"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

POZNANIE SIEBIE

 

 

ZNIEKSZTAŁCONY OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA

 

Skruszyć ludzką naturę, by wyzwolić ducha

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie.

W najskrytszych ciemnościach dusza dostrzega to,
co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej
w niej. 
                     
Tę całą naszą ludzką zapobiegliwość racz Panie Boże przyoblec w mądrość!

 

*

 

Sam jesteś niczym.

Jesteś biednym stworzeniem, o którego wartości stanowi jedynie twoja miłość.

Nie masz innych zasług. Miłość i pragnienie bycia dla innych: wynik miłości do twego Boga. 

To przyczyna twego istnienia. 

 

 

Gdy pojawią się pokusy

i trudne sytuacje, zanurzaj swój umysł i swoje serce we Mnie

i proś o pokój w myślach

i o miłość w sercu,

aby nie było w w tobie

pustki i zła.

Myśl o Mnie: o Mojej dobroci, mądrości, wszechmocy. Zanurzaj we Mnie swój umysł, aby przeniknęły go Moja mądrość i miłość. 

SP,88

 

 

Prawda jest tylko w Miłości.  Prawda głoszona bez Miłości przestaje być Prawdą

 OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA SĄ ZNIEKSZTAŁCONE W DUSZY PRZEZ:

 

 

Przyczyny niezależne od woli:

-wewnętrzne obsesje  (przyczyna zewnętrzna)  - uważanie się za nie lubianego, prześladowanego, niepokój o najbliższych, dręczenie się złem innych...

 

-wewnętrzny hałas  (przyczyna wewnętrzna)  - wspomnień, ciekawość, niepokój... 

 

Przyczyny zależne od woli:

-wewnętrzne dyskusje  (przyczyna zewnętrzna) - umysłowy trybunał, w którym jesteśmy sędzią, prokuratorem, pokrzywdzonym i adwokatem...

 

-troskę o samego siebie (przyczyna wewnętrzna) - wróg pokoju i ciszy

 

 

Wewnętrzne obsesje.

 

Uważanie się za nie lubianego, nie kochanego, prześladowanego, nie rozumianego, bycie zazdrosnym, zbuntowanym, niepokój o przyszłość, o najbliższych, oburzanie się, dręczenie grzechami innych, chęć wpływania na osoby:

1 - bez rzeczywistego podłoża - chimer, którą rodzi wyobraźnia w duszy pozbawionej Bożego Światła.

Uwalnia od skrupułów skromność, otwartość, uległość, poddanie się osądowi innych. 

2 - rzeczywiste podłoże - choroby, prześladowanie, niezrozumienie, przemęczenie...

To Opatrzność oczyszcza, ociosuje, żłobi, oszlifowuje, poleruje dusze posługując się otoczeniem. 

Niesprawiedliwość innych, wady wady, namiętności winy oczyszczają i uwalniają od miłości własnej. Wzięcie ochocze własnego krzyża, poddanie się woli Bożej sprawia, że nie cierpimy zbytnio, a nawet tego zaczynamy pragnąć, byleby żyć w prawdzie o sobie i miłości do Boga i bliźniego.

Niechęć, bunt, walka z krzyżem, działania na własną rękę, samooszukiwanie się dla ratowania własnej psychiki potęgują cierpienie i zniekształcają coraz bardziej w nas obraz i podobieństwo Boże.

Złóż siebie w ofierze (Mt16,24)

 

 

Wewnętrzny hałas

 

Do duszy wtargnął wewnętrzny hałas zagłuszający cichy i delikatny Głos Boga:

- zagłuszaj hałas wspomnień - są źródłem wygórowanego mniemania o sobie, żalów, niepokoju, zmysłowości, szukaniem siebie (czyli egoizmem).

Pamięć jest niebezpiecznym akumulatorem: magazynuje ziarna przyszłych roztargnień.

Nie przywołuj złych wspomnień, zło, za które żałowałeś i wynagrodziłeś zostało przebaczone i zapomniane. 

- powściągaj ciekawość - najbardziej szkodliwą dla duszy, zwłaszcza nowin, zachowania innych i intelektualną - utwierdzającą nas w pysze.

nie dopuszczaj niepokoju - to brak wiary i zaufania Bogu. Jezus tryumfuje poprzez klęskę, bądź gorliwy lecz o sukcesach lub niepowodzeniach niech decyduje Wola Boża. 

Ukryj w Bożym Sercu swą czułość dla najbliższych. Dla tych, o których się niepokoisz pragnij jedynie miłości Boga - to jedyne prawdziwe dobro. 

 

 

Wewnętrzne dyskusje

 

Dusza  to nie sąd, nie rynek lecz świątynia z której ma promieniowań Miłość Boża. 

W umyśle powstaje trybunał, w którym jesteśmy sędzią, prokuratorem, pokrzywdzonym  i swoim adwokatem. Przedstawia się krzywdę, waży racje, broni sprawy, oskarża innych  oraz usprawiedliwia i uniewinnia siebie. W końcu jak w sanhedrynie skazuje niewinnego. Są to wyskoki miłości własnej, za którą płaci się utratą pokoju. Bez pokoju nie ma miłości, z której naprawdę będziemy Sądzeni. 

Zgódź się być powalonym, proś Boga, by Prawda zwyciężała i tryumfowała.

 

Wejdź w milczenie wewnętrzne  - kierowanie się na wyłączne słuchanie Słowa Bożego, które staje się rozkoszą dla duszy. W milczeniu Słowo udziela się duszy, umysł otwiera się by je przyjąć, serce zamyka, by je strzec.

Praktykuj milczenie zewnętrzne - chroni przed hałasem, roztargnieniem i wydarzeniami toczącymi się dookoła, aby móc się skupić na przyjmowaniu Woli Bożej, którą należy spełniać pokornie postępując w sposób zwyczajny.

 

 

Troska o samego siebie

Troska jest wrogiem pokoju i ciszy.

Trzy rzeczy mącą przejrzystość duszy. Unikaj ich:

 

- Nie narzekaj na trudności życia.

   Życie jest walką. Toczymy ją na trzech frontach jednocześnie: z sobą, światem i z szatanem.

Poświęcajmy, powierzajmy się Bogu i zostawmy Mu troskę o siebie, o swój wypoczynek. Pokonujmy trudności, które Pan przed nami stawia  nie licząc na siebie, ale oglądając się na Boga. Mówmy sobie, że to niepowtarzalna szansa na zdobycie zasług.  Odpoczynek znajdziemy w Niebie. Ochoczo dźwigajmy swój krzyż. Nie uskarżajmy się nigdy!

 

- Nie przeceniaj swoich cierpień ani ofiar

  Nie użalaj się nad sobą, nie bądź z siebie dumny. Łącz siebie w pokorze z Ofiarą Chrystusa - "Ofiarą czystą, świętą i doskonałą". Wpatruj się w Jego rany i pozostań zjednoczony i uspokojony. 

 

- Nie zabiegaj o piękno swej duszy

  Spełniaj w każdej chwili Wolę Bożą, naucz się żyć Wolą Bożą wykorzystując moce i łaski dane ci na tę chwilę. Usiłuj podobać się Bogu w danej chwili. Dąż do zjednoczenia, do bliskich relacji, do zażyłości.

Chciałbyś się widzieć pięknym i nieskazitelnym. Bóg nie odbiera nam wad. Chroni nas przez to przed największym naszym wrogiem - pychą, która oddala Boga. Upadek i skrucha czynią nas doskonalszymi. Być może wady, jakie Bóg ci zostawi będą jedynie związane z twoją cielesnością. W chwili śmierci ciała twa dusza będzie już czysta, gotowa do wejścia do zjednoczenia się z twoim umiłowanym Bogiem w Niebie. 

 

Człowiek nie potrafi zrozumieć siebie bez światła poznania, które jest w Bogu

„Chcę, abyście zajrzeli w głąb waszych serc i usunęli z nich wszystko to, co wypacza Mój Obraz. Wymiećcie resztki fałszywych wyobrażeń. Zmyjcie to, co upodabnia Mnie do was. (…)

MÓWIŁEM WAM KIM JESTEM. JESTEM MIŁOŚCIĄ! (POSM12)

Czy   rzeczywiście  człowiek  jest  inteligentną  istotą 

kierującą  się  rozumem? 

Zgromadzenie arsenału wystarczającego do kilkunastorazowego unicestwienia wszelkiego życia na ziemi i jej aktualne zniszczenie to ukazuje.

Sam rozum nie wystarczy,  potrzebuje oświecenia światłem odwiecznej Prawdy.

   Trzeba  najpierw  tego  zapragnąć i posiąść  dobrą wolę.

                     

(O drodze do prawdy)

 

 

To, co będziesz mówił ujawni twoje serce, to czego będziesz słuchał ujawni kim jesteś.

Kłamca słucha kłamstw,

oszczerca oszczerstw,

nikczemnik nikczemności. Sprawiedliwy unika ich jak trądu. 

[Oczekuję] twojej wierności łasce. Myśl tylko o tym, aby Mnie kochać po to, aby twoja myśl zapładniała inne myśli. 

Myśl pochodzi z serca i jest miłością. Jeśli twoje serce Mnie kocha, twoja myśl tłumaczy twoją miłość słowami i czynami, bo twoja myśl zawiera wolę. Serce, które łączy się z wolą tworzy w duszy podniosłość myśli w działaniu, iskierkę miłości, która podsyca uczucia między tobą, a twoim bliźnim. To tak jak mechanizm, który wprawia w ruch myśli człowieka, a człowiek nie ustaje w badaniu tego, czego się zaledwie domyśla. Serce nie zatrzymuje się na myśli, serce potrzebuje myśli po to, aby stworzyć przestrzeń życia istoty. 

 (OMM 22.04.79)

 

 

*

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w  Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego...

(Dzienniczek 1228)

Boże, świat ogarniają ciemności błędu, spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej Prawdy. 

Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i 

Zbawiciela,  Jezusa Chrystusa! Jemu chwała...  2P3,18

05 marca 2021
Koniec Czasów  (31);  zapisuje Maria Valtorta Jezus mówi:  Powiedziałem ci wczoraj, że istnieją takie rodzaje chorób, które różnią się od zwyczajnych, gdyż są wywoływane przez siły duchowe: przez Boga lub

Diabeł ukazał się trzem mnichom i zapytał, co zmieniliby w przeszłości.

 

Diabeł ukazał się mnichom przybierając pozę miłej powierzchowności i zapytał: „Gdybym wam dał władzę zmienienia czegoś w przeszłości, co chcielibyście zmienić?”

Pierwszy mnich, z wielką gorliwością apostolską, odparł bez namysłu: „Nie pozwoliłbym ci skłonić do grzechu Adama i Ewę, żeby ludzkość nie oddaliła się od Boga”.

Drugi mnich, który miał serce przepełnione miłosierdziem, odpowiedział: „Ja tobie nie pozwoliłbym oddalić się od Boga i skazać się na wieczne potępienie”.

Trzeci mnich miał proste serce. Nie odpowiedział nic diabłu, lecz uklęknął, przeżegnał się i prosił Boga: „Panie, uwolnij mnie od pokusy tego, co mogłoby się stać, ale się nie stało”.

Na te słowa diabeł wydał z siebie ryk i jak oparzony zniknął.

 

Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość

 

Zdumieni mnisi zapytali trzeciego: „Bracie, dlaczego tak odpowiedziałeś?”. A ten wyjaśnił:

„Po pierwsze, z wrogiem się nie dyskutuje. Po drugie, nikt na świecie nie ma władzy zmieniania przeszłości, a po trzecie, diabeł wcale nie chce nam pomóc. Chce nas uwięzić w przeszłości, żebyśmy przestali interesować się teraźniejszością.

Dlaczego? Dlatego, że tylko w teraźniejszości, dzięki Bożej łasce, możemy nawiązać relacje z Bogiem i żyć dla Boga. Diabeł zaś zamyka ludzi w przeszłości. I tak uniemożliwia im życie w jedności z Bogiem, wykorzystując podstęp polegający na rozpamiętywaniu, co mogło się zdarzyć, lecz się nie zdarzyło.

Zostawmy przeszłość w rękach Bożego miłosierdzia, a przyszłość w rękach Jego opatrzności. Teraźniejszość jest w naszych rękach zjednoczonych z rękami Boga”.