"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
 
 
 

Wielkie Święto - obchodzimy 2027 rocznicę Urodzin Jezusa Chrystusa,

Boga-Człowieka, Odkupiciela i Zbawiciela świata.

 

 Życzymy Ci Panie Jezu, nasz Boże i Bracie, by Twoje żarliwe Pragnienia i Twoje oczekiwania względem Kościoła, ludzkości i każdego z nas spełniły się...

 

   Chrystusa nieustannie pochłania udręka pragnienia Chwały Ojca, którą rozszerza zbawienie dusz i jak największe ich uświęcenie, przebóstwienie. 

Uwidacznia się to, gdy rozważymy prawdę o skrajnym ubóstwie: zimnie, brudzie i smrodzie groty betlejemskiej dzielonej ze zwierzętami, w jakiej Bóg zdecydował się przyjść na ten świat bo ludzie zajęci byli sobą, przeżywaniem swoich świąt (Jezus narodził się w święto świateł - Hanukkah)

I dziś jest podobnie, bo czyż oddajemy Bogu cześć w duchu i prawdzie jak tego oczekuje, czy daliśmy Jezusowi całkowicie nasze serca, kiedy On sam i Jego żarliwe pragnienia są tematem tabu przy świątecznych stołach? Odczuwa żarliwość naszej miłości  i czystość naszych serc czy też chłód obojętności, brud  wrogich Mu światowych pragnień, myśli i słów, smród zalegających grzechów? 

 

   Nie przysparza mi takie mówienie przyjaciół, a jednak z prawdziwej przyjaźni  potrzeba o tym mówić, byśmy przebudzili się z duchowego letargu w jakim pogrąża nas czar świata i zafałszowywanie Chrześcijańskich świąt. Byśmy  zapragnęli spełnić oczekiwania Jezusa, aby Jego intencje stały się naszymi intencjami, Jego pragnienia naszymi pragnieniami, Jego myśli naszymi myślami, Jego Wola naszą wolą. Pragnienie tego powinno nas pochłaniać inaczej w naszej religijności szukamy jedynie swojego samozadowolenia, swojej chwały, kosztem Chwały należnej jedynie Bogu.

 

  Albo więc dzielimy w swoim życiu to Jego żarliwe pragnienie, Jego udrękę, albo sami jesteśmy jej przyczyną, sami jesteśmy dręczycielami.

Czy dzielenie tej udręki nie jest właśnie tą miłością do Boga i bliźniego, jaka jest nam nakazana w przykazaniach miłości? 

Jest też podjęciem tej straszliwej walki toczącej się dzisiaj pomiędzy Niebem a piekłem dla ratowania dusz w nim na wieczność  pogrążających się - w tym i własnej.

 

Zapragnięcia, otwarcia się i dojścia do tej miłości za przyczyną Najświętszej Maryi i świętego Józefa  każdemu bez żadnych wyjątków życzymy.

 

 

A wówczas Panie Jezu będziesz w pełni szczęśliwy mogąc dać nam sensowne i owocne życie, i tak nas uszczęśliwić, jak nawet tego nie potrafimy sobie wyobrazić.  

 

  

   
       
 
 
 
Dziękujemy Ci Panie Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny
 
 
Maranatha

 

Życzenia nie tylko z okazji Uroczystości  Bożego Narodzenia  
 

2020/12/25