"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda. Witryna ta wymaga samodzielnego poznawania, wszystko może być tu przyciskiem.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                             br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

  ZAGROŻENIA DUCHOWE

najgłębsze przyczyny naszej niewiary i życiowych klęsk

Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili,

zupełnie nieświadome, że w nie wpadły! Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej...

DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

 

Powiązane podstrony:

 

odrodzedoprawdy.pl/pieklo-i-zle-duchy-przyczyny-i-skutki-otwarcia-sie

 

odrodzedoprawdy.pl/modlitwy-egzorcyzmy--o-uwolnienie-od-zla-o-uzdrowienie-wewnetrzne-i-blogoslawienstwa-domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pokój niech będzie z tobą! Rozmyślaj nad tajemnicą Mojej Obecności.

O, tyle jest pokus na świecie, że dusze nie mogą pozwolić sobie na to, aby choć na sekundę zasnąć. Powinny stale modlić się czuwając. Te pokusy rodzą się niby z niczego. Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili, zupełnie nieświadome, że w nie wpadły!

Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej – dostrzegając wciąż Moją Obecność, rozmawiając ze Mną jak ze swoim Towarzyszem albo prosząc Mnie jak Ojca – byłyby bardziej świadome tych zasadzek.

Nieustanne modlitwy utrzymują szatana w oddaleniu, a zbliżają dusze do Mnie.

Pójdź, uwielbiaj Mnie od czasu do czasu, córko, to Mnie wychwala i jest Mi przyjemne. Wypowiedz te słowa:

Chwała Bogu Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

(PŻwB 19.01.90)

 

*

 

Więcej niż dwie trzecie ludzkiej rasy należy do tej kategorii - żyjących pod znakiem Bestii.  (Ap 13-17)   Prawo tych, którzy noszą znamię Bestii, jest sprzeczne z Moim Prawem. W jednym włada ciało, które rodzi dzieła cielesne, w drugim panuje duch, który rodzi dzieła ducha. Tam, gdzie panuje duch, jest Królestwo Boga, tam gdzie panuje szatan, jest królestwo szatana.

 

*

 

Jak jeździec kieruje koniem pociągając za lejce,

tak zły prowadzi człowieka tam gdzie chce posługując się jego namiętnościami. 

Człowiek jest niewolnikiem szatana, choć wydaje mu się, że jest wolny. 

 

*

 

Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby, Moi biedni, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy. Grożące wam niebezpieczeństwo to utrata łaski i jedności życia z Bogiem. Otrzymał ją dla was Mój Syn Jezus przez Odkupienie, kiedy wyswobodził was z niewoli Złego i uwolnił was od grzechu.

Obecnie nie uważa się już grzechu za zło. Przeciwnie, często się go wychwala jako wartość i dobro. Pod zgubnym wpływem środków społecznego przekazu stopniowo dochodzi się do utraty świadomości grzechu jako zła. Przez to popełnia się go coraz częściej, usprawiedliwia i już nie wyznaje.

 

Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój z waszych serc, z waszych dusz i z waszego życia. Moje dzieci, tak zagrożone i tak chore, przyjmijcie Moje macierzyńskie zaproszenie do powrotu do Pana – drogą nawrócenia i pokuty.

(NMP; DK 486)

*

 

"Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej.’’

                                                                                 

Teresa Neumann (1898-1962), niemiecka mistyczka 

30 kwietnia 2021
Słysząc o zagrożeniach wyobrażamy sobie najczęściej zdarzenia losowe, klęski żywiołowe,  kataklizmy, zaraźliwe choroby, wypadki, akty terroru, wojny itp. Czyli wszelkie czynniki niszczące nasze poczucie bezpieczeństwa, kiedy pojawia się strach przed utratą życia, zdrowia czy mienia. Dotyczą one najczęściej świata materii i jej destrukcyjnego oddziaływania na naszą sferę cielesną i psychiczną. Ale istnieje także o wiele ważniejsza rzeczywistość, która współcześnie jest najczęściej niedostrzeganą, nie braną pod uwagę, a mającą bezwzględnie największy wpływ na jakość naszego życia teraz i po śmierci ciała.  To rzeczywistość duchowa. Ignorowanie jej nie jest pozytywnym myśleniem.    Nie
10 maja 2021
  Nazwa radiestezja pochodzi od greckich słów: radios (promień) i aisthesis (odczuwanie). Wprowadzono ją w latach trzydziestych XX wieku, w celu „dodania naukowości” znanym od dawna pojęciom: „różdżkarstwo” i „wahadlarstwo”. Innymi słowy – jest to umiejętność odczuwania jakiegoś bliżej nieokreślonego promieniowania. Radiesteci twierdzą, że za pomocą wahadełka czy różdżki potrafią odpowiedzieć na niemal wszystkie
01 maja 2021
  Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia Pana. (Jr 29, 8-9)   Wróżbiarstwo sięga swoimi korzeniami
03 maja 2021
  Bioenergoterapia jest popularną metodą tzw. medycyny alternatywnej (inaczej nazywaną niekonwencjonalną czy naturalną) polegająca na przekazywaniu rzekomej energii, którą podobno ma posiadać bioenergoterapeuta. Energia ta jest różnie nazywana – bioenergia, bioprądy, biopole, energia witalna, kosmiczna..., a umieszczana w kontekstach kulturowych – określana jest jako ki, chi, mana, prana, kundalini, tumo... czy nawet jako Duch

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 

 

Cykl artykułów opracowanych przez Iwonę Skorupską (z wykształcenia teolog, UAM w Poznaniu) opublikowanych na łamach „Miesięcznika Kościelnego Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy”.

 

Teksty oparte są na słowie mówionym i pisanym takich znawców tematyki, jak m.in. ks. Aleksander Posacki, ks. Andrzej Zwoliński, ks. Bogusław Jaworowski, ks. Gabriele Amorth, ks. Sławomir Kostrzewa, Robert Tekieli.

30 kwietnia 2021
  We współczesnym, otaczającym nas świecie można z jednej strony zauważyć nacisk na konsumpcję, na redukowanie całej rzeczywistości tylko do sfery materialnej, z drugiej natomiast – wzrost zainteresowania problematyką związaną z duchami, aniołami czy działaniem szatana. Poprzez różne formy duchowości (a niestety często również pseudoduchowości) człowiek szuka odpowiedzi na pytania

Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa.

Nie będziecie uprawiać czarów. (Kpł 19, 26)

 

 

 

Łuski opadną z oczu temu, kto słucha...

 

 

demony panami serc

 

Dziewiećdziesiąt procent zatrutych

 

Dziewięćdziesiąt procent faryzeuszy

 

ktokolwiek słucha, opadną łuski

 

Zagrożenia duchowe