"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

+ Wprowadziłem w twoje życie tak wielu świętych i błogosławionych - Moich przyjaciół, którzy są ze Mną w Niebie - aby ci pomagali, by cię prowadzili, by się za ciebie wstawiali. Nie zawsze uświadamiasz sobie ich obecność i ich intensywne działania w twoich sprawach. Daję Moim świętym różne zadania. Dzielę z nimi administrowanie Mojej miłosiernej miłości wobec dusz. Zachęcam ich, aby wkraczali w życie Moich sług i przyjaciół na ziemi, i aby pouczali i prowadzili tych, których kocham i których wezwałem do wiecznej chwały.

 

Życie Moich świętych w Niebie jest ciągłą współpracą ze Mną w Mojej misji Najwyższego Kapłana. Przeze Mnie, ze Mną i we Mnie uwielbiają i wychwalają Mojego Ojca; przeze Mnie, ze Mną i we Mnie rozdają duszom łaski i z doskonałą miłością ingerują w życie ich sióstr i braci, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi. Poprosiłem wielu Moich świętych, by podążali razem z tobą, by troszczyli się o twoje potrzeby, by wypraszali dla ciebie potrzebne łaski: skruchy, oświecenia i zjednoczenia ze Mną, których Moje miłosierne Serce pragnie ci udzielić. Niektórzy z nich są już ci znani, ale nie wszyscy. Oni cię przyjęli, niektórzy jako brata, inni jako duchowego syna. Nieustannie interesują się tobą, kiedy pracujesz, kiedy mówisz i kiedy cierpisz, i troszczą się o ciebie w każdym momencie. Przyzywaj ich. Proś ich o pomoc. Przebywaj w ich towarzystwie. Przywołuj tych, których już znasz. Zapraszaj tych, których dam ci jeszcze poznać. Pewnego dnia będziesz z nimi zjednoczony, we Mnie, w chwale Nieba, gdzie Moje Oblicze napełni twą duszę niewysłowioną radością, tą samą, która jest rozkoszą wszystkich Moich świętych i która jest nagrodą dla tych, którzy poszukiwali Mojego Oblicza na ziemi. Przyzywaj tych, którzy już są obecni w twoim życiu i bądź otwarty na tych, którym cię jeszcze powierzę.

 

In Sinu Jesu; 30.01.2010 r.

Wprowadziłem w twoje życie tak wielu świętych i błogosławionych...

04 października 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)