"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

POZNANIE SIEBIE

 

 

 

 

W O L A 

jest w naszym umyśle, podejmuje decyzje, posiada zdolność wyboru.

Jest potęgą, której jesteśmy absolutnymi władcami

Jezus mówi:

«Są różne zaczyny. Istnieje zaczyn Dobra i zaczyn Zła. Zaczyn Zła, szatańska trucizna, fermentuje łatwiej niż [zaczyn] Dobra. Znajduje bowiem materię bardziej podatną na swe działanie w sercu człowieka, w myśli człowieka, w ciele człowieka. Wszystkie [te sfery są] po trzykroć zwiedzione przez egoistyczną wolę, przeciwną w rezultacie Woli odnoszącej się do wszystkiego, jaką jest Wola Boga.

 

Wola Boga jest powszechna, to znaczy nigdy się nie zatrzymuje na jakiejś myśli osobistej, lecz jest [w niej] obecne [pragnienie] dobra całego świata.

 

Nic w żaden sposób nie może powiększyć doskonałości Boga. On zawsze posiadał wszystko w sposób doskonały. W konsekwencji nie może w Nim zaistnieć myśl o korzyści własnej, która by Go pobudzała do jakiegoś działania. Kiedy się mówi: „Wypełniamy to dla większej chwały Bożej, dla sprawy Boga”, nie oznacza to, że chwała Boża jest w Nim podatna na zwiększanie. [Mówi się tak] dlatego, że każda rzecz, która w dziele Stworzonym nosi znamię dobra, i każda osoba, która czyni dobro i przez to zasługuje na posiadanie go, przyozdabia się znakiem Bożej Chwały. Przydaje w ten sposób chwały samej Chwale, która chwalebnie wszystko stworzyła. Jest to zatem świadectwo, które osoby i rzeczy dają Bogu, świadcząc swymi działaniami o doskonałym Źródle, od którego pochodzą.

 

Kiedy zatem Bóg wam nakazuje coś lub radzi albo kiedy daje natchnienie do jakiegoś działania, nie czyni tego z egoistycznych powodów, lecz z myślą altruistyczną, z miłości, dla waszej pomyślności. Oto przyczyna, dla której Wola Boga nigdy nie jest egoistyczna, lecz jest Wolą całkowicie altruistyczną, o nastawieniu uniwersalistycznym. Jedyna i prawdziwa Siła całego świata, mająca na względzie dobro powszechne.

 

Zaczyn Dobra, kiełek duchowy pochodzący od Boga, napotyka jednak w swym wzroście [w człowieku] na liczne sprzeciwy i opory. Ma wiele trudności z rozwinięciem się. Przeciwko niemu pojawiają się reakcje sprzyjające czemuś innemu. [Rodzą się one z] ciała, serca i myśli ludzkich, ogarniętych egoizmem. Jest on przeciwieństwem Dobra, którym ze względu na swe pochodzenie, może być tylko Miłość.

 

Większości ludzi brakuje pragnienia Dobra. Dlatego Dobro staje się bezpłodne i umiera lub żyje z tak wielkim trudem, że nie podnosi [jak zaczyn ciasto], lecz pozostaje w miejscu. [U ludzi tych] nie ma wielkiego grzechu, lecz nie ma też wysiłku, aby uczynić większe dobro. Duch więc zastyga w bezruchu – nie umarły, lecz bezpłodny.

Weźcie pod uwagę, że niepopełnianie zła wystarcza tylko do uniknięcia Piekła. Aby od razu cieszyć się pięknem Raju, trzeba czynić dobro: w sposób absolutny, na miarę, na jaką udaje się to uczynić, walcząc ze sobą i z innymi. To dlatego powiedziałem, że przyszedłem wywołać wojnę – a nie pokój – pomiędzy ojcem i dziećmi, pomiędzy braćmi i siostrami. Wojna ta powinna bronić Woli Bożej i Jego Prawa przeciw przeciwstawiającej się [im] woli ludzi, którzy zwracają się w kierunkach sprzecznych z tym, czego chce Bóg. (...)         Vt4,107

TRZY SFERY

28 marca 2020
Trzeba całych miesięcy, aby żniwo dojrzało. Wystarczy jedna zapałka, by żniwo szybko spłonęło.   Groźna jest potęga każdego aktu wolnej woli. Jedno "chcę" człowieka wydaje się tak małą rzeczą, a jednak

Wola utwierdzona w miłości jest potęgą, której nic nie przezwycięży.

Ufność zawiera się w woli.

 

 

Często "ego" obezwładnia wolę, która, chce być sprawna.

 

Pychą i brakiem  posłuszeństwa człowiek psuje swą wolę

 

Proces deprawacji:

1. Zapragnięcie czegoś, co jawi się jako zło.

2. Wola nie che wybrać zła jako zła.

3. dokonuje się praca umysłowa (racjonalizacja zła) w której przedstawiamy sobie zło jako osobistą korzyść , jako dobro własne.

4. Siłami poruszającymi wolę staje się własna korzyść, satysfakcja, pycha. 

Tymczasem zostaliśmy powołani z nicości do istnienia dla Miłości. To Miłość powinna być siłą poruszającą naszą wolą.

5. Deprawacja  prowadzi do braku umiaru, złych nawyków, przyzwyczajeń,  uzależnień, zniewoleń, uleganiu żądzom, które odbierają wolność woli.

 

Człowiek staje się buntownikiem. Wie że to, co robi jest złe, a mimo to robi to. Żyje szatańskimi rozkoszami. 

 

 

Całe życie chrześcijanina powinno  mieć swoje fundamenty w woli miłości (OMM50977)

 

Wola miłości utwierdza się przechodząc przez serce.

 

DOBRĄ WOLĄ jest życie nauką Chrystusa - z nim w jedności.

Dobrą wolą jest wytrwanie w Bogu.

 

 

 

Wola trzyma mocno wszystkie moce duszy w swojej zależności i udaremnia im rozpraszanie podczas oczyszczenia, gdy one przechodzą przez cierpienie. 

 

Wola przyjmuje wrażliwość i prostotę duszy i podporządkowuje je swemu działaniu. 

 

Wiara wzrasta proporcjonalnie do poddania się Bożej Woli. (OMM90378)

 

Wiara jest czystym darem z Nieba dla tego, kto jej bardzo pragnie.

 

Kto Mi się oddaje, nigdy nie będzie odrzucony; kto oddaje Mi swoją wolę, otrzyma w dziale Miłość (OMM290481)

 

Wola niszczy zepsuty miąższ starego człowieka, rozprasza "ego" umysłowe jeszcze bardziej zepsute. 

Wola zbawienia się działa tak jak kwas, który atakuje i niszczy szkodliwe otoczenie, w którym ukrywa się skarb. 

Ogałaca własnego ducha, oczyszcza, na nowo go uzdrawia, przyobleka w nową myśl, w nową szatę, czystą, dobrą, dziecięcą. O! Szata mogąca zbliżyć się do Boga, mogąca godnie okryć duszę, ponownie stworzoną i zachować ją, i pomóc jej w osiągnięciu stanu nadstworzenia. Jest nim zrealizowana świętość, która jutro będzie chwalebna w Królestwie Boga. (...)

PBCz 4,6/155

 

Siły poruszające wolę, to nie miłość, ale korzyść satysfakcja, pycha.

 

Wiara jest szczytem działającej miłości. Ona posłuszna jest woli. 

Moja Wola nie może działać, albowiem Moja Wola jest duchem i wpływa na waszego ducha. Duch jednak umiera tam, gdzie panuje materia (KCz33)

SFERA MORALNA