"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Tryumf Bożego Miłosierdzia 

 

(…)  

 

   Tryumf Bożego Miłosierdzia  wypełnia się przez spłacenie długu, jakiego wymagała Boża Sprawiedliwość z powodu popełnionego przez pierwszych rodziców grzechu, który zrodził potępienie dla całego ich potomstwa.

Dziś w zmartwychwstałym Chrystusie uaktualnia się cudowny powrót całej ludzkości w ramiona jej Niebieskiego Ojca.

 

   Jezus złożył samego Siebie w wynagradzającej ofierze po to, by Miłosierna Miłość Ojca mogła przyjąć tę już odkupioną i zbawioną ludzkość do wspólnoty życia z Nim.

 

   Tryumf Bożego Miłosierdzia dokonuje się w zwycięstwie dobra nad złem, łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.

 

   Chrystus, który wychodzi zwycięski z grobu, wyznacza drogę światłości dla całej ludzkości, aby mogła ona odpowiedzieć na wielki dar, jaki od Niego otrzymała.

 

   Jest to droga miłości. Miłość jest obecnie wezwana do zwyciężania egoizmu i nienawiści, przemocy i wojny, niezrozumienia i wszelkich podziałów.

 

   Boże Miłosierdzie tryumfuje nad szatanem i wszystkimi złymi duchami, gdyż dzień ten wyznacza chwilę ich największej klęski.

Szatan może jeszcze działać, by prowadzić do upadku i zguby tę kruchą ludzkość, chociaż została ona odkupiona.

 

   Jednak na koniec tryumf będzie w pełni należał do Boga, bo jedynie Chrystus jest Zbawicielem i waszym Odkupicielem.

 

   W tych ostatnich czasach walka pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy łaską i grzechem, pomiędzy Bogiem i szatanem osiąga szczyt intensywności.

 

   Odnosi się wrażenie, że w waszych czasach szatan odniósł zwycięstwo, tak jak wydawało się w wielką sobotę, kiedy umarły Jezus leżał w grobie.

 

   Bliska jest jednak chwila, kiedy zmartwychwstały Jezus ukaże się w całej Swojej mocy. Wtedy zło zostanie zniszczone, szatan pokonany na zawsze. Wtedy właśnie w całym blasku ujawni się tryumf Bożego Miłosierdzia nad światem.

 

   [Niech radość wasza zespoli się z radością wszystkich zastępów anielskich, które upadają na twarz, adorując Mego Syna Jezusa, stającego przed nimi w oślepiającej wspaniałości Swej Boskości!

Niech radość wasza zespoli się z radością całego Raju.]  

 

 

Zapowiedź bliskiego tryumfu Bożego Miłosierdzia. 

Wieczernik z Królową Nieba w ramach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (DK 544)

13 października 2019

   Jedni cali poświęcają się dla robienia kariery w wielkich światowych firmach kosztem niszczenia Ziemi, inni poświęcają się dla ratowania przyrody nie myśląc o człowieku, jeszcze inni realizują się dla jakiejś wybranej idei czy ideologii, większość ludzkości zajęta sobą, by jak najwygodniej i najprzyjemniej przeżyć swoje krótkie życie. 

    Niewielu poznawszy przesłania z Nieba jest świadomych strasznej rzeczywistości w jakiej żyjemy i zbliżających się w związku z nią wydarzeń. Niewielu przygotowuje się do tego w pokoju i z żarliwością wypełnia Boże oczekiwania w ciszy swych serc...  Maryja nie straszy, mówi o Tryumfie...  Każdy mógłby mieć w nim swoją cząstkę pozwalając najpierw na dokonanie się tego Tryumfu w sobie.