"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

  ZAGROŻENIA DUCHOWE

najgłębsze przyczyny naszej niewiary i życiowych klęsk

Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili,

zupełnie nieświadome, że w nie wpadły! Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej...

DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

 

Powiązane podstrony:

 

odrodzedoprawdy.pl/pieklo-i-zle-duchy-przyczyny-i-skutki-otwarcia-sie

 

odrodzedoprawdy.pl/modlitwy-egzorcyzmy--o-uwolnienie-od-zla-o-uzdrowienie-wewnetrzne-i-blogoslawienstwa-domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pokój niech będzie z tobą! Rozmyślaj nad tajemnicą Mojej Obecności.

O, tyle jest pokus na świecie, że dusze nie mogą pozwolić sobie na to, aby choć na sekundę zasnąć. Powinny stale modlić się czuwając. Te pokusy rodzą się niby z niczego. Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili, zupełnie nieświadome, że w nie wpadły!

Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej – dostrzegając wciąż Moją Obecność, rozmawiając ze Mną jak ze swoim Towarzyszem albo prosząc Mnie jak Ojca – byłyby bardziej świadome tych zasadzek.

Nieustanne modlitwy utrzymują szatana w oddaleniu, a zbliżają dusze do Mnie.

Pójdź, uwielbiaj Mnie od czasu do czasu, córko, to Mnie wychwala i jest Mi przyjemne. Wypowiedz te słowa:

Chwała Bogu Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

(PŻwB 19.01.90)

 

*

 

Więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii - żyjących pod znakiem Bestii.  (Ap 13-17)   Prawo tych, którzy noszą znamię Bestii, jest sprzeczne z Moim Prawem. W jednym włada ciało, które rodzi dzieła cielesne, w drugim panuje duch, który rodzi dzieła ducha. Tam, gdzie panuje duch, jest Królestwo Boga, tam gdzie panuje szatan, jest królestwo szatana.

 

*

 

Jak jeździec kieruje koniem pociągając za lejce,

tak zły prowadzi człowieka tam gdzie chce posługując się jego namiętnościami. 

Człowiek jest niewolnikiem szatana, choć wydaje mu się, że jest wolny. 

 

*

 

Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby, Moi biedni, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy. Grożące wam niebezpieczeństwo to utrata łaski i jedności życia z Bogiem. Otrzymał ją dla was Mój Syn Jezus przez Odkupienie, kiedy wyswobodził was z niewoli Złego i uwolnił was od grzechu.

Obecnie nie uważa się już grzechu za zło. Przeciwnie, często się go wychwala jako wartość i dobro. Pod zgubnym wpływem środków społecznego przekazu stopniowo dochodzi się do utraty świadomości grzechu jako zła. Przez to popełnia się go coraz częściej, usprawiedliwia i już nie wyznaje.

 

Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój z waszych serc, z waszych dusz i z waszego życia. Moje dzieci, tak zagrożone i tak chore, przyjmijcie Moje macierzyńskie zaproszenie do powrotu do Pana – drogą nawrócenia i pokuty.

(NMP; DK 486)

*

 

"Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej.’’

                                                                                 

Teresa Neumann (1898-1962), niemiecka mistyczka 

30 kwietnia 2021
Słysząc o zagrożeniach wyobrażamy sobie najczęściej zdarzenia losowe, klęski żywiołowe,  kataklizmy, zaraźliwe choroby, wypadki, akty terroru, wojny itp. Czyli wszelkie czynniki niszczące nasze poczucie bezpieczeństwa, kiedy pojawia się strach przed utratą życia, zdrowia czy mienia. Dotyczą one najczęściej świata materii i jej destrukcyjnego oddziaływania na naszą sferę cielesną i psychiczną. Ale istnieje także o wiele ważniejsza rzeczywistość, która współcześnie jest najczęściej niedostrzeganą, nie braną pod uwagę, a mającą bezwzględnie największy wpływ na jakość naszego życia teraz i po śmierci ciała.  To rzeczywistość duchowa. Ignorowanie jej nie jest pozytywnym myśleniem.    Nie
05 czerwca 2021
    Astrologia zajmuje się badaniem wpływu ciał niebieskich na poszczególne osoby, czy nawet całe społeczeństwa. Zakłada ona, jakoby planety miały wysyłać jakieś „fluidy”, które wpływałyby na charakter człowieka i miałyby decydować o jego losach. Próbuje ona zachować pozory naukowości, nie należy jej jednak mylić z astronomią, chociaż w starożytności stanowiły one jedną naukę.    Pozycja
03 maja 2021
  Bioenergoterapia jest popularną metodą tzw. medycyny alternatywnej (inaczej nazywaną niekonwencjonalną czy naturalną) polegająca na przekazywaniu rzekomej energii, którą podobno ma posiadać bioenergoterapeuta. Energia ta jest różnie nazywana – bioenergia, bioprądy, biopole, energia witalna, kosmiczna..., a umieszczana w kontekstach kulturowych – określana jest jako ki, chi, mana, prana, kundalini, tumo... czy nawet jako Duch
28 maja 2021
      Nieraz w aptece proponują nam „nieszkodliwe”, na bazie naturalnych komponentów, preparaty homeopatyczne; bywa też, że lekarz pierwszego kontaktu nam je zaleci. W każdej aptece można je kupić.    Na ulotce informacyjnej takiego „leku” możemy pod jego nazwą przeczytać: „Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi”. A co to takiego jest ten homeopatyczny produkt leczniczy? Nazwa
23 czerwca 2021
    Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24, 24)    Jasnowidzenie jest to zdolność do odczytywania zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni bez udziału zmysłów, jest to znajomość rzeczy ukrytych. Może ona dotyczyć przeszłości, przyszłości, bądź chwili
06 czerwca 2021
  ...Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3, 12b-13) (...)   Wokół dzieje się wiele zła. Bywa, że zostajemy osobiście bardzo dotkliwie zranieni. My na zło możemy odpowiedzieć złem lub dobrem.
20 maja 2021
  Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga,   nie polega na tym, że w nic nie wierzą,   ale, że są gotowi uwierzyć we wszystko.   (Gilbert K. Chesterton)    Mamy XXI wiek i żyjemy w cywilizowanej Europie. Wydawałoby się, że zabobony, to coś, co już dawno przebrzmiało, a już na pewno „mnie osobiście to nie dotyczy,
10 maja 2021
  Nazwa radiestezja pochodzi od greckich słów: radios (promień) i aisthesis (odczuwanie). Wprowadzono ją w latach trzydziestych XX wieku, w celu „dodania naukowości” znanym od dawna pojęciom: „różdżkarstwo” i „wahadlarstwo”. Innymi słowy – jest to umiejętność odczuwania jakiegoś bliżej nieokreślonego promieniowania. Radiesteci twierdzą, że za pomocą wahadełka czy różdżki potrafią odpowiedzieć na niemal wszystkie
18 maja 2021
  Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 21)   Dostajemy, kupujemy, zakładamy różne symbole, często nieświadomi ich znaczenia. Warto znać symbolikę obrazów, wiedzieć, z czym one nas wiążą. Od nas zależy, jak odczytamy te symbole, od naszej świadomości,
31 maja 2021
     Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także wszechobecne reklamy, plakaty proponują nam różne kursy, treningi czy terapie wspomagające proces uczenia się.    Jest w czym wybierać: kinezjologia edukacyjna (metoda Dennisona), pozytywne myślenie, ćwiczenia z mandalą, mantra i mudra (praktyki stosowane w buddyzmie i hinduizmie mające na celu m.in. doskonalenie umysłu), eurytmia (sposób poruszania się w rytmie
18 czerwca 2021
    Słowo voodoo (wudu, wodun) wywodzi się z języka plemion zachodnioafrykańskich i oznacza – ducha, bożka, bóstwo; jednak wydźwięk tego słowa jest zawsze negatywny, chodzi o istoty tajemnicze i groźne. Kolebką voodoo jest Benin w Afryce, ale obecnie jest religią wyznawaną głównie na Haiti (dotarła tam w XVII/XVIII w. wraz z transportem niewolników z

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 

 

Cykl artykułów opracowanych przez Iwonę Skorupską (z wykształcenia teolog, UAM w Poznaniu) opublikowanych na łamach „Miesięcznika Kościelnego Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy”.

 

Teksty oparte są na słowie mówionym i pisanym takich znawców tematyki, jak m.in. ks. Aleksander Posacki, ks. Andrzej Zwoliński, ks. Bogusław Jaworowski, ks. Gabriele Amorth, ks. Sławomir Kostrzewa, Robert Tekieli.

30 kwietnia 2021
  We współczesnym, otaczającym nas świecie można z jednej strony zauważyć nacisk na konsumpcję, na redukowanie całej rzeczywistości tylko do sfery materialnej, z drugiej natomiast – wzrost zainteresowania problematyką związaną z duchami, aniołami czy działaniem szatana. Poprzez różne formy duchowości (a niestety często również pseudoduchowości) człowiek szuka odpowiedzi na pytania

Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa.

Nie będziecie uprawiać czarów. (Kpł 19, 26)

 

 

 

Łuski opadną z oczu temu, kto słucha...

 

 

demony panami serc

 

Dziewiećdziesiąt procent zatrutych

 

Dziewięćdziesiąt procent faryzeuszy

 

ktokolwiek słucha, opadną łuski

 

Zagrożenia duchowe