"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym...   Am 3,7

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
19 września 2021
 (Orędzie dane w święto Przemienienia Pańskiego na górze Tabor) Wejdźcie dziś ze Mną na Górę Mojego Pokoju, najmilsi synowie. Wejdźcie na tę górę ocalenia i modlitwy, czystości i świętości, uległości i łagodności, pokory, małości i coraz doskonalszej miłości. Wejdźcie na Świętą Górę waszego osobistego przemienienia,
12 września 2021
(...) Żyj w Moim Sercu... Chcę dzielić z tobą całą Moją miłość oraz Mój macierzyński niepokój, przeżywany w chwili, w której zostałam oczarowana światłością Raju, a Mój Syn Jezus przyszedł na ten świat. Narodził się cudownie ze Mnie, Swej Matki zawsze Dziewicy. Była głęboka noc.
05 września 2021
  Wszystko się wkrótce dokona (...). Od tak dawna wzywałam was, byście weszli do Mojego schronienia i współpracowali z Moim planem zbawienia i miłosierdzia. Gromadzę was w Wieczerniku Mojego Serca, aby was wychowywać do życia modlitwy, do wzajemnej miłości, do daru z samych siebie i do
21 sierpnia 2021
    Popatrzcie dziś na blask waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć, że weszliście w czas Mego pełnego ukazania się. Objawiłam się dla wskazania wam drogi, którą powinniście iść w tych ostatnich czasach. Objawiłam się dla wypełnienia
15 sierpnia 2021
Kroczcie pełni ufności. Zapowiedziane przeze Mnie czasy nadeszły i powinniście powierzyć Mi wszelkie troski. Jestem waszą Niebieską Mamą i znajduję się u boku każdego z was. Chronię was i prowadzę. Udzielam wam schronienia i bronię. Nie troszczcie się o czekający was los, ponieważ wszystko zostało
07 sierpnia 2021
  (...) Przyprowadziłam cię dziś w to błogosławione przeze Mnie miejsce (Akita w Japonii), przed figurę przypominającą tajemnicę Mojego współodkupienia. Byłam pod Krzyżem Jezusa. Jestem pod krzyżem niesionym przez każdego z Moich synów. Jestem pod krzyżem niesionym dziś przez Kościół i przez całą tę biedną, grzeszną
31 lipca 2021
 Pozwól się nieść, Mój mały synu, w Moich matczynych ramionach, a zobaczysz wszędzie cuda łaski i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca. Och, jakże piękne są w waszych dniach stopy tych, którzy ogłaszają pokój; tych, którzy szerzą dobrą nowinę zbawienia i tryumfu Bożego Miłosierdzia. Bądźcie i wy
25 lipca 2021
  (...) Jestem zawsze z wami. Jak byłam obecna w Wieczerniku Jerozolimskim, tak jestem i w waszym Wieczerniku. Łączę się z waszą modlitwą, tworzę w was wielką zdolność wzajemnego zrozumienia. Pomagam wam iść drogą wzajemnej miłości i dlatego coraz bardziej żyjecie nowym przykazaniem, danym wam przez
17 lipca 2021
  Chcę, abyś z każdym mijającym dniem był coraz bliżej Mego Serca, abyś pozostawał tylko ze Mną, z dala od przeciwności, od wydarzeń, które tak wstrząsają światem i niepokoją Mój Kościół. Chcę, żebyś był ze Mną na modlitwie. Obecne czasy, tak ważne i niebezpieczne, wymagają (...)
10 lipca 2021
  To, co wydarzyło się w tym miejscu (Nagasaki), może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga. Patrzcie na Moje Niepokalane Serce: Ono drży z obawy, jest zaniepokojone losem, który was czeka, jeśli nie przyjmiecie
03 lipca 2021
Królowa Nieba mówi dziś do nas:   (...) Wchodzicie w czas najtrudniejszy i rozstrzygający. (...) Rozegrała się już duża część bitwy między waszym Niebieskim Wodzem a Moim przeciwnikiem. Teraz przeżywacie końcową fazę tej bitwy. Dlatego każdego dnia przygotowuję was do przeżywania najboleśniejszych godzin w ufności i
26 czerwca 2021
Pierwszy dzień wakacji...  Zakończ ten rok i rozpocznij nowy ze Mną, (...) przy Moim Niepokalanym Sercu, na modlitwie. Na modlitwie dziękczynnej za wszystko, co w ciągu tego roku uczyniłam dla Mojego Ruchu, przyjmując wszystko, co najcenniejszego Mi ofiarowałeś: twoją modlitwę, cierpienie i całkowite zaufanie pokładane
20 czerwca 2021
  Umiłowani (...), posłuchajcie głosu waszej Mamy, wzywającej was łagodnie do pójścia za Nią. Idźcie za Mną drogą modlitwy. Tyle Moich dzieci już prawie ginie na wieki w tych decydujących chwilach, ponieważ nikt się nie modli ani nie ofiarowuje się za nie. Wy módlcie się za
12 czerwca 2021
 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej i Boskiej Trójcy. Ofiarowuję was na chwałę Ojca. On ma w was Swe
06 czerwca 2021
Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy... (...) Jestem prawdziwą Matką Boga, ponieważ Jezus, który zrodził się ze Mnie i został złożony w żłobie, jest prawdziwym Synem Boga. On jest przedwiecznym,
29 maja 2021
    Najmilsi (...) poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, jakże jestem szczęśliwa, widząc was zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem obecna pomiędzy wami. Daję siłę waszej modlitwie. Pogłębiam waszą jedność. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, aż staniecie się jednym sercem i jedną duszą. Otrzymuję dla
23 maja 2021
  Najmilsi (...), przeżyjcie te godziny jak najbliżej Mego Niepokalanego Serca, aby móc wniknąć – wraz ze Mną – w gorejące ognisko nieskończonej miłości i miłosierdzia Mojego Syna Jezusa. Jakże On czekał na tę chwilę przez całe życie! «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim
16 maja 2021
(...)   Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi i jedynym Odkupicielem. Zechciał jednak do Swego dzieła Odkupienia przyłączyć wszystkich, których Sam odkupił, by miłosierne dzieło Jego miłości zajaśniało jeszcze silniej i cudowniej. Wy, którzy zostaliście odkupieni, możecie teraz z Nim współpracować w Jego dziele
08 maja 2021
  (...) Mogłam oddziaływać po macierzyńsku na serca, dusze i życie wielu Moich synów, którzy otwarli Mi drzwi swego istnienia. Mogłam przede wszystkim posłużyć się Swą wielką mocą w życiu wszystkich tych (...), którzy całkowicie powierzyli Mi siebie przez akt oddania się Niepokalanemu Sercu. W Moim
01 maja 2021
  (...) Umiłowani, pozwólcie się wprowadzić w głębiny Mojego Niepokalanego Serca. Wejdźcie do Mojego ogrodu. W nim odzwierciedla się najczystsze światło Boskiej Trójcy. Ojciec odnajduje tu Swój plan nienaruszony i doskonale zrealizowany. Moje Serce obejmuje całe stworzenie, by wraz ze Mną śpiewało wieczną chwałę swemu Stwórcy
24 kwietnia 2021
  «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15). Najmilsi (...), trwajcie w Getsemani Mego Niepokalanego Serca.  (...) Całe życie Jezusa ukierunkowane było na tę najwyższą i niewysłowioną chwilę. Od wcielenia w Moim dziewiczym łonie do narodzenia, od pozbawionego spokoju dzieciństwa do wieku
18 kwietnia 2021
  Tydzień temu na Wieczerniku otrzymaliśmy Orędzie (DK494) wskazujące jak otworzyć się na odczuwanie obecności Maryi przy sobie:   Pragnę dać odczuć każdemu z was Moją matczyną obecność. Odczuwacie Moją matczyną obecność przy sobie, jeśli – jak małe dzieci – przyzwyczajacie się do robienia wszystkiego ze Mną.
09 kwietnia 2021
  Najmilsi, (...) proszę was dziś, abyście szczególnie gorliwie żyli waszym poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. (...)  Pragnę dać odczuć każdemu z was Moją matczyną obecność. Odczuwacie Moją matczyną obecność przy sobie, jeśli – jak małe dzieci – przyzwyczajacie się do robienia wszystkiego ze Mną. Módlcie
05 kwietnia 2021
  Najmilsi (...), jakże jestem radosna widząc was tu zgromadzonych (...) na modlitwie ze Mną w Wieczerniku odnawiającym cudowną rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego! Spotkaliście się w tym domu także po to, by okazywać sobie wzajemną miłość, modlić się wspólnie i rozważać, jak żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu
28 marca 2021
  Jestem waszą Mamą i Królową. (...) Łączę się z waszą nieustanną modlitwą o otrzymanie dla was Daru Ducha Świętego, który utwierdza was w waszym powołaniu. Buduję większe braterstwo pomiędzy wami i jako Mama prowadzę was do wzajemnego poznania się, zrozumienia, udzielania sobie pomocy, miłowania się.

 

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi:

 

Wyjątkowym, szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca jest książka zawierająca Moje orędzia.

W niej jest już ukazane to, co powinniście wiedzieć. Jeśli umiecie ją czytać, znajdziecie tam cały Mój plan: jego przygotowanie, bolesne urzeczywistnianie się oraz pełne blasku i zwycięskie zakończenie.

 

Czytajcie ją, Moi umiłowani, rozważajcie i żyjcie nią! Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się. Dopiero w przyszłości zrozumiecie wartość Mojego macierzyńskiego orędzia.

Darem Mojego Niepokalanego Serca jest ujawniony wam przeze Mnie plan...

(Do Kapłanów... 284)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dajcie się zaskoczyć, synowie najmilsi, bo przeciwnik uczyni wszystko, by przeszkodzić temu Mojemu Dziełu. Jego ulubionym orężem jest podsuwać wątpliwości wobec wszystkiego, czego ja dokonuję w Kościele. Próbuje opierać te wątpliwości na racjach, które z pozoru wydają się być solidne i słuszne. Prowadzi w ten sposób do postawy krytycznej wobec wszystkiego, co wam mówię, zanim jeszcze moje słowa zostaną przyjęte i zrozumiane. Zdarza się wam słyszeć z ust waszych braci odznaczających się wysoką kulturą, niekiedy nawet ekspertów i mistrzów nauk teologicznych, że odrzucają to, co do was mówię, czynią tak, ponieważ każde moje słowo przepuszczają przez filtr swojego umysłu, przepełnionego już ich bogactwami kulturalnymi. W skutek tego napotykają na niepokonalne trudności w tych zdaniach, które prostym i maluczkim ukazują się z całą jasnością. Moje słowa mogą być zrozumiane i przyjęte jedynie przez tych, którzy mają umysł pokorny, a oczy czyste i przejrzyste (...). Mówię wam to, abyście się nie niepokoili, gdy usłyszycie, że nawet doktorzy i mistrzowie znajdują w moich słowach trudności, gdy natomiast wszystko jawi się jako tak jasne i proste tym, których Ja wezwałam, aby byli małymi (...).

Nie dajcie się zniechęcić ani zaskoczyć przez wątpliwości i zamieszanie, które mogą nawet wzrastać, nie szkodząc w niczym temu Mojemu wielkiemu Dziełu Miłości”  

(DK)

 

 

INNE ORĘDZIA

 

 

Taki jest Lud Mego Syna, nie jest przekonany ani nawrócony, dlatego sprawy Domu Ojcowskiego ich męczą.

NMP do Luz de Maria 29.08.2021

 

 

Dzieci, wy jesteście uczniami Mego Syna, tych ostatnich czasów; dziś wzywam was, żebyście się zgromadzili wokół Mych wieczerników lub sanktuariów, i w ten sposób żebyście mogli otrzymać wylanie się Ducha Świętego, który ochrzci was swoim ogniem, abyście mogli głosić wszystkim narodom Ewangelię Mego Syna bez lęku.

Poświęćcie się Ojcu Niebieskiemu i Świętemu Duchowi Bożemu, abyście przez Jego łaskę i miłosierdzie zostali przemienieni w mężnych wojowników, którzy będą ogłaszać narodom tryumfalny powrót Mego Syna. Nieście więc, Moje umiłowane dzieci, Światło, Mądrość, Miłość i Poznanie Boga, za pomocą których przemienicie świat i wyrównacie drogę na Jego powtórne przyjście w chwale i blasku. Otrzymacie więc Owoce i Dary Ducha Świętego poprzez osobiste poświęcenie się każdego z was Ojcu i Duchowi Świętemu, który wyleje się na was poprzez nałożenie rąk jednego z Moich umiłowanych kapłanów z Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Proście Mnie w modlitwie poprzez odmawianie Mego Świętego Różańca, abym was posłała do jednego z Moich umiłowanych, aby wami kierował w waszych misjach, ponieważ jedynie w nich będzie się ujawniać moc Ducha Świętego w owych dniach. Moi umiłowani z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego będą waszymi duchowymi przewodnikami w dniach duchowej ciemności, jakie się zbliżają.

 

Dzieci, módlcie się za Kościół Mego Syna, ponieważ już bardzo niedługo miliony dusz stracą Wiarę, przez duchową hekatombę, jaka [wkrótce] ma nastąpić. Schizma już się zaczęła i apostazja się zwiększa; ogromna większość dzisiejszej ludzkości chodzi oddalona od Boga. Wiele zbuntowanych dzieci niweczy swój chrzest, wyrzekając się Kościoła i Mego Syna; jakiż smutek odczuwam w Mym Sercu Matki ludzkości, widząc tę ohydę, jaka oddali Ducha Bożego od tych biednych stworzeń! Wyrzekając się chrztu, Kościoła i Boga, pozostajecie na łasce Złego, który opanuje wasze dusze; przestajecie już [wówczas] być dziećmi Boga, [jakimi staliście się przez chrzest], by stać się wcielonymi demonami w służbie pana ciemności. Módlcie się więc, Moje dzieci, o [zażegnanie] kryzysu Kościoła, gdyż [wkrótce] rozpęta się Wielka Schizma, która poruszy jego fundamentami, ale go nie zburzy. Ja, wasza Matka Niebieska, wraz ze św. Michałem, legionami anielskimi, duszami świętych oraz Moim Zastępem Maryjnym tu na Ziemi, nie pozwolimy, aby upadł; podtrzymamy go i ochronimy przed atakami Złego i jego hord zła.

 

Mój Zastępie Maryjny, przygotujcie się, bądźcie uważni i czuwający, jak dobrzy żołnierze, bowiem wielkie walki duchowe mają się [niebawem] rozpocząć. Jednoczcie się [razem] w modlitwie Moim Świętym Różańcem, i razem ze św. Michałem i Wojskiem Niebieskim dajmy wspólnie okrzyk bojowy: „Któż [jest] jak Bóg? Nikt [nie jest] jak Bóg!”

Enoch, 10.08.2021

 

 

 Jest konieczne, abyście poświęcili się Memu Sercu, aby wstawiało się za wami. To pilne, żebyście poświęcili się Memu Sercu, nie zwlekajcie. (…) Bądźcie prości i pokorni sercem, abym mogła wam pomóc. To nie czas na to, żeby interesować się [i zajmować] sprawami innymi niż wzrastanie w duchu.

Odmawiajcie Różaniec Święty; to modlitwa, której Demon nie lubi słuchać, i oddalacie go modląc się, o ile jesteście w Stanie Łaski.

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 29.08.2021

 

Dzieci Moje, miejcie wiarę, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, tylko tak zdołacie się ochronić; obecnie to, co nadejdzie, nie będzie już mogło zostać złagodzone, ale wy niczego nie musicie się bać, kochajcie Boga, kontynuujcie wieczerniki modlitewne powierzając się jedynie Jemu i Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. 

Trevignano Romano  21.08.2021

 

 

Proszę was, dzieci: każdego dnia poświęcajcie się Mnie, waszej Matce, a Ja okryję was Mym płaszczem, by zawsze was chronić. Nigdy się nie bójcie. Módlcie się za Kościół, ponieważ szerzy się zamęt.

Trevignano Romano  21.08.2021

 

  Proszę was, żebyście wzmacniali swoją duchowość, co może przyjść jedynie dzięki regularnej modlitwie. Macie być jak ci, którzy już są w Królestwie Bożym, pełni radości, miłości, braterstwa i uwielbienia Pana; jedynie tak będziecie [wystarczająco] silni, by [móc stawić czoła] temu wszystkiemu, co nastąpi.

Trevignano Romano 15.08.2021

 

 Przychodzę do ciebie, by raz jeszcze przestrzec twych braci, żeby byli zjednoczeni [lub: by trwali w jedności].

Czasy, które nadejdą, będą gorsze od tych [obecnych], katastrofy, których będziecie świadkami, uczynią wam wiele zła. (…) musicie przebaczać sobie nawzajem, ponieważ gdy przyjdzie czas, będziecie musieli być gotowi. (…) Wspólnotowa modlitwa będzie wam pomagać, nie izolujcie się, ale bądźcie zawsze we wspólnocie z waszymi braćmi. Módlcie się dużo…

Trevignano Romano  24.08.2021  

 

 

(...) Dzieci Moje, czuję wasz strach i wasze cierpienie, ale czyż w Piśmie Świętym nie zostało już wszystko przepowiedziane? Dzieci Moje, Jezus przygotowywał was już od [dłuższego] czasu, a jednak wy, którzy nie byliście mocni w wierze, teraz się boicie. Pamiętajcie zawsze, że Ja wezwałam każdego z was pojedynczo, i przygotowuję [właśnie] Mój lud, aby wiele Moich dzieci utworzyło rodziny, z matkami, ojcami i braćmi. Prześladowanie będzie wielkie, nade wszystko kiedy kościoły będą niszczone przez istoty nieczyste, ale bądźcie zjednoczeni, ponieważ Ja was ochronię. Obecnie grzech jest wielki, ale tak wielki, że tylko modlitwa i zawierzenie zdołają was ocalić.

Trevignano Romano  28.08.2021

 

 

 

WIECZERNIKI 
w ramach
KAPŁAŃSKIEGO RUCHU MARYJNEGO

https://www.gobbi.pl/historia-ruchu.html

Kapłański Ruch Maryjny. Ks Stefano Gobbi spotykał się z Janem Pawłem II raz do roku.

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY

Kapłański Ruch Maryjny - Książka  "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej".

Chcę, aby w tych czasach Moi umiłowani Kapłani oraz wszystkie Moje dzieci, które mi się poświęciły,

gromadziły się w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną. (DK294)

Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się... (DK284)

Proroctwa nie lekceważcie...   1Tes5,20

 

   Kapłański Ruch Maryjny

nie jest organizacją utworzoną przez człowieka. To dzieło Matki Kościoła,

która w tym celu posłużyła się swym "małym dzieckiem" - ks. Stefano Gobbi.

   Ruch ten swym zasięgiem objął już cały świat "na miarę i głębię po ludzku niewytłumaczalną" (z jednym wyjątkiem - Polski*).

Należy do niego około 65 tys. Kapłanów w tym setki Biskupów, a także kilka milionów świeckich.  

Przynależność jest duchowa, wewnętrzna, o ile podejmie się wymagane zobowiązania. 

Typową jego modlitwą są Wieczerniki z Maryją.  Na stronie tej wstawiamy fragmenty Orędzi dawanych nam

(co potwierdza rzeczywistość) przez Maryję właśnie podczas Wieczerników, czasem z naszymi rozważaniami. 

Więcej o Ruchu w linku poniżej. 

06 września 2021
Fragmenty orędzia DK 285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski Patrzę z troską na naród, który został Mi oficjalnie poświęcony. Na jak wielkie niebezpieczeństwa i zło jest narażony, jak wielka burza mu grozi! Widzę ciężki krzyż, który niesie. (...)   Widzę cierpienia Kościoła w tych trudnych chwilach. Do jego wnętrza przeniknęła zasadzka podziału i kompromisów z duchem tego świata. Także tu próbuje się rozprzestrzeniać dym błędu i niewierności. Szuka się ratunku w ucieczce do łatwych układów z tymi, którzy chcą Kościół zniszczyć i rozbić. Zapanował rozdźwięk między Biskupami, Kapłanami, osobami zakonnymi i wiernymi. Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła –

*

 Kapłański Ruch Maryjny - Ks. Piotr Glas propaguje książkę  "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej"