"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...)

Zobacz, jak tryumf Mojego Niepokalanego Serca staje się tu cudowną rzeczywistością. Wszystko, co udaje ci się uczynić, jest po ludzku niemożliwe. To Ja podtrzymuję cię i prowadzę. To Ja dodaję ci siły i przynoszę ulgę, bo czasy Mojego tryumfu nadeszły i musisz wypełnić powierzoną ci przeze Mnie rolę zaprowadzenia wszystkich ludzi do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

 

Zadanie, które ci powierzyłam polega na zaprowadzeniu do Mojego matczynego ogrodu dzieci wystawionych na wiele niebezpieczeństw, poddanych licznym aktom przemocy, kroczących bolesnymi drogami grzechu i nieczystości. To zepsute i złe pokolenie zastawia co dnia zasadzki na tych małych, których Jezus chroni w zagrodzie Swej Boskiej miłości i którym ujawnia tajemnice Swego Niebieskiego Ojca.

 

Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu młodzieży do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby ją odciągnąć od wielkiego niebezpieczeństwa oddalenia się od Jezusa i ode Mnie. Jakże ten zły świat, w którym żyjecie, zwodzi młodych, ofiarowując im zatruty chleb grzechu i zła, przyjemności i nieczystości, zabawy i narkotyków.

Prowadzę młodzież do wnętrza bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, abym mogła ją bronić i strzec przed wszystkimi niebezpieczeństwami, formować i prowadzić drogą miłości i światłości, umartwienia i czystości, pokuty i modlitwy. W ten sposób formuję Sobie armię Moich młodych, wezwanych do wejścia w nowe czasy, które Niebieska Mama przygotowuje dla Kościoła i dla całej ludzkości.

 

Zadanie, które ci powierzyłam, polega na zaniesieniu do świetlistego ogrodzenia Mojego Niepokalanego Serca chrześcijańskich rodzin, abym je mogła wspomóc, by żyły w jedności i wierności, na modlitwie i w miłości, gotowe do przyjęcia daru życia, który zawsze musi być przyjmowany, chroniony i zazdrośnie strzeżony.

 

Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu do wnętrza bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca kapłanów, którzy są synami Mojej szczególnej matczynej miłości, abym ich mogła pocieszyć, zachęcić, wspomóc w stawaniu się gorliwymi sługami Jezusa. Jego życie powinni oni odtwarzać we własnym życiu i głosić wiernie w Jego Ewangelii. (...)

 

Krocz, Mój mały synu, jeszcze przez krótki czas po wszystkich drogach świata (...)

Musisz teraz wejść w drugi etap twojego życia i przygotować się do przeżycia z miłością cierpienia, o które cię proszę – bez względu na to jak wielkie by nie było – dla dopełnienia twojej misji i dla dokończenia powierzonego ci przeze Mnie zadania.

Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu wszystkich ludzi do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. (DK 566)

25 września 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)