"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Patrzcie dziś z radością i ogromną nadzieją na waszą Niepokalaną Mamę. Z radością, bowiem Ja jestem przyczyną waszej radości. W ten sposób wzywacie Mnie w modlitwie, którą tak lubię – w Litanii Loretańskiej. W tym dniu zapraszam was do popatrzenia na Mnie z radością.

 

Z radością kontemplujecie Mnie w światłości Mojego Niepokalanego Poczęcia.

Jako przeznaczoną od całej wieczności do stania się Matką Wcielonego Słowa Najświętsza Trójca zachowała Mnie od wszelkiego grzechu, w tym od grzechu pierworodnego, który wszelkie stworzenie zaciąga w chwili ludzkiego poczęcia. W ten sposób widzicie we Mnie odblask pierwotnego planu Ojca, który stworzył człowieka na Swój obraz i dla Swej największej chwały. Ojciec Niebieski pochyla się nade Mną ze szczególną życzliwością.

 

Z radością patrzycie na Mnie jako na dziewiczą Matkę Słowa, które stało się człowiekiem w Moim najczystszym łonie.

Mój Syn Jezus zrodził się ze Mnie, aby stać się waszym Zbawicielem i waszym Odkupicielem. W Nim samym cała ludzkość ma możliwość wyzwolenia się z niewoli grzechu, aby dojść do komunii życia i miłości z Niebieskim Ojcem.

 

Z radością ujawniam się wam, cała napełniona Duchem Świętym, który jednoczy się z Moją duszą przez prawdziwą więź oblubieńczej miłości. Jedynie przez Jego działanie dochodzi we Mnie do ludzkiego poczęcia Boga, który stał się człowiekiem. Jedynie przez Boskie działanie Ducha Świętego staję się Matką Boga.

 

Jako umiłowana Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego mogę naprawdę stać się przyczyną waszej radości.

 

Popatrzcie też dzisiaj na Mnie z ogromną nadzieją.

 

Spoglądajcie z ogromną nadzieją w tych dniach, kiedy ludzkość przeżywa bolesne doświadczenie swego oddalenia od Boga, po zbudowaniu cywilizacji bez Boga, w której Jego Prawo jest stale gwałcone i otwarcie odrzucane. Przyszły dla niej godziny wielkiej próby i miłosiernej kary. Jako Mama jestem więc tu w sposób stały i pełen mocy, aby jej pomagać na jej drodze nawrócenia i powrotu do Pana. Całej ludzkości otwieram drzwi Mego Niepokalanego Serca, bezpiecznego schronienia, do którego powinna ona wejść dla swojego zbawienia.

 

Z ogromną nadzieją Kościół patrzy na Mnie, kiedy przeżywa oczyszczającą godzinę Swego największego kryzysu. Ogarnięty jest oparami szatana, rozdarty w swej jedności, zaciemniony w swej świętości, zagrożony utratą wiary i wielkim odstępstwem. To dlatego ujawniam się Kościołowi z czułością i miłosierdziem Mojej macierzyńskiej miłości i w ten sposób Ja sama pomagam mu, pocieszam w bolesnych chwilach jego oczyszczenia.

 

Moja obecność w Kościele staje się od tej chwili coraz silniejsza, stała i bardziej widoczna. W Kapłańskim Ruchu Maryjnym cały Kościół ujrzy nadzwyczajną pomoc, jaką Jego Niebieska Mama ofiarowuje mu dla prowadzenia go do bezpiecznego schronienia Jej Niepokalanego Serca, w którym pozna on świetlistą godzinę swej drugiej Pięćdziesiątnicy.

 

Z ogromną nadzieją patrzcie na Mnie wy, Moje małe dzieci, tak doświadczone i zranione, uderzone gwałtownym wichrem wielkiego ucisku.

Przyjdźcie do Mnie, wszystkie Moje małe dzieci. Przyjdźcie do Mnie, bo potrzebujecie pociechy, zachęty, opieki, obrony i ocalenia przez waszą Niebieską Mamę.

 

To dlatego zbudowałam wam arkę nowego przymierza, do której musicie wejść, by dojść do nowych, czekających was czasów.

Dziś znowu zapraszam was wszystkich do wejścia z radością i ogromną nadzieją do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

Z czułością i miłosierdziem ujawniam się Kościołowi [który] przeżywa oczyszczającą godzinę Swego największego kryzysu. Ogarnięty jest oparami szatana, rozdarty w swej jedności, zaciemniony w swej świętości, zagrożony utratą wiary i wielkim odstępstwem... (DK 584)


23 sierpnia 2020
Orędzia  z Medziugorje

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)