O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

DWIE DROGI - DWA ŚWIATY

 

ZACHWYT NAD WSPANIAŁOŚCIĄ  I CHWAŁĄ

 STWÓRCY  WSZECHŚWIATA

 

Czy duch, który ujrzał Boga, może jeszcze znaleźć coś pociągającego w małych rzeczach ziemi?

Błogosławieni ci, którzy potrafią trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy. Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone... (CdJ)

 

      

     
24 października 2019
      Każdy człowiek potrafiący logicznie myśleć dostrzega, że żadna rzecz charakteryzująca się złożoną i uporządkowaną konstrukcją nie może powstać sama z siebie w wyniku przypadkowych procesów. Przykładowo, patrząc na jakąś wspaniałą budowlę, cud techniki, zdajemy sobie sprawę, że musiała ona zostać
24 października 2019
      Przy dobrym nastawieniu można  w rozwoju ludzkości dostrzec stałe, nieustanne działanie Boga,  Najwyższego Bytu. Przez wieki - nie naruszając wolności człowieka i Swej Transcendencji, Bóg wychowuje ludzkość, by przywrócić w niej stan Swojego podobieństwa (chodzi przemianę, o uduchowienie naszej cielesnej
25 października 2019
     Rozważmy głębiej Naukę - tę dotyczącą i będącą spuścizną po największym Mędrcu ludzkości - Jezusie z Nazaretu. Tym, Który sam siebie nazwał Słowem. Słowem objaśniającym Myśli Boga Ojca ludzkości. Jak ona się rozwija… i jak wypacza.    Jakiego zatem Jezusa ukazuje

...WY, KTÓRZY ŻYJECIE W PRAWDZIWYM ŚWIETLE,

POWIEDZCIE IM, JAK SŁODKO ŻYJE SIĘ W PRAWDZIE! (...)

DOPÓKI CZŁOWIEK

NIE ŻYJE W PRAWDZIE,

DOPÓTY NIE DOŚWIADCZA W OGÓLE PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI.

SĄDZICIE, ŻE ŻYJECIE W RADOŚCI I POKOJU WY, MOJE DZIECI, BĘDĄCE POZA PRAWDZIWYM PRAWEM,

DLA POSŁUSZEŃSTWA KTÓREMU

WAS STWORZYŁEM.

JEDNAK W GŁĘBI SERCA CZUJECIE,

ŻE NIE MA W WAS ANI

PRAWDZIWEGO POKOJU,

ANI PRAWDZIWEJ RADOŚCI

I ŻE NIE ŻYJECIE W PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI TEGO, KTÓRY WAS STWORZYŁ I KTÓRY JEST WASZYM BOGIEM, WASZYM OJCEM!

 

Próbuję Ojcze,  

ale jak wyrazić niewyrażalne?

Ja jestem Prawdą

i Drogą aby dojść do Prawdy.

I jestem Życiem i daję Życie,

albowiem kto przyjmuje Prawdę

przyjmuje Życie.

 

*

Patrz na Mnie, mów do Mnie, słuchaj Mnie.

Jestem nie tylko świadkiem prawdy,

lecz jestem Prawdą.

Jestem nie tylko przekazicielem życia,

lecz jestem Życiem.

Jestem nie tylko promieniem światła,

lecz jestem Światłem.

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Prawdę.

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Życie.

Kto idzie za Mną, podąża drogą światła,

a Światło, którym jestem,

jaśnieje w nim coraz bardziej.

 

Gdy Pan mówi do serca (5)

„Jesteście ignorantami,

bo jesteście zbyt wielcy, aby słuchać nauk Boga Miłości”

 

„Waszą siłą jest świadomość waszej nicości”

 

Jezus

 

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,

rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

Szczyćcie się Jego świętym Imieniem,

niech się weseli serce szukających Pana...

 

Ps 105

Kto Ciebie Boże

raz pojąć może ten nic nie pragnie ni szuka

 

(Fragment pieśni, którą - aby  tej Prawdy doświadczyć osobiście - śpiewajmy z wielkim pragnieniem "pojęcia Boga"). 

Czy duch, który ujrzał Boga, może znaleźć jeszcze kiedykolwiek coś pociągającego w małych rzeczach ziemi?

 

 

Czy można zachwycać się cieniem, gdy choćby raz doświadczyło się Żyjącej Rzeczywistości? 

 

JEDYNIE BÓG ZASŁUGUJE

NA WSZYSTKIE WYSIŁKI ISTOTY

 

Potrzeba tylko uznać się

do tego aktualnie  nie zdolnym

i zapragnąć  poznać Boga osobiście.

Tak niewiele, a dla wielu tak wiele. 

 

 

*

 

Wiedza nie jest zepsuciem,

kiedy jest religią.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby ludzie wiedzieli,

co to jest wieczność,

uczyniliby wszystko,

żeby zmienić sposób życia

 

Hiacynta Marto z Fatimy

 

*

 

To wszystko dla ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności.

 

Bóg do św. s. Faustyny

Oczekuję od was, którzy kochacie, byście szerzyli Prawdę. Ponieważ Prawda jest wieczna, jest niezmienna i zawsze aktualna!  

Medziugorje 4.05.2020

  

    

(...)  Dla kogo Bóg stworzył gwiazdy i planety, przesuwające się jak strzały i rysujące sklepienie nieba? A [dla kogo] – przemieszczające się majestatycznie z pozorną powolnością ciała niebieskie, które dają wam światło, wyznaczają pory roku i są wiecznie, niezmiennie – choć wciąż się zmieniają – nową kartą do czytania na niebie każdego wieczora, miesiąca czy roku?

 

One wydają się wam mówić: “Zapomnijcie, ludzie, o waszych więzieniach. Porzućcie pisma zawierające tylko to, co mroczne, zgniłe, brudne, jadowite, zakłamane, bluźniercze i zdemoralizowane. Wznieście się – choćby tylko spojrzeniem – w stronę bezkresnej wolności firmamentu. Uczyńcie niebem waszą duszę, patrząc na tyle jasności! Zgromadźcie zapasy światła, żeby je zanieść do waszego mrocznego więzienia! Czytajcie słowo, które wypisujemy, śpiewając w naszych gwiezdnych chórach, [brzmiących] bardziej harmonijnie niż wasze organy w katedrach. Czytajcie słowo pisane przez nas naszym migotaniem: słowo, które piszemy z miłością, bo zawsze mamy obecnego [przed oczyma] Tego, który nas obdarzył radością istnienia. I miłujemy Go za to, że dał nam istnienie, blask i [możność] wędrowania, wolność i piękno pośród słodkiego lazuru [nieba], ponad którym widzimy lazur jeszcze wznioślejszy: Raj. Na życzenie Boga spełniamy drugą część przykazania miłości i kochamy was: naszych bliźnich we wszechświecie. Miłujemy was wskazując wam kierunek, dając wam światło, ciepło i piękno. Czytajcie wypowiadane przez nas słowo: Bóg. Ono bowiem kieruje naszym śpiewem, blaskiem, naszym uśmiechem:”

 

Dla kogo Bóg stworzył ten płynny lazur, zwierciadło nieba, drogę w kierunku ziemi, uśmiech wody, głos fal, a także [każde] słowo, które – w szeleście poruszanego jedwabiu, w śmiechu pogodnych dzieci, w westchnieniach starców, którzy wspominają i płaczą, w gwałtownych podmuchach i uderzeniach piorunów, w ryku i grzmocie – mówi nieprzerwanie: ‘Bóg’?

 

Dla was jest morze oraz niebo z gwiazdami, a wraz z morzem – jeziora i rzeki, strumienie, stawy i czyste źródła. Wszystko to służy wam do żeglowania, karmienia, zaspokajania pragnienia i oczyszczania. Służąc zaś wam, [wody] służą Stwórcy i nie występują z brzegów, żeby was zatopić, jak na to zasługujecie.

 

Dla kogo – jeśli nie dla człowieka, króla [stworzenia] – stworzył Bóg te niezliczone rodziny zwierzęce, te jakby fruwające i śpiewające kwiaty, [te zwierzęta], które służą wam, pracują, dają pożywienie i pociechę?

Dla kogo Bóg stworzył wszystkie niezliczone rodziny roślin i kwiatów, podobnych do motyli lub do drogocennych kamieni albo też do nieruchomych ptaków? [Dla kogo stworzył] owoce wyglądające jak naszyjniki z klejnotów, rośliny, ścielące się jak dywany pod wasze stopy, aby dać wam schronienie, przyjemność, pożytek, radość dla umysłu, członków [ciała], oczu i powonienia?

 

Dla kogo Bóg stworzył minerały w głębinach ziemi, sole siarczane, jodowe i bromowe, rozpuszczone w źródłach zimnych lub gorących, jeśli nie dla radości tego, który nie jest Bogiem, lecz dzieckiem Bożym? Dla jednego: dla człowieka.

 

Bogu nic nie było konieczne ani dla Jego radości, ani dla [zaspokojenia] Jego potrzeb. On Sam sobie wystarcza. Kontemplacja Siebie jest Jego szczęściem, pokarmem, życiem i odpoczynkiem. To, co stworzył, nie pomnaża ani o najmniejszą odrobinę Jego nieskończonej radości, piękna, życia i mocy. Wszystko to stworzył dla Swego dziecka, chcąc je uczynić królem wszelkiego Swego dzieła – dla człowieka!

 

Warto więc żyć, żeby ujrzeć tak wiele dzieł Bożych i dziękować za Jego potęgę, która wam je daje. Za to, że żyjecie, powinniście być wdzięczni. Nawet gdybyście zostali odkupieni dopiero na końcu wieków, powinniście mieć wdzięczność, gdyż Bóg udziela wam radości [płynącej ze stykania się z] pięknem wszechświata, [z korzystania] z dobroci wszechświata.

Chociaż wasi Przodkowie i wy sami staliście się i jesteście nadal wiarołomni, pyszni, rozpustni, dokonujący zabójstw, Bóg traktuje was tak, jakbyście byli dobrzy, jak dobre dzieci, które wszystkiego się uczy i wszystko im daje, aby osłodzić im życie i uczynić lepszym.

 

Wszystko, co wiecie [o dobru], znacie dzięki Bożemu światłu. Odkrywacie coś dzięki temu, że Bóg wam to ukazuje. [Tak jest w dziedzinie] Dobra. Inne formy poznania i odkryć, które noszą piętno zła, pochodzą od Najwyższego Zła: szatana...

 

                                     (ciąg dalszy: Poemat Boga-Człowieka 1,8)

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza jest wielką przeszkodą do świętości. Jest pożyteczna dla oświecenia sumień, lecz także nadyma, karmi miłość własną, pychę, a wady duszy trudniej pokonać i uzdrowić niż te cielesne”.

                  bł. Mikołaj Barre

   Słuchaj chętnie każdego słowa

pochodzącego  od Boga.  Syr 6,35

Veritas liberabit vos

(Prawda was wyzwoli) J 8, 32

Mój Bóg jak drżący słowik w garści.

a nie ogarną Go wszechświaty.

Oddechem gasi gwiazdozbiory,

a drży w oddechu mym jak kwiaty.

 

Mój Bóg wykuwa słowem wieki,

a chwila rani Go jak mieczem,

Mój Bóg straszliwy i daleki,

a bliski jak płaczące dziecię.

 

Mój Bóg depczący z wzgardą trony,

A kłosom zstępujący z drogi –

Jak groźny sędzia przeraźliwy,

Jak żebrak smutny i ubogi.

 

Mój Bóg nade mną ciągle stoi,

Jak cień, jedyny mój towarzysz.

Za sobą czuję Jego kroki,

I złotą glorię Jego twarzy.

 

I oto teraz spoza pleców,

Na dłonie moje wciąż spogląda

I jak syn błaga mnie o serce,

I jak Pan serca mego żąda.

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność