"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

  ZAGROŻENIA DUCHOWE

Najgłębsze przyczyny naszej niewiary, życiowych nieszczęść i cierpień po śmierci ciała. 

Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili,

zupełnie nieświadome, że w nie wpadły! Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej...

DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

 

Powiązane podstrony:

 

odrodzedoprawdy.pl/pieklo-i-zle-duchy-przyczyny-i-skutki-otwarcia-sie

 

odrodzedoprawdy.pl/modlitwy-egzorcyzmy--o-uwolnienie-od-zla-o-uzdrowienie-wewnetrzne-i-blogoslawienstwa-domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pokój niech będzie z tobą! Rozmyślaj nad tajemnicą Mojej Obecności.

O, tyle jest pokus na świecie, że dusze nie mogą pozwolić sobie na to, aby choć na sekundę zasnąć. Powinny stale modlić się czuwając. Te pokusy rodzą się niby z niczego. Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili, zupełnie nieświadome, że w nie wpadły!

Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej – dostrzegając wciąż Moją Obecność, rozmawiając ze Mną jak ze swoim Towarzyszem albo prosząc Mnie jak Ojca – byłyby bardziej świadome tych zasadzek.

Nieustanne modlitwy utrzymują szatana w oddaleniu, a zbliżają dusze do Mnie.

Pójdź, uwielbiaj Mnie od czasu do czasu, córko, to Mnie wychwala i jest Mi przyjemne. Wypowiedz te słowa:

Chwała Bogu Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

(PŻwB 19.01.90)

 

*

 

Więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii - żyjących pod znakiem Bestii.  (Ap 13-17)   Prawo tych, którzy noszą znamię Bestii, jest sprzeczne z Moim Prawem. W jednym włada ciało, które rodzi dzieła cielesne, w drugim panuje duch, który rodzi dzieła ducha. Tam, gdzie panuje duch, jest Królestwo Boga, tam gdzie panuje szatan, jest królestwo szatana.

 

*

 

Jak jeździec kieruje koniem pociągając za lejce,

tak zły prowadzi człowieka tam gdzie chce posługując się jego namiętnościami. 

Człowiek jest niewolnikiem szatana, choć wydaje mu się, że jest wolny. 

 

*

 

Moje drogi są drogami wspaniałymi,

prowadzącymi do doskonałości.

Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. Jezus  

(Por. Mt 5,48; PŻwB 2.05.2001)

 

*

 

Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby, Moi biedni, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy. Grożące wam niebezpieczeństwo to utrata łaski i jedności życia z Bogiem. Otrzymał ją dla was Mój Syn Jezus przez Odkupienie, kiedy wyswobodził was z niewoli Złego i uwolnił was od grzechu.

Obecnie nie uważa się już grzechu za zło. Przeciwnie, często się go wychwala jako wartość i dobro. Pod zgubnym wpływem środków społecznego przekazu stopniowo dochodzi się do utraty świadomości grzechu jako zła. Przez to popełnia się go coraz częściej, usprawiedliwia i już nie wyznaje.

 

Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój z waszych serc, z waszych dusz i z waszego życia. Moje dzieci, tak zagrożone i tak chore, przyjmijcie Moje macierzyńskie zaproszenie do powrotu do Pana – drogą nawrócenia i pokuty.

(NMP; DK 486)

*

 

Co czynić jeśli odkryjemy, że już ulegliśmy złu, że  zostaliśmy zainfekowani złem?

  • Przede wszystkim uzyskać Sakrament Pokuty wypełniając dokładnie wszystkie pięć jego warunków. Ważna jest skrucha bez szukania dla siebie usprawiedliwień.
  • Uzyskać pomoc wierzącego kapłana w postaci modlitwy wstawienniczej czy egzorcyzmu.
  • Samemu modlić się szczególnie modlitwami, jakie poleca nam nasz Pan... wierząc, że nie chodzi tu tylko o zarazę fizyczną...

 

(...) Dzieci Moje, posłuchajcie z całą uwagą tego, co wam powiem poprzez Mojego proroka Enocha: Tym wszystkim, którzy z braku wiedzy, wiary, czy z lęku się zaszczepili [przeciw COVID-19], a są owieczkami Mego Stada, mówię wam:

Nie lękajcie się, gdyż jest dla was nadzieja: jeśli odmówicie z wiarą koronkę do Mej Przenajdroższej Krwi i Ran, razem z litanią do Mej Krwi , jako nowennę, (link) i poprosicie Mnie, aby Moja Krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele, to uwolnię was przez Moje Miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was Moją Krwią. Umiłowane dzieci, potęga Mojej Chwalebnej Krwi i Ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi, zarazie czy pandemii; odmawiajcie modlitwę do Mojej Krwi rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i bliskich; zapewniam was, ↵ że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą, to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie mogła zrobić wam krzywdy.

Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny, Oblubieniec, który nie jest kochany. Dajcie poznać dzieci Moje te orędzia zbawienia całej ludzkości.  

(Fragment Orędzia z 28.07.2021) 

 

Więcej: odrodzedoprawdy.pl/oredzia-z-nieba---fragmenty-niezwykle-pilnych-i-aktualnych-wezwan-jezusa-i-maryi-z-roznych-czesci-swiata-uzupelniane-jak-dlugo-jeszcze-bedziecie-glusi--zmierzacie-ku-wlasnej-zagladzie

 

*

 

"Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej.’’

                                                                                 

Teresa Neumann (1898-1962), niemiecka mistyczka

 

*

 

W tej właśnie nastającej godzinie sądu i kary (jak się to już wyraźnie uwidacznia), pamiętajmy o Bożym miłosierdziu dla bezwzględnie każdej duszy która zbłądziła, byle by ze skruchą wezwała Bożego miłosierdzia:

 

 

Jezus: Córko Moja, czyż sądzisz, żeś dosyć napisała o Moim Miłosierdziu? Jest to dopiero jedna kropelka wobec oceanu - to, coś napisała. Jestem Miłością i Miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z Miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania - powiększa się. Dusza, która zaufa Mojemu Miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja Sam mam o niej staranie.

(Dzienniczek s. Faustyny 1273)

 

 

*

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

 

2116. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (por. Pwt 18, 10; Jr 29, 8.). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.

 

2117. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. (

 

KKK Rozdz.1, Art. 1; 2116 – 2117 )

 

 

*

 

 Ludzie udają się do wróżek i słynnych wizjonerów, by poznać przyszłość.  Trudzą się i wydają pieniądze aby wiedzieć “jak sobą pokierować”.

Człowiek jednak nie może sam sobą pokierować. Zbyt mały i słaby jest w swej naturze wobec osobowych potęg duchowych - dobrych i złych. 

To Bóg kieruje człowiekiem, który w Niego wierzy i Mu się powierza! Na cóż się zda poznanie przyszłości lub przekonanie, że się ją zna, jeśli i tak nie mamy środka, by zmienić tę przepowiedzianą przyszłość. Środek jest tylko jeden: prosić dobrego Boga, żeby Jego miłosierdzie nas wspomogło. Ufna modlitwa może wszystko, może nawet zamienić karę w błogosławieństwo. Kto jednak ucieka się do ludzi i liczy na ludzkie środki - by zmienić przyszłość, nie potrafi się wcale modlić lub bardzo źle to czyni.  Wówczas wpada w moc potęg ciemności. I tym bardziej jest wobec nich bezbronny, im mniej w nie wierzy i im słabiej je zna, często myśląc, że może się nimi posłużyć dla własnej korzyści.

 

*

Dzieci Moje, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę, o modlitwę za ten świat coraz bardziej uciskany przez siły zła. Dzieci, proszę was, żebyście trzymali się z dala od tego wszystkiego, co jest złe. Kiedy czujecie się zmęczeni i dręczeni, szukajcie schronienia w modlitwie. Padajcie na kolana i módlcie się. Wielu nazywa siebie chrześcijanami, ale jeszcze się zwracają do wróżących z kart, z ręki, i do świata okultyzmu, wierząc, że rozwiążą [tak] każdy problem.

Dzieci najukochańsze, jedyne zbawienie jest w Moim Synu Jezusie. Spożywajcie każdego dnia Jezusa [w Eucharystii]; proszę was usilnie, dzieci: nie oddalajcie się od prawdy, idąc za fałszywymi i daremnymi pięknościami tego świata. Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, żebyście Mnie słuchali i szukali schronienia w jedynym zbawieniu, którym jest Mój Syn Jezus, który umarł za każdego z was. (…)

(NMP, Zaro 8.10.2021)

30 kwietnia 2021
Słysząc o zagrożeniach wyobrażamy sobie najczęściej zdarzenia losowe, klęski żywiołowe,  kataklizmy, zaraźliwe choroby, wypadki, akty terroru, wojny itp. Czyli wszelkie czynniki niszczące nasze poczucie bezpieczeństwa, kiedy pojawia się strach przed utratą życia, zdrowia czy mienia. Dotyczą one najczęściej świata materii i jej destrukcyjnego oddziaływania na naszą sferę cielesną i psychiczną. Ale istnieje także o wiele ważniejsza rzeczywistość, która współcześnie jest najczęściej niedostrzeganą, nie braną pod uwagę, a mającą bezwzględnie największy wpływ na jakość naszego życia teraz i po śmierci ciała.  To rzeczywistość duchowa. Ignorowanie jej nie jest pozytywnym myśleniem.    Nie
21 sierpnia 2021
    Popatrzcie dziś na blask waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć, że weszliście w czas Mego pełnego ukazania się. Objawiłam się dla wskazania wam drogi, którą powinniście iść w tych ostatnich czasach. Objawiłam się dla wypełnienia zadania Mamy wobec was, Moich dzieci, na które Mój i wasz przeciwnik zastawia bardzo wiele zasadzek. W czasie wielkiej próby ukazuję zagrażające wam niebezpieczeństwa.  Najpoważniejsze zagrożenie to uleganie pokusom świata, w którym żyjecie, niebezpieczeństwo stania się ofiarą grzechu i zła, wpadnięcia ponownie w niewolę szatana
24 września 2021
  Zło, grzech przejawia się w degeneracji ludzkiej wolności i  jest przyczyną śmierci, gdyż oddala od Boga, źródła życia (Rz 15,12). Grzech jest też okazją do działania w nas i w naszym świecie siły ciemnej i wrogiej - szatana. Zło nie jest więc tylko jakimś brakiem, lecz jest siłą działającą, istnieje w postaci żywej istoty duchowej, istoty przewrotnej, która skłania też do przewrotności. Jest to rzeczywistość straszna, tajemnicza i budzącą grozę. Dlatego następcy Chrystusa papieże w trosce o losy swoich wiernych, nieustannie przypominali o tym wielkim niebezpieczeństwie grożącym człowiekowi. Cytujemy poniżej
29 października 2021
 "Każdego roku, podczas nocy Halloween, odbywają się obrzędy, w których giną dzieci, a w tym czasie inne chodzą od drzwi do drzwi i zbierają słodycze – obchodząc radosne święto. To, że jedni świetnie się bawią, kiedy inni odbierają życie ofiarom, zakrawa na ironię. Nikt nie chce stawić czoła tym faktom…" Wywiad znaleziony w sieci: XX – Glenn Hobbs jako dziecko został wprowadzony w arkana satanizmu przez dziadka i przez wiele lat uczestniczył w tych praktykach. Niedawno zapytałam go o znaczenie Halloweenu dla okultystów. Glenn Hobbs (Former satanist): – Praktyki satanistyczne
24 sierpnia 2021
     Gdy nasze zdrowie niedomaga i mamy problemy z układem ruchu, bywa, że dostajemy od lekarza skierowanie na rehabilitację i fizykoterapeuci wykonują nam zlecone zabiegi czy masaże. One nam pomagają zmniejszyć ból, usprawnić stawy, zredukować napięcie mięśniowe, poprawić ukrwienie, zregenerować siły… po prostu wrócić do zdrowia albo przynajmniej ulżyć w cierpieniu. Dobrze zrobiony masaż
05 czerwca 2021
    Astrologia zajmuje się badaniem wpływu ciał niebieskich na poszczególne osoby, czy nawet całe społeczeństwa. Zakłada ona, jakoby planety miały wysyłać jakieś „fluidy”, które wpływałyby na charakter człowieka i miałyby decydować o jego losach. Próbuje ona zachować pozory naukowości, nie należy jej jednak mylić z astronomią, chociaż w starożytności stanowiły one jedną naukę.    Pozycja
03 maja 2021
  Bioenergoterapia jest popularną metodą tzw. medycyny alternatywnej (inaczej nazywaną niekonwencjonalną czy naturalną) polegająca na przekazywaniu rzekomej energii, którą podobno ma posiadać bioenergoterapeuta. Energia ta jest różnie nazywana – bioenergia, bioprądy, biopole, energia witalna, kosmiczna..., a umieszczana w kontekstach kulturowych – określana jest jako ki, chi, mana, prana, kundalini, tumo... czy nawet jako Duch
24 września 2021
    Feng shui (dosłownie: wiatr i woda; wymowa najbardziej zbliżona do oryginalnej to podobno fank szłej) jest to sztuka aranżowania naszego otoczenia oparta na wierze, że odpowiedni układ przedmiotów znajdujących się wokół nas może mieć wpływ na szczęście człowieka. W podręcznikach feng shui możemy przeczytać, że chodzi tu o takie wprowadzenie harmonii w otoczeniu
11 października 2021
  Od jakiegoś czasu do Polski dociera zwyczaj obchodzenia „święta”, zwanego Halloween, w dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to święto chrześcijańskie, jego korzenie sięgają starożytnego pogaństwa. Zwyczaje Halloween opierają się na celtyckim kulcie boga śmierci Samhaina, są to okultystyczne obchody na cześć sił ciemności. Halloween jest popularny, a przyczyną tej popularności jest
28 maja 2021
      Nieraz w aptece proponują nam „nieszkodliwe”, na bazie naturalnych komponentów, preparaty homeopatyczne; bywa też, że lekarz pierwszego kontaktu nam je zaleci. W każdej aptece można je kupić.    Na ulotce informacyjnej takiego „leku” możemy pod jego nazwą przeczytać: „Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi”. A co to takiego jest ten homeopatyczny produkt leczniczy? Nazwa
23 czerwca 2021
    Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24, 24)    Jasnowidzenie jest to zdolność do odczytywania zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni bez udziału zmysłów, jest to znajomość rzeczy ukrytych. Może ona dotyczyć przeszłości, przyszłości, bądź chwili
17 sierpnia 2021
     „Myśl pozytywnie! Tylko myśl pozytywnie!” – słyszymy często. Te słowa są kluczem na wszelkiego rodzaju kursach samodoskonalenia czy rozwoju osobistego. Pozytywne myślenie jest zawarte w wielu programach szkoleniowo-pedagogicznych i terapiach (często finansowanych przez ministerstwo).    Cóż to jest to „pozytywne myślenie”, przedstawiane jako neutralne? To nazwa konkretnej techniki New Age. Jej protoplastą był Napoleon
06 czerwca 2021
  ...Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3, 12b-13) (...)   Wokół dzieje się wiele zła. Bywa, że zostajemy osobiście bardzo dotkliwie zranieni. My na zło możemy odpowiedzieć złem lub dobrem.
20 maja 2021
  Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga,   nie polega na tym, że w nic nie wierzą,   ale, że są gotowi uwierzyć we wszystko.   (Gilbert K. Chesterton)    Mamy XXI wiek i żyjemy w cywilizowanej Europie. Wydawałoby się, że zabobony, to coś, co już dawno przebrzmiało, a już na pewno „mnie osobiście to nie dotyczy,
10 maja 2021
  Nazwa radiestezja pochodzi od greckich słów: radios (promień) i aisthesis (odczuwanie). Wprowadzono ją w latach trzydziestych XX wieku, w celu „dodania naukowości” znanym od dawna pojęciom: „różdżkarstwo” i „wahadlarstwo”. Innymi słowy – jest to umiejętność odczuwania jakiegoś bliżej nieokreślonego promieniowania. Radiesteci twierdzą, że za pomocą wahadełka czy różdżki potrafią odpowiedzieć na niemal wszystkie
18 maja 2021
  Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 21)   Dostajemy, kupujemy, zakładamy różne symbole, często nieświadomi ich znaczenia. Warto znać symbolikę obrazów, wiedzieć, z czym one nas wiążą. Od nas zależy, jak odczytamy te symbole, od naszej świadomości,
31 maja 2021
     Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także wszechobecne reklamy, plakaty proponują nam różne kursy, treningi czy terapie wspomagające proces uczenia się.    Jest w czym wybierać: kinezjologia edukacyjna (metoda Dennisona), pozytywne myślenie, ćwiczenia z mandalą, mantra i mudra (praktyki stosowane w buddyzmie i hinduizmie mające na celu m.in. doskonalenie umysłu), eurytmia (sposób poruszania się w rytmie
18 czerwca 2021
    Słowo voodoo (wudu, wodun) wywodzi się z języka plemion zachodnioafrykańskich i oznacza – ducha, bożka, bóstwo; jednak wydźwięk tego słowa jest zawsze negatywny, chodzi o istoty tajemnicze i groźne. Kolebką voodoo jest Benin w Afryce, ale obecnie jest religią wyznawaną głównie na Haiti (dotarła tam w XVII/XVIII w. wraz z transportem niewolników z
01 maja 2021
  Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia Pana. (Jr 29, 8-9)   Wróżbiarstwo sięga swoimi korzeniami

 

 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 

 

Cykl artykułów opracowanych przez Iwonę Skorupską (z wykształcenia teolog, UAM w Poznaniu) opublikowanych na łamach „Miesięcznika Kościelnego Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy”.

 

Teksty oparte są na słowie mówionym i pisanym takich znawców tematyki, jak m.in. ks. Aleksander Posacki, ks. Andrzej Zwoliński, ks. Bogusław Jaworowski, ks. Gabriele Amorth, ks. Sławomir Kostrzewa, Robert Tekieli.

30 kwietnia 2021
  We współczesnym, otaczającym nas świecie można z jednej strony zauważyć nacisk na konsumpcję, na redukowanie całej rzeczywistości tylko do sfery materialnej, z drugiej natomiast – wzrost zainteresowania problematyką związaną z duchami, aniołami czy działaniem szatana. Poprzez różne formy duchowości (a niestety często również pseudoduchowości) człowiek szuka odpowiedzi na pytania

Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa.

Nie będziecie uprawiać czarów. (Kpł 19, 26)

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia duchowe

Jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie jest przekonany i jeszcze pokusa go nęci, 

to Pismo Święte podpowiada, jak w takiej sytuacji postępować:

 

Unikajcie wszystkiego,
co ma choćby tylko pozór zła.
 
(1 List do Tesaloniczan 5:22)
 
Własna dusza ma nieskończenie większą wartość.

Zamyślenie - Bóg Stworzyciel i Matka Ziemia

Zrozumiałam, że demon jest podobny do wiatru. Kiedy wieje wiatr, trzeba wszystko zamknąć, pozatykać dziury i szczeliny, aby się przed nim obronić. Dusza powinna wykorzystać te same środki ostrożności wobec szatana, wszystko w niej powinno się zamknąć, aby uniemożliwić złym duchom dostęp nawet przez najmniejszą szparkę...

św. Mała Arabka

 "Zakazane kazanie księdza egzorcysty"

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga  posłannictwo i władzę, 

by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie – rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, 

stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. 

Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

Lista zagrożeń duchowych (na pewno nie pełna)

 

akupunktura

alchemia

amulety

amway

astrobiologia

astrologia

bioenergoterapia

biorytmy

chiromancja

czary

dopalacze

dyskoteki

gry komputerowe (okultyzm, przemoc, zło)

halloween

Hare Kriszna

Harry Potter

hipnoza

homeopatia

horoskopy

jasnowidzenie

joga

kabała

karty tarota

klątwy

kontrola umysłu

mandala

mediumizm

metoda Reiki, Silvy, Zdenka

muzyka death, metal, heavy, satanistyczna, techno i inne

napoje energetyzujące 

napoje alkoholowe, narkotyki (zaburzanie  świadomości)

nikotynizm

okultyzm

parapsychologia

pierścień Atlantów

piramidki energetyzujące

podróże astralne (poza ciałem)

pozytywne myślenie

praca z mandalą

przesądy

psychoterapia praniczna

psychotronika

radiestezja

reinkarnacja

relatywizm

różdżki i wahadełka

satanizm

scjentologia

sekty

senniki

spirytyzm

super nauczanie SITA

symbole: głowa Bafometasymbol, krzyż celtycki, krzyż egipski, krzyż Nerona, krzyż zamętu, motyl, pentagram, rogata dłoń, różokrzyż, wstążka przeplatana, ying-yang...

synchronizacja półkul mózgu

synkretyzm

szamanizm

szkoły i przedszkola Waldorfskie

sztuki walki

szybkie czytanie

świadome śnienie (lucid dreams) 

talizmany

tarot

tatuaże

telekineza

trzecie oko

uzdrawianie Praniczne

uzdrowienia okultystyczne

używanie wahadełek

weganizm

wolnomularstwo

wróżby

wywoływanie duchów

zabobony

zaklęcia

znachorstwo

znaki zodiaku

"żyły wodne"

 

 

Cytaty Biblijne

 

 

Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.

(Kpł 19, 26)

 

Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

(Kpł 19,31)

 

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią...

(Kpł20,27)

 

Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!

(Kpł19,28)

 

Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.

 (1Kor10,21)

 

Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

(Kpł 19,18)

 

...Owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się tobie przydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. (Iz 47, 13-14)

 

Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. (Pwt 4,19)

 

Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, (…) kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni

(Pwt 18,10-12)

 

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (1J 3, 7-8)

 

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 14-15).

 

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

(Mt10,16)

 

Uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Ja Pan, Bóg wasz.

(zob. Kpł 11,44; 11,45;19,2;20,7)