważne i niebezpieczne, wymagają (...)
10 lipca 2021
  To, co wydarzyło się w tym miejscu (Nagasaki), może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga. Patrzcie na Moje Niepokalane Serce: Ono drży z obawy, jest zaniepokojone losem, który was czeka, jeśli nie przyjmiecie
03 lipca 2021
Królowa Nieba mówi dziś do nas:   (...) Wchodzicie w czas najtrudniejszy i rozstrzygający. (...) Rozegrała się już duża część bitwy między waszym Niebieskim Wodzem a Moim przeciwnikiem. Teraz przeżywacie końcową fazę tej bitwy. Dlatego każdego dnia przygotowuję was do przeżywania najboleśniejszych godzin w ufności i
26 czerwca 2021
Pierwszy dzień wakacji...  Zakończ ten rok i rozpocznij nowy ze Mną, (...) przy Moim Niepokalanym Sercu, na modlitwie. Na modlitwie dziękczynnej za wszystko, co w ciągu tego roku uczyniłam dla Mojego Ruchu, przyjmując wszystko, co najcenniejszego Mi ofiarowałeś: twoją modlitwę, cierpienie i całkowite zaufanie pokładane
20 czerwca 2021
  Umiłowani (...), posłuchajcie głosu waszej Mamy, wzywającej was łagodnie do pójścia za Nią. Idźcie za Mną drogą modlitwy. Tyle Moich dzieci już prawie ginie na wieki w tych decydujących chwilach, ponieważ nikt się nie modli ani nie ofiarowuje się za nie. Wy módlcie się za
12 czerwca 2021
 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej i Boskiej Trójcy. Ofiarowuję was na chwałę Ojca. On ma w was Swe
06 czerwca 2021
Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy... (...) Jestem prawdziwą Matką Boga, ponieważ Jezus, który zrodził się ze Mnie i został złożony w żłobie, jest prawdziwym Synem Boga. On jest przedwiecznym,

 

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi:

 

Wyjątkowym, szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca jest książka zawierająca Moje orędzia.

W niej jest już ukazane to, co powinniście wiedzieć. Jeśli umiecie ją czytać, znajdziecie tam cały Mój plan: jego przygotowanie, bolesne urzeczywistnianie się oraz pełne blasku i zwycięskie zakończenie.

 

Czytajcie ją, Moi umiłowani, rozważajcie i żyjcie nią! Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się. Dopiero w przyszłości zrozumiecie wartość Mojego macierzyńskiego orędzia.

Darem Mojego Niepokalanego Serca jest ujawniony wam przeze Mnie plan...

(Do Kapłanów... 284)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dajcie się zaskoczyć, synowie najmilsi, bo przeciwnik uczyni wszystko, by przeszkodzić temu Mojemu Dziełu. Jego ulubionym orężem jest podsuwać wątpliwości wobec wszystkiego, czego ja dokonuję w Kościele. Próbuje opierać te wątpliwości na racjach, które z pozoru wydają się być solidne i słuszne. Prowadzi w ten sposób do postawy krytycznej wobec wszystkiego, co wam mówię, zanim jeszcze moje słowa zostaną przyjęte i zrozumiane. Zdarza się wam słyszeć z ust waszych braci odznaczających się wysoką kulturą, niekiedy nawet ekspertów i mistrzów nauk teologicznych, że odrzucają to, co do was mówię, czynią tak, ponieważ każde moje słowo przepuszczają przez filtr swojego umysłu, przepełnionego już ich bogactwami kulturalnymi. W skutek tego napotykają na niepokonalne trudności w tych zdaniach, które prostym i maluczkim ukazują się z całą jasnością. Moje słowa mogą być zrozumiane i przyjęte jedynie przez tych, którzy mają umysł pokorny, a oczy czyste i przejrzyste (...). Mówię wam to, abyście się nie niepokoili, gdy usłyszycie, że nawet doktorzy i mistrzowie znajdują w moich słowach trudności, gdy natomiast wszystko jawi się jako tak jasne i proste tym, których Ja wezwałam, aby byli małymi (...).

Nie dajcie się zniechęcić ani zaskoczyć przez wątpliwości i zamieszanie, które mogą nawet wzrastać, nie szkodząc w niczym temu Mojemu wielkiemu Dziełu Miłości”  

(DK)

 

 

W tych Wieczernikach jestem prawdziwie obecna i przyłączam się do waszej modlitwy.

Przez modlitwę dajecie waszej Niebieskiej Mamie potężną moc działania dla zbawiania wielu Moich biednych zagubionych dzieci i kierowania bolesnymi wydarzeniami waszego czasu, zgodnie z macierzyńskim planem Mojego Niepokalanego Serca.

 

Cały Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń.

Odmawiajcie go dalej. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W ten sposób odpowiecie na zaproszenie, które z tak wielką mocą skierował do was pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa.

Teraz mogę posługiwać się mocą pochodzącą z waszej modlitwy i chcę zadziałać jako Mama, aby skrócić czas próby i przynieść ulgę w czekających was cierpieniach.

Wszystko można jeszcze odmienić, jeżeli wy, Moje małe dzieci, usłuchacie Mojego głosu i przyłączycie się – przez modlitwę – do ciągłego wstawiennictwa waszej Niebieskiej Mamy.

(DK 7.10.1979)

 

 

 

INNE ORĘDZIA

 

 

Taki jest Lud Mego Syna, nie jest przekonany ani nawrócony, dlatego sprawy Domu Ojcowskiego ich męczą.

NMP do Luz de Maria 29.08.2021

 

 

Dzieci, wy jesteście uczniami Mego Syna, tych ostatnich czasów; dziś wzywam was, żebyście się zgromadzili wokół Mych wieczerników lub sanktuariów, i w ten sposób żebyście mogli otrzymać wylanie się Ducha Świętego, który ochrzci was swoim ogniem, abyście mogli głosić wszystkim narodom Ewangelię Mego Syna bez lęku.

Poświęćcie się Ojcu Niebieskiemu i Świętemu Duchowi Bożemu, abyście przez Jego łaskę i miłosierdzie zostali przemienieni w mężnych wojowników, którzy będą ogłaszać narodom tryumfalny powrót Mego Syna. Nieście więc, Moje umiłowane dzieci, Światło, Mądrość, Miłość i Poznanie Boga, za pomocą których przemienicie świat i wyrównacie drogę na Jego powtórne przyjście w chwale i blasku. Otrzymacie więc Owoce i Dary Ducha Świętego poprzez osobiste poświęcenie się każdego z was Ojcu i Duchowi Świętemu, który wyleje się na was poprzez nałożenie rąk jednego z Moich umiłowanych kapłanów z Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Proście Mnie w modlitwie poprzez odmawianie Mego Świętego Różańca, abym was posłała do jednego z Moich umiłowanych, aby wami kierował w waszych misjach, ponieważ jedynie w nich będzie się ujawniać moc Ducha Świętego w owych dniach. Moi umiłowani z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego będą waszymi duchowymi przewodnikami w dniach duchowej ciemności, jakie się zbliżają.

 

Dzieci, módlcie się za Kościół Mego Syna, ponieważ już bardzo niedługo miliony dusz stracą Wiarę, przez duchową hekatombę, jaka [wkrótce] ma nastąpić. Schizma już się zaczęła i apostazja się zwiększa; ogromna większość dzisiejszej ludzkości chodzi oddalona od Boga. Wiele zbuntowanych dzieci niweczy swój chrzest, wyrzekając się Kościoła i Mego Syna; jakiż smutek odczuwam w Mym Sercu Matki ludzkości, widząc tę ohydę, jaka oddali Ducha Bożego od tych biednych stworzeń! Wyrzekając się chrztu, Kościoła i Boga, pozostajecie na łasce Złego, który opanuje wasze dusze; przestajecie już [wówczas] być dziećmi Boga, [jakimi staliście się przez chrzest], by stać się wcielonymi demonami w służbie pana ciemności. Módlcie się więc, Moje dzieci, o [zażegnanie] kryzysu Kościoła, gdyż [wkrótce] rozpęta się Wielka Schizma, która poruszy jego fundamentami, ale go nie zburzy. Ja, wasza Matka Niebieska, wraz ze św. Michałem, legionami anielskimi, duszami świętych oraz Moim Zastępem Maryjnym tu na Ziemi, nie pozwolimy, aby upadł; podtrzymamy go i ochronimy przed atakami Złego i jego hord zła.

 

Mój Zastępie Maryjny, przygotujcie się, bądźcie uważni i czuwający, jak dobrzy żołnierze, bowiem wielkie walki duchowe mają się [niebawem] rozpocząć. Jednoczcie się [razem] w modlitwie Moim Świętym Różańcem, i razem ze św. Michałem i Wojskiem Niebieskim dajmy wspólnie okrzyk bojowy: „Któż [jest] jak Bóg? Nikt [nie jest] jak Bóg!”

Enoch, 10.08.2021

 

 

 Jest konieczne, abyście poświęcili się Memu Sercu, aby wstawiało się za wami. To pilne, żebyście poświęcili się Memu Sercu, nie zwlekajcie. (…) Bądźcie prości i pokorni sercem, abym mogła wam pomóc. To nie czas na to, żeby interesować się [i zajmować] sprawami innymi niż wzrastanie w duchu.

Odmawiajcie Różaniec Święty; to modlitwa, której Demon nie lubi słuchać, i oddalacie go modląc się, o ile jesteście w Stanie Łaski.

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 29.08.2021

 

Dzieci Moje, miejcie wiarę, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, tylko tak zdołacie się ochronić; obecnie to, co nadejdzie, nie będzie już mogło zostać złagodzone, ale wy niczego nie musicie się bać, kochajcie Boga, kontynuujcie wieczerniki modlitewne powierzając się jedynie Jemu i Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. 

Trevignano Romano  21.08.2021

 

 

Proszę was, dzieci: każdego dnia poświęcajcie się Mnie, waszej Matce, a Ja okryję was Mym płaszczem, by zawsze was chronić. Nigdy się nie bójcie. Módlcie się za Kościół, ponieważ szerzy się zamęt.

Trevignano Romano  21.08.2021

 

  Proszę was, żebyście wzmacniali swoją duchowość, co może przyjść jedynie dzięki regularnej modlitwie. Macie być jak ci, którzy już są w Królestwie Bożym, pełni radości, miłości, braterstwa i uwielbienia Pana; jedynie tak będziecie [wystarczająco] silni, by [móc stawić czoła] temu wszystkiemu, co nastąpi.

Trevignano Romano 15.08.2021

 

 Przychodzę do ciebie, by raz jeszcze przestrzec twych braci, żeby byli zjednoczeni [lub: by trwali w jedności].

Czasy, które nadejdą, będą gorsze od tych [obecnych], katastrofy, których będziecie świadkami, uczynią wam wiele zła. (…) musicie przebaczać sobie nawzajem, ponieważ gdy przyjdzie czas, będziecie musieli być gotowi. (…) Wspólnotowa modlitwa będzie wam pomagać, nie izolujcie się, ale bądźcie zawsze we wspólnocie z waszymi braćmi. Módlcie się dużo…

Trevignano Romano  24.08.2021  

 

 

(...) Dzieci Moje, czuję wasz strach i wasze cierpienie, ale czyż w Piśmie Świętym nie zostało już wszystko przepowiedziane? Dzieci Moje, Jezus przygotowywał was już od [dłuższego] czasu, a jednak wy, którzy nie byliście mocni w wierze, teraz się boicie. Pamiętajcie zawsze, że Ja wezwałam każdego z was pojedynczo, i przygotowuję [właśnie] Mój lud, aby wiele Moich dzieci utworzyło rodziny, z matkami, ojcami i braćmi. Prześladowanie będzie wielkie, nade wszystko kiedy kościoły będą niszczone przez istoty nieczyste, ale bądźcie zjednoczeni, ponieważ Ja was ochronię. Obecnie grzech jest wielki, ale tak wielki, że tylko modlitwa i zawierzenie zdołają was ocalić.

Trevignano Romano  28.08.2021

 

 

 

Kapłański Ruch Maryjny i Wieczerniki z Maryją

WIECZERNIKI 
w ramach
KAPŁAŃSKIEGO RUCHU MARYJNEGO

https://www.gobbi.pl/historia-ruchu.html

Kapłański Ruch Maryjny. Ks Stefano Gobbi spotykał się z Janem Pawłem II raz do roku. Wieczerniki z Maryją

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY

Kapłański Ruch Maryjny i Wieczerniki z Maryją- Książka  "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej".

Chcę, aby w tych czasach Moi umiłowani Kapłani oraz wszystkie Moje dzieci, które mi się poświęciły,

gromadziły się w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną. (DK294)

Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się... (DK284)

Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia usta swoje, i pochłonęła strumień (fałszywe doktryny), którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.   (Zob. Ap12,16)

 

   Kapłański Ruch Maryjny

 

nie jest organizacją utworzoną przez człowieka. To dzieło Matki Kościoła, która w tym celu posłużyła się swym "małym dzieckiem" - ks. Stefano Gobbi.

   Ruch ten swym zasięgiem objął już cały świat "na miarę i głębię po ludzku niewytłumaczalną" (z jedynym wyjątkiem - Polski*).  Ponieważ w wielu krajach świata nie ma rejestracji, nie ma więc nawet możliwości podania przybliżonej liczby przynależących do KRM. Szacuje się, że są to miliony osób konsekrowanych i świeckich. Samych tylko zarejestrowanych w KRM jest około 400 biskupów i ponad 100 tys. kapłanów diecezjalnych i ze wszystkich zgromadzeń zakonnych. Jest też znaczna liczba sympatyków przy różnych okazjach okazujących swoją życzliwość i poparcie. (Dane z https://www.msm-mmp.org/)  Liczy się bowiem przede wszystkim przynależność duchowa, wewnętrzna, o ile podejmie się wymagane zobowiązania. 

       Typową modlitwą KRM są Wieczerniki z Maryją, która powiedziała:

 

Zapraszam dziś cały Kościół do zgromadzenia się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, aby trwać na nieustannej modlitwie – ze Mną i przeze Mnie. Polecam wam częste gromadzenie się w Wieczernikach, aby dać Mi wielką moc modlitwy. Dzięki niej będę mogła interweniować u Mego Syna Jezusa, aby wkrótce uzyskał dla was od Ojca dar nowej i drugiej Pięćdziesiątnicy – dla Kościoła i dla całej ludzkości. (DK26.05.1985)

Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń. (DK 7.10.1979)

 

  Na stronie tej będącej naszym świadectwem wstawiamy fragmenty Orędzi z księgi "Do Kapłanów...", które odbieramy jako dawane nam konkretnie przez Maryję podczas tychże Wieczerników (czasem z naszymi rozważaniami). Są one dla nas cennym źródłem informacji o nas samych ale też ukazują rzeczywisty stan świata i Kościoła, i to zanim uwidacznia się to naszym oczom. Można powiedzieć, że otwierają nam oczy i serca, odsłaniają zagrożenia, wskazują właściwą drogę, ale również przedziwnie trafiają w naszą aktualną sytuację, znają stan naszej psychiki i duszy, nasze rozterki, potrzeby, problemy... Przede wszystkim jednak medytacja nad Orędziami sprawia, że zgodnie z zapowiedzią Maryi zmienia się nasz sposób myślenia, odczuwania, miłowania, modlitwy i życia w codzienności - na sposób Matki Bożej.  Brak słów by wyrazić, jak dobroczynny wpływ mają te Wieczerniki na naszą codzienność...,a ich owocem jest m.in. ta witryna internetowa. 

Ave Maria, virgo sanctissima!

Więcej o Ruchu w linku poniżej. 

06 września 2021
Fragmenty orędzia DK 285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski Patrzę z troską na naród, który został Mi oficjalnie poświęcony. Na jak wielkie niebezpieczeństwa i zło jest narażony, jak wielka burza mu grozi! Widzę ciężki krzyż, który niesie. (...)   Widzę cierpienia Kościoła w tych trudnych chwilach. Do jego wnętrza przeniknęła zasadzka podziału i kompromisów z duchem tego świata. Także tu próbuje się rozprzestrzeniać dym błędu i niewierności. Szuka się ratunku w ucieczce do łatwych układów z tymi, którzy chcą Kościół zniszczyć i rozbić. Zapanował rozdźwięk między Biskupami, Kapłanami, osobami zakonnymi i wiernymi. Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła –

*

 Kapłański Ruch Maryjny i Wieczerniki z Maryją - Ks. Piotr Glas propaguje książkę  "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej"
Kapłański Ruch Maryjny i Wieczerniki z Maryją - Imprimatur