"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

TEN ŚWIAT

NIEPRAWOŚĆ

 

ZASPAKAJANIE  ŻĄDZY 

NIE  JEST  MIŁOŚCIĄ

LECZ  Z MIŁOSCI  SZYDERSTWEM

21 grudnia 2020
  «Słowa Mojej Matki powinny rozproszyć wszelkie wahania w myśleniu nawet tych, którzy są najbardziej przywiązani do [swoich] określeń. A jest takich bardzo wielu! Chcą rozważać sprawy Boże, przykładając do nich
25 grudnia 2020
Mówi Maryja (fragmenty): «(...) Jezus-Człowiek przekształcił się w Jezusa-Boga po udręce straszliwej Męki. Przywrócił Pokój: Pokój Niebios, z których przyszedł i z których teraz zlewa Swój pokój na tych ludzi

    Żyjemy w świecie, w którym wszechobecne są wszelkie formy rozwiązłości, propagowana rozpusta, modna nagość w strojach i obrazach, człowiek chce wzbudzać pożądanie i pożąda, powszechne stają się rozmowy z podtekstami płynące z nieczystych myśli i wyobrażeń. 

Nawet w kościele głosi się, że "Bóg stworzył seks" czy że "seks jest boski". Człowiek nie rozumie już Boga. Sam siebie czyni bogiem myśląc, że może ustanawiać swoje własne prawa moralne. Nie chcąc jednak zrozumieć (pomimo licznych znaków czasu, tłumaczeń, wezwań i napomnień) świadomie odrzuca i kpi sobie z Boga.  Zobaczmy, co w związku z tym tracimy, jak Niebo nas widzi. Zrozummy, że to, co dziś nazywamy seksem przyniosło pierwszym Rodzicom cierpienie i śmierć. A my wciąż ulegamy schlebiającym nam podszeptom stwórcy kłamstwa wierząc w jego zapewnienia, że uprawianie seksu niczym sportu jest miłością niezbędną dla zdrowego życia.

  Pomyślmy, co czeka tek zdeprawowany świat, który po szatańsku odmienił znaczenie pojęcia MIŁOŚĆ. Czy nie to, co stało się z Sodomą i Gomorą? Miejmy dobrą wolę, chciejmy poznać i zrozumieć Boga... i siebie. By być gotowym na przyjście, na przejście Boga... Który - jak powiedział - jest już w drodze.

Ani Pan Jezus ani Matka Boża nie używali współczesnych słów dla wyjaśnienia czym w rzeczywistości jest jabłko, które ugryzła Ewa i dała skosztować Adamowi. Dziś jednak już tak dobrze poznaliśmy zło, że dla dobra wyjaśnienia czym był i jest grzech pierworodny  z którym przychodzimy na świat, wypada użyć słów i pojęć powszechnie używanych w przestrzeni publicznej

 

Tym miejscem, którego pierwsi Rodzice  mieli nie dotykać, nie kosztować, są sfery erogenne człowieka. Po co Bóg stwarzając człowieka je umieścił na naszym ciele? Doskonale wyjaśnia to Pan Jezus:

 

"...przez to, jak dwoje dzieci Bożych postąpi w odniesieniu do [tego drzewa], miało się ujawnić, jakie było ich odniesienie do dobra i do zła. Woda królewska próbuje złoto, a waga złotnicza waży jego karaty. To drzewo zaś stało się “środkiem wypróbowania” [posłuszeństwa] przykazaniu Boga, które odnosiło się do Niego, i określiło stopień czystości metalu Adama i Ewy". (PBCz1,26)

 

Ewa zwiedziona przez szatana pozwoliła się pieścić po tych sferach najpierw przez węża, co sprawiało jej przyjemność. Następnie rozbudziła w sobie pożądliwość poprzez masturbację. Skończyła na skuszeniu Adama do popełnienia pierwszego stosunku płciowego. Zauważmy, że nie dla prokreacji, a dla lubieżnego zbliżenia, dla zaspokojenia żądzy. Której zresztą nie można zaspokoić, ona się potęguje, a ciągłe uleganie jej prowadzi do wszelkich dewiacji i zboczeń. To nie jest wolność, jaką się dziś głosi, a upadlające zniewolenie. 

Wracając do Rodziców ludzkości. Pojęli co uczynili, czuli się winni. To otworzyło im oczy tzn. zrozumieli, że nagość będzie ich wodzić na pokuszenie. Uczynili więc sobie przepaski, następnie pełne odzienie. Dobrem była wstydliwość, skromność w ubiorze, zachowaniu, mowie.  Adam i Ewa dzięki woli naprawienia zła, wynagradzaniem Bogu i pokutowaniem przez resztę życia dostąpili łaski zbawienia. Dziś są świętymi w Niebie.  

 

Co dzisiaj jest grzechem, a co nie jest? Współżycie w małżeństwie dla prokreacji jest chciane przez Boga. Ale i z łoża małżeńskiego można uczynić miejsce rozpusty. Grzechem, który nas niszczy, uzależnia, zniewala jest uleganie żądzy. Grzechem są nieczyste myśli, wyobrażenia, spojrzenia, słowa, nieskromny ubiór i zachowanie... Gdy ktoś chce być seksi, chce być pożądanym i wystawia sam siebie na pożądliwe spojrzenia innych, nie tylko ma swój grzech, ale i sam ściąga na siebie grzechy cudze. Ileż ich jest, gdy dokonuje się to poprzez obrazy w mediach...

 

Uświadamiając sobie może teraz popełnianie tych grzechów, w nich upodobanie i pragnienie, może swoje zniewolenia i dewiacje,  nie naśladujmy Adama i Ewy z pierwszej chwili, kiedy to chcieli ukryć się przed Bogiem, uciec od Boga. Naśladujmy pierwszych rodziców w ich uznaniu swego grzechu, w woli wynagrodzenia i naprawy na ile to tylko możliwe zła wyrządzonego Bogu (nieposłuszeństwo) oraz sobie i swemu potomstwu (cierpienie i śmierć). Naśladujmy ich w dążeniu do czystości, ufności w Boże przebaczenie, w pragnieniu zbawienia i życia wiecznego w pokoju, wolności i szczęściu...  

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

1Kor 6,9-10

 

 

 

Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.

1J 3,8-11

 

 

Gdy powszechny jest wyjątkowy bezwstyd

błogosławione są zawstydzane wyjątki

GRZECH PIERWORODNY

 

Biblia; Księga Rodzaju rozdz.3

 

[Wąż] rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»  

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,  tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».  

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»

 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.  A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?»

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». (...)

Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.  Cierń i oset będzie ci ona rodziła,a przecież pokarmem twym są płody roli.  W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. (...)

 

 


 

 

Są pewne wartości, które są cenniejsze od życia, dla których Chrześcijanin powinien być gotowy poświęcić swe życie.

 

Jedną z nich jest Boża Prawda.

Pan Jezus powiedział do Piłata: "Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z Prawdy, słucha Mojego głosu". J18,37-38.

Pan Jezus oczekiwał zainteresowania Prawdą. Piłat jednak odpowiadając: "Cóż to jest prawda?" nie wyraził zainteresowania ale wątpliwość. Nie  miał dobrego nastawienia, dobrej woli. Gdyby wyraził zainteresowanie Pan Jezus z radością by mu prawdę głosił, a tak zamilkł, nie dyskutował, nie przekonywał, nie argumentował lecz oddał życie dając świadectwo Prawdzie.

By usłyszeć i zrozumieć Prawdę Bożą trzeba więc dobrej woli, dobrego nastawienia, zainteresowania Prawdą. A gdy się ją odkrywa, ona z czasem wyzwala z fałszu, rutyny, obojętności, samozakłamania, strachu, zniewoleń, żądz, arogancji, głupoty, pychy, egoizmu... - wszystkiego tego, co zaślepia, zaciemnia  ludzki rozum.

 

Kolejną wartością której trzeba strzec aż po poświęcenie życia jest czystość związana z zachowaniem dziewictwa czy celibatu.   

 

Kościół od początku ukazuje tę wartość (choć teraz jest ona coraz częściej zakłamywana) poprzez beatyfikacje dziewic, które za swoją czystość oddały życie.

Przez wieki było ich bardzo wiele, weźmy kilka przykładów z XXw.:  

 

Karolina Kózkówna (17 lat) którą na początku 1WŚ, 18 listopada 1918 r. żołnierz carski uprowadził do lasu. Karolina broniąc się została ugodzona szablą. Zmarła zachowując czystość. Dziś błogosławiona dziewica i męczennica Koscioła.

 

Maria Goretti (12 lat). Pod nieobecność rodziców sąsiad chciał ją zmusić do grzechu. Broniąc się została wielokrotnie ugodzona nożem, jednak swą czystość obroniła. Zmarła 6 07.1902 r. Sprawca nawrócił się. Dziś święta Kościoła, dziewica i męczennica. Złożyła ofiarę ze swego życia stając się symbolem symbolem czystości i wierności Bogu.

 

Antonia Mesina  (16 lat). Zginęła w lesie 17 maja 1935 r stawiając czynny opór gwałcicielowi. Dziś błogosławiona Kościoła.

 

s. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta (24 lata).  Dowódcy oddziału żołnierzy, który chciał ją zgwałcić, stawiła tak zdecydowany opór, że ten kazał ją zabić. Została ugodzona nożem i dobita strzałem. Zginęła 1 grudnia 1964 r. 

Dziś błogosławiona dziewica i męczennica.

 

 

Znane małżeństwa żyjące w czystości:

 

bł. Kinga z mężem Bolesławem Wstydliwym. 

Przydomek został nadany księciu już za jego życia z racji ślubów czystości, które książę złożył wspólnie z żoną. Małżeńska czystość, brak pożycia małżeńskiego wynikały z wyjątkowej pobożności oraz szacunku, jakim książę darzył swoją matkę oraz kobiety z najbliższego otoczenia.

 

Bł Salomea z mężem księciem Kolomanem

św. cesarz Henryk II ze  św. Kunegundą

św. Stefan król Węgiel z  bł. Gizelą

 

Miliony chrześcijan ludzi cnotliwych, prawych i pobożnych przez wieki ślubowało życie w dziewictwie i celibacie. Dziś cnota czystości jest wykpiona i ośmieszona, co ukazuje skrajne zepsucie tej naszej cywilizacji, która głównie z tego powodu dobiega końca - jak miało to miejsce ze wszystkimi dotychczasowymi. 

 

 

*

Grzechy nieczystości niszczą miłość, pogłębiają egoizm i dlatego zadają wielkie cierpienie Jezusowi. Dlatego Pan Jezus mówił Rozalii Celak: „Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat. Strasznie ranią Moje Najświętsze Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji”. [...]
Tak przemówił Pan Jezus do Rozalii: „Moje drogie dziecko, popatrz, jak straszną boleść zadają mi grzechy nieczyste. Tu, dziecko moje, chcę cię mieć, byś Mi wynagradzała za te straszne grzechy, które tak bardzo ranią moje Serce […].
Ty, dziecko moje, będziesz bardzo cierpieć w swym życiu, by Mię pocieszać, byś się stała do Mnie podobną, i ratować masz dusze […].
Ja ci dziś odkrywam i daję poznać tajemnicę i wartość cierpienia. Cierpienie jest tak wielką łaską, że to jest trudno pojąć. Jest to większa łaska niż dar czynienia cudów. Dam ci miłość cierpienia, byś umiała cierpieć podobnie jak Ja”. [...]
Rozalia mówiła, że świętość to miłość. Poprośmy Jezusa jej słowami o ten największy dar: „Panie Jezu, daj mi miłość, miłość, która potrafi kochać Ciebie za cały świat, kochać do szaleństwa, tak jak jeszcze na tej ziemi nie byłeś nigdy kochany. Bo ty, Jezu, potrafisz rozszerzyć moje małe serce do nieskończoności. Jesteś wszechmocny, więc uczynisz ten cud”.

 

Czym w rzeczywistości jest jabłko z biblijnego drzewa poznania dobra i zła?

"Nawrócić się"  oznacza dążyć do poznania Prawdy, która jest Miłością (ale i Sprawiedliwością)

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

Na zdrowie 4.28